ΕΟΠΥΥ. Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς

Κατόπιν των διατάξεων του Νόμου 3918 (τεύχος Α ΦΕΚ 31/02-03-2011) για
τη σύσταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της υπ’αριθμ. 8/31-08-2011 απόφασης Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με το είδος των συνταγολογίων που θα χρησιμοποιούν οι ιατροί του Οργανισμού, σας ενημερώνουμε ότι από 01-11-2011 για όλους τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα γίνεται χρήση των συνταγολογίων που διαθέτει ήδη και χρησιμοποιεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ως εκ τούτου οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ ιατροί θα πρέπει να προμηθευτούν από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ της περιοχής που λειτουργούν τα ιατρεία τους το Ενιαίο Έντυπο Συνταγολογίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο θα χρησιμοποιούν για να εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού.
Διευκρινίζεται ότι οι ιατροί θα εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές μόνο όταν
δεν είναι εφικτή η έκδοση ηλεκτρονικών συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τα ατομικά
συνταγολόγια ασφαλισμένων των εν λόγω ταμείων δεν θα χρησιμοποιούνται από 1ης Νοεμβρίου 2011.
Για τη χορήγηση στους εν λόγω ιατρούς συνταγολογίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα
ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:
· οι ιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ προσερχόμενοι στην Μονάδα Υγείας
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής όπου λειτουργεί το ιατρείο τους θα έχουν μαζί τους
το βιβλιάριο ΤΣΑΥ καθώς και απλή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού
στην οποία (φωτοτυπία) θα αναγράφουν τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ τους. Στη
Μονάδα Υγείας οι ιατροί θα συμπληρώνουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα
αναφέρουν ότι διαθέτουν σύμβαση με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ. Η εκ νέου
χορήγηση συνταγολογίων απαιτεί μόνο την προσκόμιση του προηγούμενου
(χρησιμοποιημένου) συνταγολογίου προκειμένου να γίνει η αποχρέωση και η
νέα χρέωση. Οι Διαχειριστές αποθεμάτων ακολουθούν τις οδηγίες που έχουν
δοθεί με το Γενικό Έγγραφο της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Γ55/836/21-3-2011 και σε περίπτωση που δεν βρίσκουν κάποιον ιατρό στο
μητρώο: Θα συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά του (αριθμό ΤΣΑΥ, ΑΦΜ,
ΑΜΚΑ, Υπεύθυνη Δήλωση) και μία φορά την εβδομάδα θα τα αποστέλλουν
υπηρεσιακά στην Ομάδα Συλλογής Στοιχείων του ΟΠΣ-ΙΚΑ (Πατησίων 12,
Αθήνα, τηλέφωνα: 210-3891001 & 210-3891004) προκειμένου να
καταχωρηθούν στο μητρώο. Η Ομάδα Συλλογής Στοιχείων θα καταχωρεί τα
στοιχεία στο σύστημα αφού τα διασταυρώσει με εκείνα που αποστέλλει το
υπεύθυνο ταμείο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *