Υπόμνημα. Από αντιπροσωπεία επιμελητών ΕΣΥ διορισθέντων από το 2009 και μετά

Ενημέρωση από τις Επιτροπές Αγώνα Επιμελητών ΕΣΥ διορισθέντων μετά το 2009 των Νοσοκομείων Νίκαιας, Τζανείου, Μεταξά.

τζανειο νοσ.13/3/14

Μετά την αναστάτωση που δημιουργήθηκε στα Νοσοκομεία, από την τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Υγείας για παράταση κατά ένα έτος της θητείας των Επιμελητών ΕΣΥ που έχουν διορισθεί μετά τις 10/3/09, η οποία παρεμποδίζει τις περαιτέρω μονιμοποιήσεις όπως απρόσκοπτα και αδιαλείπτως γινόταν έως 10/3/14, αντιπροσωπεία επιτροπών αγώνα των Νοσοκομείων Νίκαιας, Τζανείου, Μεταξά στις 12/3 προέβησαν σε ενημέρωση των κοινοβουλευτικών ομάδων για το θέμα, μετά από σύμφωνη γνώμη γενικών συνελεύσεων των Νοσοκομείων.

Ενημερωθήκαμε για τα εξής:

Η τροπολογία κατατέθηκε, με ταχείες διαδικασίες, σε νόμο που αφορούσε την ανασυγκρότηση της αστυνομίας, ψηφίστηκε κατά άρθρο στις 6/3 και στο σύνολο του νόμου στις 11/3, υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχη τροπολογία είχε κατατεθεί προ εβδομάδων σε άλλο νομοσχέδιο και είχε αποσυρθεί από το Υπουργείο Υγείας.

Από τη μεριά μας, εκθέσαμε τα επιχειρήματά μας και καταθέσαμε υπόμνημα στους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων που συναντήσαμε (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΔΗΜΑΡ, ΑΝΕΛ, ΚΚΕ). Το υπόμνημα ήταν το εξής:

Υπό την αιγίδα της ΟΕΝΓΕ

Προς : Κοινοβουλευτικές Ομάδες

Αθήνα 12/3/2014

Κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Υγείας, τροπολογία που αναφέρει τα εξής: ” Η θητεία των ιατρών οι οποίοι διορίστηκαν μετά τις 11/3/09 ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3754/2009 σε θέσεις κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό Διευθυντή, επιμελητή Α, Β και Γ και δεν έχουν μονιμοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παρατείνεται κατά ένα έτος από τη λήξη της” . Με τη συγκεκριμένη τροπολογία αναστέλλεται προσωρινά η διαδικασία μονιμοποίησης των ιατρών ΕΣΥ και των Γενικών ιατρών που έχουν καταλάβει θέσεις σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας, οι οποίοι στοιχειοθετούν δικαίωμα μονιμοποίησης από τις 10/3/2014 και μετά. Η σχετική, μέχρι τώρα υπάρχουσα, νομοθεσία εφαρμόζεται αδιαλείπτως και χωρίς κανένα πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Προκαλεί εντύπωση η νομοθετική πρωτοβουλία για αναστολή στην περαιτέρω εφαρμογή της.

Θα θέλαμε να παραθέσουμε τα εξής :

Α/ Σήμερα υπάρχουν 6000 κενές οργανικές θέσεις Επιμελητών ΕΣΥ. Ο αριθμός αυτός αυξάνει διαρκώς, λόγω του κύματος συνταξιοδότησης και της μη κάλυψης των επιπλέον κενούμμενων θέσεων από νέους Επιμελητές ΕΣΥ. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να κλείνουν ή να συγχωνεύονται κλινικές, καθώς δεν υπάρχουν ιατροί να τις λειτουργήσουν.

Β/ Οι Επιμελητές ΕΣΥ, τους οποίους αφορά η εν λόγω τροπολογία, είναι πρακτικά όλοι σχεδόν οι Επιμελητές στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας που είναι κάτω των 50 ετών. Είναι δηλαδή, αυτοί που ηλικιακά και επιστημονικά έχουν το βάρος και την ευθύνη να στηρίξουν και να λειτουργήσουν τα Νοσοκομεία από τώρα και για την επόμενη δεκαετία. Εκτός από αυτούς, οι υπόλοιποι ιατροί που αυτή τη στιγμή συγκροτούν το σύνολο των ιατρών ΕΣΥ είναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό ηλικιακά γερασμένοι. Η φύση και ο φόρτος της εργασίας μας (εικοσιτετράωρες εφημερίες, τακτικό ωράριο στις κλινικές και τακτικά ιατρεία) και η αυξανόμενη προσέλευση ασθενών στα Δημόσια Νοσοκομεία κατά τα τελευταία χρόνια επιβάλουν τη σταθερή ανατροφοδότηση των Νοσοκομείων με νέο μόνιμο ιατρικό προσωπικό, που θα μπορεί να έχει και τις φυσικές αντοχές και την επιστημονική επάρκεια αλλά και τη σταθερή συνέχεια στο χρόνο για την αντιμετώπιση και παρακολούθηση πληθώρας ασθενών.

Γ/ Η συγκεκριμένη τροπολογία αφορά στους ιατρούς ΕΣΥ που πρώτευσαν στις κρίσεις για θέσεις Επιμελητών ΕΣΥ και προσελήφθησαν από 11/03/2009 και μετά. Είναι ιατροί οι οποίοι έχουν σχετικά πρόσφατα κριθεί από συμβούλια κρίσης για την επιστημονική τους επάρκεια. Είναι Επιμελητές οι οποίοι έχουν προσληφθεί εν καιρό περιορισμού των προσλήψεων σε τμήματα στα οποία υπήρχε και υπάρχει απόλυτη ανάγκη, όπως Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών κ.α. Η προσωρινή αναστολή στη μονιμοποίησή τους, τους θέτει σε ομηρία και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις κλινικές και τα τμήματα στα οποία εργάζονται. Προβλήματα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας αυτών των τμημάτων, όπως άλλωστε ομολογείται και στην ίδια την αιτιολογική έκθεση που κατέθεσε το Υπουργείο Υγείας.

Καταλήγοντας σας επισημαίνουμε ότι, η εν λόγω τροπολογία δημιουργεί μείζονα προβλήματα στη λειτουργία των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας. Ζητάμε άμεση νομοθετική ρύθμιση που θα επαναφέρει σε ισχύ το άρθρο 7 του νόμου 3754/2009 για την μονιμοποίηση των Επιμελητών ΕΣΥ με ατομική κρίση από τον αντίστοιχο τομέα του Νοσοκομείου ( δηλαδή με εσωτερική διαδικασία του νοσοκομείου) όπως ίσχυε και εφαρμοζόταν τα τελευταία χρόνια, αδιαλείπτως και χωρίς κανένα πρόβλημα. Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη για τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Δημόσιων Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας και την αποφυγή του απόλυτου χάους σε αυτά.

Σε καλό κλίμα έγιναν οι συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΑΝΕΛ οι οποίοι εξέφρασαν την συμπαράστασή τους, αναμένουμε αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Εντύπωση προκάλεσε η διατύπωση τις εκπροσώπου της ΔΗΜΑΡ ότι, υπάρχουν μεν τραγικές ελλείψεις ιατρών στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας αλλά θα καθορίσει τη στάση της ανάλογα με τις δυνατότητες της χώρας το 2014….

Από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ λάβαμε, αρχικώς, την απάντηση ότι η συγκεκριμένη τροπολογία, πιθανόν, ψηφίστηκε ως δικλείδα ασφαλείας, για να μην απολυθούν τώρα κάποιοι Επιμελητές ΕΣΥ (αν συμπληρώνουν πενταετία), καθώς μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και δεν επιτρέπονται διοικητικές πράξεις, όπως οι μονιμοποιήσεις…. Μας υποσχέθηκε ότι θα ερευνήσει το θέμα. Σε νέα επικοινωνία που είχαμε μαζί του αργότερα, μας δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Υπουργό και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι τον διαβεβαίωσαν ότι η διαδικασία της μονιμοποίησης θα προχωρά κανονικά με τη συμπλήρωση της πενταετίας, βάσει του νόμου 3754/2009, και ότι η παράταση της θητείας ψηφίστηκε προς διευκόλυνση των ιατρών, προκειμένου να μην αποχωρήσουν πριν προλάβουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά και κριθούν από τον τομέα!!! Αναμένουμε έγραφες διευκρινήσεις του Υπουργείου Υγείας προς τα Νοσοκομεία…

Μετά τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά τα όσα έχουν συμβεί στο χώρο της υγείας, κανείς δε δικαιούται να εφησυχάζει, καλούμε τους συναδέλφους να είναι σε εγρήγορση. Επιβάλλεται να δώσουμε το δυναμικό παρόν στις εξελίξεις, ο καθένας να πάρει τον αγώνα στα χέρια του, να παρέμβουμε συλλογικά και συγκροτημένα, διεκδικούμε άμεσ η νομοθετική ρύθμιση που θα επαναφέρει την απρόσκοπτη εφαρμογή του άρθρου 7 του νόμου 3754/2009 .

Καλούμε όλους τους νοσοκομειακούς γιατρούς να κάνουν άμεσα γενικές συνελεύσεις για το θέμα σε όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας, να συσταθούν επιτροπές αγώνα από τους άμεσα ενδιαφερόμενους σε κάθε νοσοκομείο και προχωράμε άμεσα σε διανοσοκομειακό συντονισμό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.