ΔΝΤ. Τι προβλέπει η έκθεση γιά τα νοσοκομεία.

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ. Ν3Στην περαιτέρω αναδιοργάνωση και διαχείριση του τομέα της υγειονομικής

περίθαλψης πρέπει να στοχεύσει η κυβέρνηση, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και το νέο μνημόνιο που τη συνοδεύει. Το

ΔΝΤ αναφέρει ότι η κυβέρνηση ήδη εφαρμόζει το σχέδιο για την αναδιοργάνωση

του ΕΣΥ, όπως ορίζεται στο Νόμο 4052 (Μάρτιος 2012), με στόχο τη μείωση των

υφιστάμενων ανεπαρκειών, αξιοποιώντας οικονομίες κλίμακας.

Αυτό συνεπάγεται μείωση των λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων το 2014

και εξορθολογισμό του νοσοκομειακού δικτύου. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί

μέσω: 1. Αύξηση της κινητικότητας του προσωπικού υγείας (συμπεριλαμβανομένων

των ιατρών) εντός και μεταξύ εγκαταστάσεων και ΥΠΕ. 2. Ρύθμιση κοινών

προμηθειών δημόσιων νοσοκομείων εντός της ίδιας περιοχής και υγειονομικής

περιφέρειας. 3. Αναθεώρηση της δραστηριότητας των μικρών νοσοκομείων προς

την κατεύθυνση εξειδίκευσης σε τομείς όπως η αποκατάσταση, η θεραπεία του

καρκίνου ή φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου, κατά περίπτωση. 4. Αναθεώρηση

των συστημάτων έκτακτης ανάγκης και των εφημεριών στα νοσοκομεία. 5.

Βελτιστοποίηση και εξισορρόπηση της κατανομής των πόρων βαρέως ιατρικού

εξοπλισμού (π.χ. σαρωτές, εγκαταστάσεις ακτινοθεραπείας κ.ά) βάσει των αναγκών.

6. Πρόσληψη οικονομικών υπαλλήλων για όλα τα νοσοκομεία με περισσότερες

από 400 κλίνες με τριετείς συμβάσεις που θα καθορίζουν συγκεκριμένους

οικονομικούς και λειτουργικούς στόχους και στόχους απόδοσης. 7. Μείωση του

κόστους με outsourcing υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες

εργαστηρίου και υπηρεσίες καθαριότητας. 8. Δημιουργία ενός εθνικού μητρώου

των παραπομπών σε εξωτερικά ιατρεία για εξειδικευμένη φροντίδα (Σεπτέμβριος

2014). Αυτό μπορεί να βασίζεται στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Η κυβέρνηση θα καταρτίζει ετήσια έκθεση για τη σύγκριση των επιδόσεων

νοσοκομείων βάσει του καθορισμένου συνόλου δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.