Δικαιολογητικά-ΕΓΓΡΑΦΑ

Δικαιολογητικά εγγραφής στο Σύλλογο | Πινακίδα Νόμιμου Ιατρείου | Δικαιολογητικά για επίδομα ανεργίας (Ο.Α.Ε.Δ.) | Άδεια Ιατρείου | Δικαιολογητικά για την Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος από την Νομαρχία | Δικαιολογητικά για την απόκτηση τίτλου Ειδικότητας

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣ ΑΡΚ. κατεβάστε την ΕΔΩ

 

Δικαιολογητικά εγγραφής στο Σύλλογο

1. Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικών Πανεπιστημίων (πρωτότυπο) ή Φωτοτυπία πτυχίου και επίσημη μετάφραση για πτυχίο Ε.Ε. ή Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), φωτοτυπία ξενόγλωσσου πτυχίου και επίσημη μετάφραση για πτυχίο εκτός Ε.Ε.
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται για την έκδοση της αδείας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, προσκομίζετε και πιστοποιητικό πληρότητας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας αριθμ. 93/16 Ε.Ο.Κ. από το Υπουργείο Υγείας της χώρας έκδοσης του πτυχίου.
3. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας
4. Συνδρομή Συλλόγου 40,00€ το εξάμηνο + 5.00€ Εγγραφή

Η αυτοπρόσωπη παρουσία του ιατρού είναι απαραίτητη για το δείγμα της υπογραφής του και την παραλαβή της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε ειδικές περιπτώσεις μόνο, η εγγραφή μπορεί να γίνει από τρίτο άτομο. Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ, όπου θα αναφέρεται λεπτομερώς ο λόγος της εξουσιοδότησης, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου ατόμου, το οποίο θα κάνει την εγγραφή και θα παραλάβει την άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος. Τα πληρεξούσια δεν είναι αποδεκτά.

Για εγγραφή υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ε., επιπλέον δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν έχω τεθεί υπό δικαστική αντίληψη και δεν εκκρεμεί εις βάρος μου καταγγελία ή πειθαρχική ποινή».
2. Πιστοποιητικό παρακολούθησης κρατικού διδασκαλείου ξένων γλωσσών για την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας. Αν δεν υποβληθεί το παραπάνω πιστοποιητικό τότε είναι απαραίτητη η συνέντευξη από το Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Για εγγραφή αλλοδαπού (από χώρες εκτός Ε.Ε.), επιπλέον και από τα παραπάνω δικαιολογητικά:

3. Άδεια παραμονής.
4. Ξενόγλωσσο πρωτότυπο δίπλωμα.
5. Επίσημη μετάφραση του διπλώματος στα ελληνικά.
6. Αναλυτική κατάσταση μαθημάτων σπουδών μεταφρασμένη στα ελληνικά.


Αρχή Σελίδας

Δικαιολογητικά για επίδομα ανεργίας (Ο.Α.Ε.Δ.)

1) Το τελευταίο 14μηνο αφαιρουμένων των 2 μηνών πριν την απόλυση χρειάζονται τουλάχιστον 125 ημερομίσθια – ένσημα)
Οι εποχιακά απασχολούμενοι χρειάζονται ΜΟΝΟ 100 ένσημα στο 14μηνο (μείον 2 μήνες) αν έχουν εργασθεί μια σαιζόν & 100 τα τελευταία 12μηνα όσοι έχουν εργασθεί 2 σαιζόν.
2)Οι νέοι (δηλαδή όσοι δεν έχουν ξαναπάρει επίδομα ανεργίας) επιδοτούμενοι χρειάζονται επιπλέον :
Από 80 ημερομίσθια για κάθε ένα από τα 2 προηγούμενα χρόνια από την εγγραφή.
Οι νέοι επιδοτούμενοι αντί για το (Α) μπορούν να έχουν 200 ημερομίσθια στην τελευταία πρι την απόλυση 2ετία μείον 2 μήνες).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (Απόλυση) με πρωτότυπη υπογραφή του Εργοδότη.
2. Ένσημα 2 τελευταίων ετών.
3. Οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας (εφόσον υπάρχουν προστατευόμενα μέλη).
4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 (το κείμενο που θα γράψετε θα σας το πουν στο αρμόδιο τμήμα).
5. Κάρτα Ανεργίας από το Γραφείο Εργασίας (Η/Υ).

6. α) Εφ’ όσον εγγράφεστε για Επίδομα Ανεργίας από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου έως και την 31η Μαρτίου φέρνετε το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας (Πρωτότυπο & φωτοαντίγραφο συν ένα χαρτόσημο των 80δρχ. για την επικύρωση της φωτοτυπίας). Όπως επίσης και αν εγγράφεστε από 1ης Ιουλίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου διότι συνήθως από την 1η Ιουλίου και μετά έχουν ήδη έλθει τα πρώτα Εκκαθαριστικά από την Εφορία.
β) Από την 1η Απριλίου έως και την 30η Ιουνίου κάθε χρόνου φέρνετε το Αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης που υποβάλετε.
Σημείωση για τους εποχιακά απασχολούμενους.
· Τα ένσημα των 2 μηνών πριν την απόλυση με Βεβαίωση Εργοδότη και
· Βεβαίωση εποχικότητας της εργασίας τους (εξαιρούνται τα Τουριστικά Επαγγέλματα).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

· Προθεσμία για εγγραφή υπάρχει έως 59 ημερολογιακές ημέρες από την απόλυση.
· Η επιδότηση αρχίζει την 7η μετά την απόλυση ημέρα εφόσον έχει προηγηθεί εγγραφή για ανεργία (δηλ. Το Δελτίο Ανεργίας που σας εκδίδουμε στο ισόγειο στον Η/Υ).
· Αν στις κρίσιμες περιόδους υπάρχει στράτευση, ασθένεια, τοκετός κτλ γίνεται επιμήκυνση για το αντίστοιχο διάστημα σε προηγούμενα 2 έτη.
· Αν κάποιος ασφαλισμένος έχει πάνω από 500.000δρχ. έσοδα από Εμπορικές Επιχειρήσεις ή Ελεύθερα Επαγγέλματα (στο εκκαθαριστικό της Εφορίας) δεν δικαιούται Ταμείο Ανεργίας εκτός αν γίνει Διακοπή Επιτηδεύματος στην Εφορία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μπορείτε και Πρέπει να έλθετε να εγγραφείτε έχοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ την Καταγγελία Σύμβασης με Πρωτότυπη Υπογραφή του Εργοδότη (ΟΧΙ Φωτοτυπία ή από καρμπόν), την Ταυτότητα σας και τον Αριθμό του Βιβλιαρίου Ενσήμων σας έστω και αν σας λείπουν κάποια από τα λοιπά δικαιολογητικά π.χ. Ένσημα που δεν έχουν κολληθεί όλα κλπ. Η εγγραφή σας μένει σε ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ μέχρι να προσκομίσετε ότι λείπει.
ΜΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΤΕ ΔΙΟΤΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΤΕ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ!!!
Για να γίνει η εγγραφή σας πρέπει να εχει περάσει ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΜΕΡΑ από την ημέρα που αναφέρεται στην καταγγελία πως είναι η τελευταία που εργαστήκατε.
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
π.χ. αναγράφεται στην Καταγγελία Σύμβασης …. Ημέρα απόλυσης 20/10/98. Αυτή την ημέρα είσθε εργαζόμενος. ΠΡΕΠΕΙ να έλθετε από την ακριβώς επόμενη έχετε περιθώριο έως και 59 ημέρες μετά π.χ. απόλυση 20/10/98 έρχεσθε από την 21/10/98 έως και την 19/12/98. ΟΧΙ ΜΕΤΑ!!! Η πληρωμή ξεκινάει από την ημερομηνία εγγραφής.
Αν παρ όλα αυτά έλθετε αργότερα θα βγεί ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ επιδότηση για την οποία θα πρέπει να κάνετε ΕΝΣΤΑΣΗ και θα πάρετε την απάντηση για το αν επιδοτήστε τελικά ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ.
Σε περίπτωση που τα ένσημα σας δεν επαρκούν για να πάρετε πλήρη Επιδότηση ρωτήστε αν μπορείτε να παίρνετε το 3μηνο βοήθημα. Δηλ. για κάθε 3 μήνες που δεν έχετε βρει δουλειά και με την προϋπόθεση πως ανανεώνετε κάθε μήνα το δελτίο Ανεργίας σας τότε στο τέλος του κάθε 3μηνου παίρνετε ένα βοήθημα.

Αρχή Σελίδας

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

1. Αίτηση
2. Άδεια άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
3. Τίτλος ειδικότητας εφόσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.
4. Βεβαίωση εγγραφής και άσκησης ειδικότητος εφόσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης από τον οικείο ιατρικό η οδοντιατρικό σύλλογο.
5. Στις περιπτώσεις του κοινού ιατρείου ή οδοντιατρείου ή της ιατρικής ή οδοντιατρικής εταιρείας το θεωρημένο από τα μητρώα του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου αντίστοιχα συμφωνητικό λειτουργίας ή καταστατικό για τον έλεγχο των οικονομικών όρων της συνεργασίας και της τήρησης της ιατρικής δεοντολογίας. Εάν ο ιατρικός ή οδοντιατρικός σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών τεκμαίρεται η έγκριση του και αρκεί η προσκόμιση κυρωμένου αντιγράφου της αίτησης μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσης της.
6. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα του ακίνητου.
7. Κανονισμός σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία από τον οποίο προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση ιατρείου – οδοντιατρείου.
8. Διάγραμμα κάτοψης 1/50 σε δυο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χωρών και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 84/01. Στην κάτοψη θα είναι σχεδιασμένα όλα τα ιατρεία και οδοντιατρεία λειτουργίας και στο σχέδιο θα αναγράφεται το όνομα του ιατρού και οδοντιάτρου αντίστοιχα που χρησιμοποιεί κάθε ιατρείο η οδοντιατρείο.
9. Επίδειξη πρωτότυπων και υποβολή επίσημων αντιγράφων και παραστατικών κτήσης και κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.
10. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον ιατρικό – οδοντιατρικό εξοπλισμό
11. Πληρωμή παραβόλου στον Σύλλογο:

α) Για Ιατρείο: 200 €

β) Για συστέγαση:  200€ έκαστος ιατρός

γ) Για κοινό Ιατρείο:  200€

δ) Για Εργαστήρια Βιολογικών υλικών και Εργαστήρια Απεικονίσεων (είτε με υπερήχους είτε με ακτινογραφικό σύστημα): 400€

ε) Για Εταιρείες: 1000€
12. Αντίγραφο πανικού μητρώου τύπου Α΄ (ζητείται αυτεπάγγελτα από τον ΙΣ, δεν χρειάζεται ενέργεια του αιτούντος)
13. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει άλλο οδοντιατρείο – ιατρείο σε άλλη πόλη η νόμο, δεν είναι ιατρός – οδοντίατρος του ΕΣΥ, δεν είναι πανεπιστημιακός
14. Ανάκληση παλιάς άδειας λειτουργίας ιατρείου – οδοντιατρείου ή παλιά άδεια προκείμενου για μεταφορά.
15. Βεβαίωση ακτινοπροστασίας από ακτινοφυσικό ιατρικής (οδοντιατρεία)
16. Ντοσιέ με αυτιά

• Σε περίπτωση του κοινού οδοντιατρείου-ιατρείου οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση από κοινού.
• Σε περίπτωση ιατρικής- οδοντιατρικής εταιρείας την αίτηση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος.

Δικαιολογητικά για την Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος από την Νομαρχία

NOΜΑΡΧΙΑ

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση προς τη Δ/νση Υγιεινής
2. Αντίγραφο Πτυχίου
α) Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού από ΜΗ Κράτος της ΕΕ. (ισοτιμία του πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ και το πτυχίο της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση) ΦΕΚ 856/8-1-86
β) Για πτυχιούχους από Κράτη της ΕΕ (Αντίγραφο πτυχίου, Πιστοποιητικό άσκησης Κρατικής εξέτασης) που προβλέπεται από το αρ. 3 της οδηγίας 93/16 της 5/4/ 93 της ΕΕ., βεβαίωση από την Αρχή του τόπου ότι το πτυχίο τους και το πιστοποιητικό είναι σύμφωνα με τήν οδηγία 93/16 της 5ης/4/93 της ΕΕ. Ολα τα ανωτέρω επισήμως σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης(σφραγίδα APOSTILLE) και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών
3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α’ ή για τους υπηρετούντες βεβαίωση κατατάξεως ή για τους Στρατιωτικούς ιατρούς φύλλο Μητρώου
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α’ (3μήνου ισχύος)
5. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
6. Δύο φωτογραφίες
7. Ένα παράβολο των 8 Ευρώ από Δημόσιο Ταμείο
8. Έντυπο παράβολο χαρτοσήμου 30 Ευρώ από Δημόσιο Ταμείο
9. Ένα χάρτινο ντοσιέ
10. Για τους ομογενείς που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας άδεια εργασίας & άδεια παραμονής
11. Για τους αλλοδαπούς μη ΕΕ

α) Άδεια εργασίας
β) Άδεια παραμονής
γ) Άδεια αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.
12. Για τους Κύπριους
α) Απόφαση τοποθετήσεως τους για ειδίκευση σε Νοσοκομείο από το Υπουργείο
β) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι δεν θα ασκήσουν το επάγγελμα ιατρού μετά το πέρας της ειδικότητας

Αρχή Σελίδας

Δικαιολογητικά για την απόκτηση τίτλου Ειδικότητας

Δικαιολογητικά για την Νομαρχία
1. Αίτηση που υποβάλλεται στον Ιατρικό Σύλλογο για την χορήγηση :
α) Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο του συλλόγου
β) Αντίγραφο της αίτησης που υποβάλλεται στον σύλλογο
γ) Διαβιβαστικό του συλλόγου προς την νομαρχία
2. Αντίγραφο πτυχίου.
3. Πιστοποιητικά ασκήσεως ειδικότητας υπογεγραμμένα από τους επιστημονικούς διευθυντές, τους προέδρους επιστημονικών επιτροπών και θεωρημένα από τους διοικητικούς διευθυντές για το γνήσιο των υπογραφών και του περιεχομένου (σύμφωνα με τα αιτούμενα από την υπ΄αριθμ. 13/6362 Εγκ.220/10-6-1975, Α4/4433 Εγκ.199/22-8-80 εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει :
α) να φέρουν αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού και ημερ/νία εκδόσεως.
β) ο χρόνος ειδίκευσης θα γράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.
γ)να διατυπώνεται η κρίση των διευθυντών κλινικών ή εργαστηρίων για την κατάρτιση του ιατρού και την ικανότητά του κατά την ειδίκευση.
δ) να σημειώνεται ότι ο ιατρός παρακολούθησε τακτικώς και ανελλιπώς σύμφωνα με το κανονισμένο επιστημονικό ωράριο ως και ο χρόνος που αδικαιολόγητα απουσίασε.
ε) να αναφέρεται απαραίτητα ο αριθμός και η ημερ/νία απόφασης του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας για την έναρξη της ειδικότητας (για τις ειδικότητες :Χειρουργικής – Ουρολογίας – Μαιευτικής/Γυναικολογίας – Νευροχειρουργικής – Αγγειοχειρουργικής – Ωρλ – Οφθαλμολογίας – Πλαστ. Χειρουργικής – Ορθοπαιδικής – Χειρ. Θώρακος και Χειρ. Παίδων προσκομίζεται κατάλογος εγχειρήσεων)
4. Παράβολο 4€ (από εφορία).
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη.
6. Ντοσιέ με λάστιχο.

Οι εξετάσεις γίνονται Φεβρουάριο – Απρίλιο – Ιούνιο – Αύγουστο – Οκτώβριο – Δεκέμβριο.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή αποτυχίας υποβάλλεται στην υπηρεσίας μας αίτηση (χωρίς δικαιολογητικά) και μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599.

Αρχή Σελίδας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *