Έγκριση επιχορήγησης Νοσοκομείων για κάλυψη μέρους δαπανών οικονομικά αδυνάτων – ανασφαλίστων

ΘΕΜΑ: Έγκριση επιχορήγησης Νοσοκομείων για κάλυψη μέρους δαπανών
οικονομικά αδυνάτων – ανασφαλίστων
Σχετ.: (1) Η εγκεκριμένη πίστωση του Κωδικού Εξόδων 2323 του Τακτικού Προϋπολογισμού
του Υπουργείου μας για το οικ. έτος 2011 και το ποσοστό αποδέσμευσης από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από 1-8-2011 έως 30-9-2011.
(2) Η καταγραφή των δαπανών από παροχή υπηρεσιών υγείας από τα Νοσηλευτικά
Ιδρύματα του ΕΣΥ σε οικονομικά αδύνατους – ανασφάλιστους – αλλοδαπούς για
το έτος 2010.
(3) Οι υπ΄ αριθ. Υ4β/Γ.Π.62371/12-7-2011 και Υ4β/Γ.Π.31125/15-6-2011 Υπουργικές
Αποφάσεις επιχορήγησης.
(4) Η υπ΄ αριθμ. ΔΥ(3-4)/Γ.Π.οικ.139649/9-11-2010 (ΦΕΚ 1765 Β’) Υπουργική
Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων
“Με εντολή Υπουργού” στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
Έχοντας υπ’ όψιν τις λειτουργικές δαπάνες που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα
Νοσηλευτικά Ιδρύματα από ίδια έσοδα και την επιβάρυνσή τους από την παροχή υπηρεσιών
σε οικονομικά αδύνατους – ανασφάλιστους – αλλοδαπούς ασθενείς και σε συνέχεια των
παραπάνω (3) σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων επιχορήγησης, εγκρίνουμε την επιχορήγηση
των κάτωθι Νοσοκομείων, ως ακολούθως:
α/α Νοσοκομείο Ποσό
Επιχορήγησης
Ταχυδρομικός
Κώδικας
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
1 Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» 97.700,00 € 11527
2 Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού» 74.850,00 € 11527
3 Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης 7.200,00 € 15236
4 Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» 77.200,00 € 11528
1
ΑΔΑ: 4Α86Θ-5ΞΖ
α/α Νοσοκομείο (συνέχεια) Ποσό
Επιχορήγησης
Ταχυδρομικός
Κώδικας
5 Γ.Ν.-Μ.Α. «Έλενα Βενιζέλου» 56.300,00 € 11521
6 Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 53.200,00 € 11526
7 Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς» 20.400,00 € 11522
8 Γ.Ν.Α. «Πολυκλινική» 10.600,00 € 10552
9 Γ.Ν. Πατησίων 4.400,00 € 11143
10 Γ.Ν.Μ. «Αμαλία Φλέμινγκ» 18.750,00 € 15127
11 Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο» 54.750,00 € 15126
12 Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο
Νέας Ιωνίας 25.300,00 € 14233
13 Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών
Σπηλιοπούλειο «Η Αγία Ελένη» 2.100,00 € 11521
14 Ειδικό Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο
«Οφθαλμιατρείο Αθηνών» 1.000,00 € 10672
15 Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» 81.700,00 € 11522
16 Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς
«Οι Άγιοι Ανάργυροι» 21.300,00 € 14564
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
1 Παν/κό Γ.Ν. Θεσ/νίκης Αλεξανδρούπολης 179.000,00 € 68100
2 Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης
«Θεαγένειο» 96.000,00 € 54007
ΣΥΝΟΛΟ 881.750,00 €
Το συνολικό ποσό της κατανομής ανέρχεται στις οκτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες επτακόσια
πενήντα ευρώ (881.750,00 €) και θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου μας.
Η Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Α’, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, παρακαλείται
να μεριμνήσει για την επιχορήγηση των αναφερομένων στον πίνακα Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων με τα αντίστοιχα αναγραφόμενα ποσά, από τις πιστώσεις του Φ210 ΚΑΕ 2323
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου μας.
Με εντολή Υπουργού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *