Παράθυρο σύνταξης αυτοαπασχολουμένων. Κάγκελα στην επικουρική του ΕΤΕΑΜ

Με εγκυκλίους του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη δίνονται οδηγίες εφαρμογής του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου που αφορούν:

* Δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος που έχει συμπληρωθεί οποτεδήποτε πριν από την εγγραφή των αυτοαπασχολουμένων στα μητρώα του ΟΑΕΕ (πρώην ΤΑΕ, ΤΕΒΕ και ΤΣΑ) έχουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ. Αφορά αυτοαπασχολουμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1.1.2011 και θα συνταξιοδοτηθούν βάσει των ρυθμίσεων που τροποποιήθηκαν με τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο (ν.3863/2010).

Δεν παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης σε ασφαλισμένους που κατά το χρόνο άσκησης του επαγγέλματός τους χωρίς την εγγραφή στον οικείο φορέα και την καταβολή των ανάλογων εισφορών, είχαν ασφαλιστεί σε άλλο ταμείο ή στο Δημόσιο κι εφόσον ο χρόνος αυτός δεν αφορούσε υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση. Εξαιρούνται δε και όσοι με αίτησή τους είχαν εξαιρεθεί νόμιμα από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Η αναγνώριση δεν μπορεί να ξεπερνά για φέτος τα 4 έτη και σταδιακά μέχρι το 2014 τα 7 έτη. Η αίτηση αναγνώρισης για τα 7 έτη μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, αρκεί να αφορά συνταξιοδότηση μετά το 2014.

Διευκρινίζεται ότι τα χρόνια προεγγραφής συμψηφίζονται με οποιοδήποτε άλλο χρόνο έχει τυχόν αναγνωριστεί ή πρόκειται να αναγνωριστεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο. Η εξόφληση του ποσού εξαγοράς του χρόνου προεγγραφής θα πρέπει να έχει γίνει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

* Για παράδειγμα: Ασφαλισμένος ΟΑΕΕ, το 2011 συμπληρώνει το 59ο έτος ηλικίας με 32 χρόνια ασφάλισης. Εχει δικαίωμα αναγνώρισης μέχρι 4 έτη χρόνου προεγγραφής εντός του 2011. Οπότε θα φτάσει στα 36 έτη ασφάλισης που απαιτούνται φέτος και με τη συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας για να πάρει σύνταξη. Ο χρόνος αναγνώρισης υπολογίζεται, τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Σε άλλη περίπτωση, ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που μέχρι και το 2010 είχε συμπληρώσει 60ό έτος ηλικίας και 35 έτη ασφάλισης δεν έχει δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου προεγγραφής, καθώς έχει ήδη θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

* Ετερος ασφαλισμένος, ο οποίος αποδεδειγμένα ασκούσε το επάγγελμα από το 1983 μέχρι το 1988, χωρίς να έχει εγγραφεί στο πρώην ΤΑΕ. Δεν έχει δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου.

Είχε όμως ασφαλιστεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά περιόδους (μερική ή πλήρη ασφάλιση), οπότε το δικαίωμά του για αναγνώριση του χρόνου προεγγραφής θα περιοριστεί μόνο στο χρόνο, όχι μικρότερο του μήνα, κατά τον οποίο δεν είχε άλλη παράλληλη κύρια ασφάλιση.

* Με δεύτερη εγκύκλιο δίνεται εντολή για ανάκληση των χρόνων αναγνώρισης στο ΕΤΕΑΜ. Ως προς το επικουρικό των μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) αναφέρεται πως οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης δεν τροποποιήθηκαν με το νόμο 3863/10 και επομένως αποφάσεις εξαγοράς χρόνων ασφάλισης που έγιναν με βάση αυτό το νόμο είναι μη σύννομες και πρέπει να ανακληθούν.

* Με τρίτη εγκύκλιο παρέχεται η δυνατότητα στους επιζώντες των συζύγων, στους οποίους από 1.1.2008 χορηγούνται δύο συντάξεις από το Δημόσιο, να δικαιούνται την αντίστοιχη σύνταξη λόγω θανάτου και από το επικουρικό. Ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται στο Δημόσιο, δηλαδή η μία από τις δύο συντάξεις που χορηγεί φορέας να καταβάλλεται, κατόπιν επιλογής, μειωμένη κατά 75%.
ΕΛ.Κ.

http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=314429

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *