Ιστορικό

Από ιατρούς προ του 1960 πληροφορηθήκαμε ότι υπήρχε το Ιατρικός Σύλλογος Μαντινείας και τα γραφεία του ήσαν στο ισόγειο του Νοσοκομείου «η Ευαγγελίστρια». Υπήρχε μία βιβλιοθήκη που ανέγραφε στο πάνω μέρος Ιατρικός Σύλλογος Μαντινείας. Δυστυχώς αυτή η βιβλιοθήκη κατεστράφη κατά την μετακόμιση όλου του υλικού, έπιπλα κλπ. στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο.

Από αφηγήσεις παλαιοτέρων, φαίνεται ότι η ίδρυση ήταν το 1920-1930, διότι όταν συνεστήθη το ΤΣΑΥ, το 1927, που ήταν το δεύτερο ασφαλιστικό ταμείο μετά των τυπογράφων, λειτουργούσε ο «Ιατρικός Σύλλογος Μαντινείας».

Ονομάστηκε Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας, το έτος 1939, βάσει του Α.Ν. 1565/1939 από την κυβέρνηση του Ι. Μεταξά που ισχύει και σήμερα με μερικές τροποποιήσεις.

Οι τροποποιητικοί νόμοι είναι οι εξής:
1. Β.Δ 25.5/6-7-1955, ΦΕΚ Α 17
2. Β.Δ.11.10/7-11-1957, ΦΕΚ Α 225
3. Ν.Δ. 4111/1960, ΦΕΚ Α 163
4. Ν. 727/1977, ΦΕΚ Α 70
5. Π.Δ.67/2000, ΦΕΚ Α 58
6. Π.Δ.84/2001, ΦΕΚ Α 70

Με τον αρχικό Νόμο Α.Ν. 1565/1939 θεσπίστηκε οριστικά Νομοθετικώς πλέον, ότι δεν υπήρχαν σύλλογοι επαρχιών, αλλά κάθε σύλλογος έπαιρνε το όνομα του οικείου Νομού, εν προκειμένω Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας.

Έκαστος ιατρός γραφόταν στον σύλλογο του νομού που εργαζόταν, δήλωνε την ειδικοτητά του και σε διαφωνία του Δ.Σ. ο ιατρός προσέφευγε στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ( Π.Ι.Σ.)

Η συνδρομή του ιατρού ίσχυε, ετησίως σε όποιον σύλλογο και αν μετατίθετο.

Οι μεγάλες πόλεις, όπως Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και μερικές άλλες, για ειδικούς λόγους τήρησαν την ονομασίαν τους.
Με τον Α.Ν. 1565/1939 καθορίστηκαν οι υποχρεώσεις κάθε γιατρού, με την λήψη του πτυχίου του, ορίστηκε ο τρόπος εκλογής Διοικητικών συμβουλίων, η εκλογή των οργάνων, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας τριετούς θητείας και ορίζετο ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. ανάλογα με τον αριθμό των μελών.

Συντάχτηκε Ιατρική Δεοντολογία, σύμφωνα με τον όρκο του Ιπποκράτη, Πειθαρχικό Συμβούλιο ιατρών σε κάθε σύλλογο και ο τρόπος Διοικήσεως ισχύει τροποποιούμενος ακόμα και σήμερα.

Το γραφείο του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, αρχικά ήταν σε ένα δωμάτιο όπως αναφέραμε, στο παλαιό νοσοκομείο «Ευαγγελίστρια», στο σημερινό Μουσείο.

Εκεί το βρήκα το 1962, στις πρώτες εκλογές που μετείχα και οι συνεδριάσεις γίνονταν στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου στον ίδιο χώρο, στο ισόγειο.

Μετά την εκλογή μου ως Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου με Πρόεδρο τον αείμνηστο Παναγιώτη Παπαδημητρίου, εισηγήθηκα να ενοικιαστεί χώρος με γραφείο, αίθουσα κλπ. για να μην υπογράφονται τα έγγραφα εκτός γραφείου, όπως γινόταν, με την σφραγίδα στην τσέπη, στο τραπεζάκι του Μεγάλου Καφενείου, ή υπογραφή στο πόδι.

Το πρώτο γραφείο νοικιάστηκε από το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, στο κτήριο Ματζαγριωτάκη, στην οδό Μαντινείας, έναντι κήπου «Σόσολη».

Επί Προεδρίας μου τα γραφεία μεταφέρθηκαν στο κτήριο στην οδό Μανωλοπούλου.

Επί Προεδρίας Δημοσθένη Σωτηρόπουλου, στην οικία Θεοδώρου Αγγελάκου, στο ισόγειο όπου παλιά ήταν το ιατρείο Θ. Αγγελάκου, στην οδό Νεομάρτυρος Δημητρίου.

Σήμερα τα γραφεία του Ι.Σ. Αρκαδίας, στεγάζονται στην οδό Φιλελλήνων 8, στον 1ο όροφο.

Προσπάθειά μου τότε στις δύο τριετίες που εκλέχθηκα ως Πρόεδρος δεν πραγματοποιήθηκε για την αγορά Ιδιόκτητου στεγασμένου χώρου, σύμφωνα με τον αρμόζοντα ως επιστημονικό Σύλλογο, που είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Τον σύλλογο πλαισίωσα με σύγχρονο γραφείο, τραπέζε Γενικών Συνελεύσεων και ανάλογο αριθμό σύγχρονων καθισμάτων που υπάρχουν ακόμα και σήμερα.

Επίσης κατέγραψα όλους του ιατρούς του νομού ως μέλη, συγκροτήθηκε πλήρης γραμματεία και ανανεώθηκε το βιβλίο του Μητρώου Μελών και του πρωτοκόλλου και εκδόθηκαν ταυτότητες μελών με φωτογραφία.

Η σημερινή διοίκηση του Ι.Σ.Αρκαδίας έχει εξοπλίσει τα γραφεία με ηλεκτρονική σύνδεση.

Στο προαύλιο του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, με ενέργειες του αείμνηστου Αντιπροέδρου Παναγιώτη Αλεξόπουλου και εμού ανηγέρθη μνημείο με εισφορά των απόντων Αρκάδων ιατρών, που σήμερα δυστυχώς είναι σχεδόν ερειπωμένο και έτοιμο να γκρεμιστεί.

Διατελέσαντες Πρόεδροι
1. Βοσυνιώτης
2. Παπαδημητρίου Δημήτριος Παθολόγος από Αραχαμίτες
3. Δημητρόπουλος Βασίλειος Παθολόγος από Τρίπολη
4. Παπαδημητρίου Παναγιώτης Παθολόγος από Αρτεμίσιον
5. Αγγελάκος Θεόδωρος Παιδίατρος από Σκοπή
6. Ψυχογυιός Β. Ιωάννης Ακτινολόγος από Άκρα
7. Μπακόπουλος Βασίλειος Καρδιολόγος από Δάρα
8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος Ουρολόγος από Κερπινή
9. Σωτηρόπουλος Δημοσθένης Ορθοπαιδικός από Τρίπολη
10. Καντζάβελος Κωνσταντίνος, Ακτινολόγος από Τρίπολη
11. Παπασταματάκης Γεώργιος Χειρουργός από Κρήτη.

Παλαιότερα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας
1. Αγγελάκος Θεόδωρος-παιδίατρος, Τρίπολη
2. Αλεξοπούλου Βασιλ.Θεοδώρ-Μικροβ, Τρίπολη
3. Αλεξάνδρου Νικόλαος, Αθήνα
4. Αλωνιστιώτης Γεώργιος, καρδιολόγος
5. Αποσκίτης Ηλίας, Βελημάχι
6. Αποστολόπουλος, Δολιανά
7. Ασσιούρας- φυματιολόγος, Πέλαγος
8. Βασιλακόπουλος Αγαμέμνων -Χειρούργος, Αλωνίσταινα
9. Βλαχιώτης, Βάχλια
10. Βλασόπουλος Γεώργιος – Ακτινολόγος, Θάνα
11. Βοσυνιώτης, Τεγέα
12. Βλάχος Ιωάννης-οφθαλμίατρος, Τρίπολη
13. Γάκης, Τρίπολη
14. Γιόκαρης Γεώργιος-φυματιολόγος, Τεγέα
15. Δαύρος Κωνσταντίνος, Τρίπολη
16. Δεκάζος Γρηγόριος ΩΡΛ, Μερκοβούνι
17. Διαμαντίδου Ψυχογυιού Ελπίς- Θεοδόσια Κριμαίας
18. Δουνούκος – Τζίβα
19. Δρακωτός Γεώργιος-Παθολόγος, Βαλτεσινίκο
20. Θάνος Θεμιστοκλής, Δάφνη
21. Θεοφιλάς Γεώργιος-Μαιευτήρας, Κορακοβούνι
22.Κορμάς Παναγιώτης –Μαιευτήρας, Τρίπολη
23. Καλοπίσης Αδαμάντιος, Στάδιο
24. Καλοπίσης Γεώργιος-Παθολόγος, Παρθένι
25. Καρκαζής Αθανασιος, Ρίζες
26. Καραμάνος, Τρίπολη
27. Κολιόπουλος Ξενοφών-οφθαλμίατρος, Τρίπολη
28. Κοκκινάκης-χειρουργός, Μεγαλόπολη
29. Κουτσουράκης Κωνσταντίνος, Λεβίδι
30. Κυριαζής-μαιευτήρας, Τρίπολη
31. Καραφωτιάς, Κολλίνα
32. Κωνσταντίνου Γεώργιος, Καστρί
33. Καραπαναγιώτης Δημήτριος-Μικρ/γος, Βαρθολομιό Ηλείας
34. Καπόγιαννης Γεώργιος, Κάψια
35. Λόγγος Γεώργιος, Τεγέα
36. Λουρίδας Γεώργιος – Οφθαλμίατρος, Ανεμοδούρι
37. Λουρίδα Νικ. Αθανασία – παιδίατρος, Τρίπολη
38. Λινάρδος Γρηγόριος – Ακτινολόγος
39. Μπούζιος Παναγιώτης, χειρουργός, Βέρβαινα
40. Μάνου – μικροβιολόγος, Βλαχοκερασιά
41. Μουτζουρόπουλος Γεώργιος-μικρ/γος, Τρίπολη
42. Μερικάκης Στυλιανός, Κορακοβούνι
43. Μεγρέμης, Τρίπολη
44. Μαλλιαρόπουλος (Μέγας Ευεργέτης Τρίπολης), Λαγγάδια
45. Μπλέσιος Αθανάσιος-φυματιολόγος, Τρίπολη
46. Μέγγος Ιωάννης- Μέγγος, Τρίπολη
47. Μπαγιέρης Ευάγγελος-ΩΡΛ, Βυζίκι
48. Μπράμος Αθανάσιος
49. Μιχαλόπουλος Θεοφάνης-Μαιευτ.-Γυν, Τρίπολη
50. Μπακόπουλος Αλέξανδρος, Λεβίδι
51. Ντούβας Ιωάννης-παθολόγος, Μαντζαγρά
52. Παϊσιος Ιωάννης-χειρουργός, Τρίπολη
53. Πάτσιος, Τρίπολη
54. Παπαδημητρίου Δημήτριος, Αραχαμίτα
55. Παπαδοπουλος, Κερασίτσα
56. Πίκρας Αναστάσιος, Κερασίτσα
57. Παπακωνσταντίνου, Μανθυρέα
58. Παπαδημητρίου Παναγιώτης-παθολόγος, Αρτεμίσιο
59. Παπακάτσικας, Τρίπολη
60. Παπαχριστόπουλος Κωνσταντίνος, Τρίπολη
61. Παναγιώταρος Ανδρέας-μαιευτήρας, Τρίπολη
62. Παπαγιάννης Γεώργιος-μαιευτήρας , Τρίπολη
63. Παπαγεωργάκης Νικόλαος – χειρουργός, Τρίπολη
64. Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος-χειρουργός Παλαιόπυργος
65. Παπακωνσταντίνου, Μανθυρέα
66. Παπασταύρου Θεόδωρος του Σταύρου, Νεστάνη
67. Παπαδημητρίου Ηλίας – Παιδίατρος, Βαλτεσινίκο
68. Παπαδημητρίου Ηλ.Γεώργιος – Παιδίατρος, Τρίπολη
69. Παπαδημητρίου Ηλ.Στυλιανός – Ουρολόγ, Τρίπολη
70. Παπανικολάου Ιωάννα- Μικροβιολόγος, Στάδιο
71. Παναγιώταρος Ανδρ. Δημήτριος-μαιευτήρας,γυναικολόγος Τρίπολη
72. Παναγιώταρος Θεοδόσιος, Γορτυνία
73. Πριόβολος –Παπαβασιλείου Βασίλειος-μικροβιολόγος, Μερκοβούνι
74. Παπαθεοφάνη Αικατερίνη-Ακτινολόγος, Πιάνα
75. Ρέππας Παναγιώτης, Λεωνίδιο
76. Ρεβεζίκας Μιχαήλ, Λεωνίδιο
77. Σακκιώτου –Πριοβόλου Μικροβιολόγος, Αθήνα
78. Σύφλερ Βαβαρών, Τρίπολη
79. Σταθόπουλος Γεώργιος-γυναικολόγος, Λουκά
80. Σπυρόπουλος Ιωάννης -Παιδίατρος, Παλλάντιο
81. Σαλδάρης Αθανάσιος-Ω.Ρ.Λ., Παρθένι
82. Τσιώλης Γεώργιος – Βουνό
83. Τσουκόπουλος Κων.νος, Τζίβα
84. Τζαβέλας, Βλαχοκερασιά
85. Τζίφας Κωνσταντίνος, Βυτίνα
86. Τσαρουχάς-Δημητρόπουλος Γεώργιος -Μαιευτήρας- Γυναικολόγος, Τρίπολη
87. Τσιβεριώτης Παναγιώτης – χειρουργός, Στόλος
88. Τζίφας Δημήτριος-Παθολόγος, Βυτίνα
89. Φάκλαρης Ευάγγελος – Μικροβιολόγος, Βέρβαινα
90. Φλέντζερης-οφθαλμίατρος, Τρίπολη
91. Φραγκόπουλος Αναστάσιος, Λεωνίδιο
92. Χαμπηλομάτης Κωνσταντίνος, Μεγαλόπολη
93. Ψιμούλης Σαράντος-Σχολίατρος, Παρθένι
94. Ψυχογυιός Ιωάν.Βασίλειος-Ακτινολόγος, Τρίπολη

Από την αφήγηση του ιατρού Ψυχογυιού Β.Ιωάννη, από το προσωπικό του αρχείο.

2 thoughts to “Ιστορικό”

  1. Παρακαλώ για καθαρά τυπικούς λόγους εάν σας είναι εύκολο διορθώστε το όνομα με Α/Α 66
    ΑΠΟ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΝΕΣΤΑΝΗ ) ΣΕ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
    Σας ευχαριστώ .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *