Ιατρικός Σύλλογος Έβρου. Ψήφισμα εισήγηση του ΔΣ του ΙΣΕ στην γενική συνέλευση του ΠΙΣ

 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 216 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 06/01/2013
ΨΗΦΙΣΜΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΙΣΕ ΣΤΗ ΓΣ ΤΟΥ ΠΙΣ
Η τακτική ετήσια Γ.Σ. του ΠΙΣ της 9-10/2/2012 βρίσκει τη χώρα αλλά και το ιατρικό σώμα σε δραματική κατάσταση. Καμία από τις θέσεις και προτάσεις του ιατρικού κινήματος, όπως είχαν αποφασιστεί στην περσινή ΓΣ, δεν έγιναν αποδεκτές από το Υπουργείο Υγείας.

Ταυτόχρονα επιδεινώθηκε η κατάστασή μας με την ένταξη του ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ στον ΕΟΠΥΥ, παρά την καθαρή αντίθεσή μας σε αυτό και την ελπίδα που δημιούργησε η προσωρινή αναστολή της ένταξής του. Τελικά ενταχθήκαμε στον ΕΟΠΥΥ και οι εισφορές των ασφαλισμένων του κλάδου μας, αλλά και η περιουσία του Ταμείου μας, δίνονται σωσίβιο σε έναν συνεχώς βυθιζόμενο σε ελλείμματα ΕΟΠΥΥ, ο οποίος δεν σώζεται, συμπαρασύροντας, όμως στην κατάρρευσή του πλέον και το Ταμείο μας.

Η απαραίτητη αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του Ταμείου μας, η οποία έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί, ώστε να δώσει ένα στήριγμα στον αγώνα μας για μη ένταξη στον ΕΟΠΥΥ, δυστυχώς ακόμα αναμένεται. Είναι άκρως απαραίτητο να ολοκληρωθεί άμεσα και να ενημερωθούν όλοι οι γιατροί για τα αποτελέσματά της.
 Οι οφειλές των ενταχθέντων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων, πριν την 31-12-2012, συνεχίζουν να υπάρχουν, παρά τη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ προς του Δ.Σ. του ΠΙΣ, ότι η εξόφληση θα γίνει με την παραλαβή της μεγάλης δόσης από ΕΕ – Δ.Ν.Τ. Φρούδες ελπίδες και ψεύτικες υποσχέσεις. Δυστυχώς όμως και εμείς ευκολόπιστοι.

Η πίεση για την πλήρη εξόφληση αυτών των παλαιών οφειλών πρέπει να ενταθεί. Δεν δεχόμαστε να πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ τρέχουσες υποχρεώσεις σε προμηθευτές, πριν εξοφλήσει πλήρως όλες τις παλαιές οφειλές, οι οποίες αφορούν όλους τους γιατρούς.
Δεν δεχόμαστε κανένα «κούρεμα» σε παλιές βεβαιωμένες οφειλές. Η πολιτεία πρέπει να τιμάει στο έπακρο τις συμβατικές της υποχρεώσεις ώστε να περιμένει το ίδιο από τους αντισυμβαλλόμενους ιατρούς. Οι παλιές και βεβαιωμένες οφειλές των Ταμείων πρέπει να πάρουν όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις (τόκους υπερημερίας, κλπ) και όχι να υποστούν κούρεμα, σε οποιαδήποτε ποσοστό, το οποίο μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
Μετά την πλήρη εξόφληση των παλαιών οφειλών, ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να εξοφλεί τις τρέχουσες οφειλές, ιδιαίτερα στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, εντός τους χρονοδιαγράμματος, και να αποστείλει άμεσα την μονομερώς καθορισθείσα σύμβαση, η οποία μέχρι σήμερα είναι υπογεγραμμένη μόνο από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ.
 Το ζήτημα της «διένεξης» με το Υπουργείο Μεταφορών με την μεγάλη καθυστέρηση εξόφλησης των οφειλών, αλλά και την αυθαίρετη μείωση της αμοιβής των γιατρών, από τα 20

 στα 10 ΕΥΡΩ, χωρίς παράλληλη μείωση του ποσού που πληρώνουν οι οδηγοί, πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει. Η αμοιβή των γιατρών πρέπει να καταβάλλεται άμεσα από τον ενδιαφερόμενο στο γιατρό, ο οποίος θα του παραδίδει το αντίστοιχο Δ.Π.Υ. Δεν νοείται να έχει ζητηθεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, από τον περασμένο Ιούλιο, και να μην έχει ακόμα πραγματοποιηθεί.

 Ένταξη στο ΕΣΠΑ. Το ιατρικό επάγγελμα πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, στον τομέα παροχής υπηρεσιών, ώστε να δώσει μία ανάσα βοηθείας στους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς οι οποίοι συχνά έχουν πολυδάπανο εξοπλισμό. Δεν νοείται να εξαιρούμαστε στις παροχές της πολιτείας προς επιχειρήσεις ενώ να συμπεριλαμβανόμαστε πάντα όταν πρόκειται για υποχρεώσεις, ιδίως οικονομικές.

 Η νομοθεσία των ιατρικών συλλόγων, πρέπει επιτέλους σε πολλά σημεία να αλλάξει. Για το λόγο αυτό, η Γ.Σ. του ΠΙΣ αποφασίζει να κατατεθούν σχετικές προτάσεις από τους Ιατρικούς Συλλόγους εντός 2 μηνών. Στη συνέχεια το ΔΣ του ΠΙΣ στην επόμενη συνεδρίαση θα διαμορφώσει την τελική πρόταση στο Υπουργείο.

Ένα ζήτημα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει, είναι η παραγραφή των αδικημάτων των ιατρών, η οποία πρέπει να καταργηθεί. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται στον Ιατρικό Σύλλογο τελεσίδικες αποφάσεις της Δικαιοσύνης, οι οποίες συνήθως αργούν πάρα πολύ, και ο Ι.Σ. να μην μπορεί να παρέμβει πειθαρχικά, διότι επήλθε παραγραφή. Είναι ένα θέμα που μας εξομοιώνει με τους πολιτικούς και ενισχύει στην κοινή γνώμη το αίσθημα της ατιμωρησίας, που αφορά πλέον και τους γιατρούς, για τους οποίους πιστεύουν το «κόρακας κοράκου….»
 Οι πάγιες θέσεις μας επικαιροποιούνται και προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα από την ανεργία και υποαπασχόληση των νέων συναδέλφων, η οποία αναγκάζει πολλούς να πάρουν το δρόμο της ξενιτιάς. Επιβάλλεται ο ΠΙΣ να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τον ιατρικό πληθωρισμό και την ανεργία των νέων ιατρών.

 Πρέπει να προκηρυχθούν θέσεις νοσοκομειακών γιατρών και να καλυφθούν τα σοβαρά κενά που υπάρχουν σε ορισμένα νοσοκομεία, τραγικά και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στο κλείσιμο κλινικών ή τμημάτων και στην κατάργηση οργανικών θέσεων ιατρών, ειδικά στο Ε.Σ.Υ. Στηρίζουμε όμως τη συλλειτουργία όμοιων κλινικών ή τμημάτων, όπου υπάρχουν στο ίδιο νοσοκομείο.

 Η ηγεσία του ΕΟΠΥΥ πρέπει επιτέλους να απαντήσει στα ερωτήματα του Ι.Σ. Έβρου, που αφορούν όμως το πανελλήνιο, για το ποσό που δικαιούνται να ζητούν από τον ασφαλισμένο οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, όταν διενεργούν ιατρικές πράξεις. Δεν δεχόμαστε να διατυμπανίζει ο ΕΟΠΥΥ την δωρεάν περίθαλψη των ασφαλισμένων, ενώ αυτή, σε πολλές περιπτώσεις, μόνο δωρεάν δεν είναι.

 Ο ΠΙΣ παρεμβαίνει και στηρίζει τα αιτήματα των Ιατρικών Συλλόγων προς Οργανισμούς και Υπουργεία και ενημερώνει για τις ενέργειες του τον εκάστοτε Ιατρικό Σύλλογο.

Στο δια ταύτα, όπως και στο παρελθόν, συμφωνία υπάρχει στα αιτήματα. Εκεί που πάσχουμε όμως, όπως φαίνεται, είναι η αποτελεσματικότητα και ο τρόπος που αγωνιζόμαστε.
Παλιές μη-αποτελεσματικές πρακτικές πρέπει να αναθεωρηθούν και να αποφασισθούν νέες μορφές αντίδρασης και αγώνα. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις πλέον, με τη συμμετοχή που έχουν, δεν ασκούν την παραμικρή πίεση στο Υπουργείο και την κυβέρνηση.
Όμως θα μείνει στην ιστορία η κατάληψη του Υπουργείου Υγείας επί Λοβέρδου, η οποία τουλάχιστον έστρεψε τα ΜΜΕ στην πλευρά μας και μπορέσαμε να θέσουμε και να εξηγήσουμε τις θέσεις μας.
Τέτοιες και άλλες παρόμοιες δράσεις ιατρικού ακτιβισμού (πορείες, καθιστική διαμαρτυρία στο Υπουργείο Υγείας, ή ακόμα και καταλήψεις) αν συνεχίζει η ίδια αλαζονική τακτική του Υπουργείου Υγείας, συνεχίζοντας, όπως άλλωστε δεσμεύθηκε ο Υπουργός Υγείας, στις προγραμματικές δηλώσεις, την «πετυχημένη πολιτική» του κ. Λοβέρδου!
Σε τέτοιες νοοτροπίες πρέπει να αντισταθούμε και να αγωνιστούμε ενωμένοι. Να αποφασίσουμε μορφές δράσης που θα αναγκάσουν το Υπουργείο Υγείας να συζητήσει σοβαρά με την ηγεσία του ΠΙΣ.
Η ενότητα του κλάδου είναι επιβεβλημένη, αν και τρωθείσα από την ένταξη γιατρών στον ΕΟΠΥΥ με αυτούς τους όρους, αλλά και των γιατρών του πρώην ΙΚΑ για απογευματινές επισκέψεις. Αν δεν ομονοήσουμε δεν έχουμε πιθανότητες επιτυχίας σε κανένα στόχο.
Δεν πρέπει να υπάρχουν προτάσεις ένταξης και άλλων γιατρών στον ΕΟΠΥΥ με τους υπάρχοντες όρους και συνθήκες.
Το παρόν ψήφισμα, ενσωματώνεται στο ψήφισμα της ΓΣ του ΠΙΣ και υλοποιούνται οι σχετικές προτάσεις στις αναφερόμενες προθεσμίες.
Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                    ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *