Το νομοσχέδιο για τις Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες δίνει σήμερα ο Γρηγοράκος – τα βασικά σημεία

 Το νομοσχέδιο για τις Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες δίνει σήμερα ο Γρηγοράκος - τα βασικά σημεία
Σε δημόσια διαβούλευση θέτει ο υπουργός Αναπληρωτής Υγείας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος το προσχέδιο νόμου το οποίο αφορά στη θεσμοθέτηση των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών με ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας τους. Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, αναμένεται να τα παρουσιάσει την Τετάρτη το πρωί ο κ. Γρηγοράκος, στους εκπροσώπους του τύπου.

Η οργάνωση των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών, όπως αναφέρει η σχετική έκθεση, κατά τον ίδιο τρόπο επιβάλλεται από την ανάγκη εκσυγχρονισμού και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας γενικότερα αλλά και ειδικότερα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Το νομοσχέδιο επιχειρεί να βάλει μία τάξη στην άναρχη κατάσταση που επικρατούσε μέχρι σήμερα στο κομμάτι αυτό, με αποτέλεσμα, να αναγνωρίζει 40 ιατρικές ειδικότητες, ενώ για κάθε μία ιατρική ειδικότητα συνιστάται η αντίστοιχη «Επιστημονική Ιατρική Εταιρεία», με έδρα την Αθήνα.

Να σημειωθεί ότι σήμερα, υπάρχουν περισσότερες από 130 επιστημονικές ιατρικές ενώσεις, πολλές εκ των οποίων αφορούν την ίδια ιατρική ειδικότητα.

Ειδικότερα, η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει καταδείξει ότι η ύπαρξη πληθώρας επιστημονικών εταιριών δεν βοηθά στην προαγωγή των συμφερόντων του κάθε επιστημονικού κλάδου, οδηγεί σε διάσπαση συμφερόντων και δεν συντελεί στην ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου και στην προάσπιση των ουσιαστικών ζητημάτων που τους αφορούν. Ο κατακερματισμός αυτός οφείλει να αρθεί και να υπάρξει μία συνολική ρύθμιση και ένα ξεκάθαρο κοινό πλαίσιο θεσμικά κατοχυρωμένο. Παράλληλα με το νομοσχέδιο, συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο κείμενο όλες οι ιατρικές ειδικότητες και ρυθμίζονται τα σχετικά με την έκδοση των νομοθετικών πράξεων, που απαιτούνται για την εξειδίκευση των γνωστικών αντικειμένων τους καθώς και των πάσης φύσεως λεπτομερειών αυτών.

Οι αρμοδιότητες των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών, σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου είναι:

α) Η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων για τις ιατρικές πράξεις της κάθε ειδικότητας,

β) Η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ., σχετικά με τον ιδανικό συνολικό αριθμό ιατρών της αντίστοιχης ειδικότητας στο πλαίσιο σχετικού 10ετούς προγραμματισμού.

γ) Η επιμέλεια επιστημονικών εκδόσεων συναφών με την ειδικότητά τους,

δ) Η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. του γνωστικού αντικειμένου κάθε ειδικότητας από τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο, όπως και κάθε νέας ειδικότητας που αναγνωρίζεται, της διάρκειας εκπαίδευσης συνολικά και στα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα, του είδους της εκπαίδευσης, θεωρητικό ή πρακτικό και του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών,

ε) Η κατάρτιση καταλόγου μελών της ειδικότητας για συγκρότηση σωμάτων εκλεκτόρων, κριτών και αξιολογητών που αφορούν κάθε κρίση

στ) Η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για την κτήση του τίτλου ειδικότητας.

ζ) Η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης και έλεγχος
υλοποίησης αυτών.

η) Ο συντονισμός και διαχείριση ερευνητικών, κλινικών πρωτοκόλλων ή επιδημιολογικών μελετών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο για αυτές τις
μελέτες.

θ) Η βεβαίωση εγγραφής των μελών στα αρχεία της προκειμένου να ασκήσουν την αντίστοιχη ειδικότητα.

ι) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε κάθε Επιστημονική Ιατρική

Δείτε εδώ τα βασικά σημεία του προσχεδίου νόμου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *