Φορολογία. Ο πλήρης χάρτης με τις 21 αλλαγές

Του Σπύρου Δημητρέλη

Επιβαρύνσεις για φορολογούμενους και οικογένειες με μεσαία και υψηλά εισοδήματα, σαρωτική κατάργηση φοροαπαλλαγών, εκ βάθρων αλλαγή του τρόπου φορολόγησης του εισοδήματος από κεφάλαιο (ακίνητα, μετοχές), άμεση αύξηση του φόρου στους τόκους, αύξηση του τέλους επιτηδεύματος από τα φετινά εισοδήματα και… παράταση της απόσυρσης για ένα έτος έως το τέλος του 2013 προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που μετά από πολλές καθυστερήσεις, αλλαγές και πολύμηνο «ράβε ξήλωνε» κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή.

Το Capital.gr παρουσιάζει το πλήρη χάρτη των αλλαγών που επέρχονται στη φορολογία εισοδήματος. Πρόκειται για 21 αλλαγές που περιλαμβάνουν :

1) τη θέσπιση νέας κλίμακας φορολόγησης του εισοδήματος των μισθωτών και συνταξιούχων. Η νέα κλίμακα έχει ως εξής:

H ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Φορολ. συντελεστής

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο φόρου

0-25.000

22%

5500

5500

25.000-42.000

32%

5440

10940

42.000 και άνω

42%

Στο φόρο που προκύπτει από την παραπάνω κλίμακα γίνεται έκπτωση 2100 ευρώ η οποία δίνεται ολόκληρη για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 21.000 ευρώ και μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισόδημα. Με αυτόν τον τρόπο μηδενίζεται στα 42.000 ευρώ. Το νέο αυτό σύστημα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα τρυκ για να μην έχουν το όφελος από το αφορολόγητο όριο οι φορολογούμενοι με μεσαία και υψηλά εισοδήματα. Όσον αφορά στην επίπτωση της νέας κλίμακας, προσφέρει ελάφρυνση για μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα έως και 23.000 ευρώ και επιβαρύνσεις για υψηλότερα εισοδήματα. Για φορολογούμενους με παιδιά οι επιβαρύνσεις ξεκινούν από πολύ χαμηλότερα καθώς καταργούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα προστατευόμενα τέκνα και αντικαθίστανται με ειδικά επιδόματα τα οποία καταβάλλονται με βάση το οικογενειακό εισόδημα. Τα επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί και το παίρνουν ολόκληρο οικογένειες με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, δυο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, τρία παιδιά και εισόδημα 11.000 ευρώ κοκ Το επίδομα δίνεται κατά τα 2/3 στις οικογένειες με ετήσιο εισόδημα 9.000 έως 18.000 και ένα παιδί, 10.000 έως 20.000 και δυο παιδιά, 20.000 έως 30.000 και τρία παιδιά κοκ. Καταβάλλεται το 1/3 του επιδόματος για οικογένειες με ένα παιδί και εισόδημα 18.000 έως 27.000 ευρώ, 20.000 έως 30.000 ευρώ, και δυο παιδιά, 22.000 έως 33.000 για τρία παιδιά κοκ. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δυο παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 15.000 ευρώ θα λάβει ετησίως το ποσό των 640 ευρώ.

2) Φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων και οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι αρκεί να έχον έγγραφη σύμβαση με τον εργοδότη τους και είτε να έχουν έως τρείς εργοδότες είτε να έχουν περισσότερους αλλά το 75% των εσόδων να προέρχεται από έναν.

3) Καταργούνται σχεδόν όλες οι φοροαπαλλαγές αλλά και αυτές που διατηρούνται ουσιαστικά απευθύνονται σε πολύ λίγους φορολογούμενους. Έτσι καταργούνται μεταξύ άλλων οι εκπτώσεις φόρου για τόκους στεγαστικών δανείων, ενοίκιο, δίδακτρα κα. Διατηρούνται οι απαλλαγές για ιατρικά έξοδα, δωρεές προς το δημόσιο και κοινοφελή ιδρύματα και δαπάνη διατροφής σε διαζευγμένο σύζυγο. Σε κάθε κατηγορία δίνεται έκπτωση φόρου 10% επί της δαπάνης. Για τις ιατρικές η προϋπόθεση είναι να ξεπερνούν συνολικά σε ένα έτος το 5% του ετήσιου εισοδήματος του φορολογούμενου (π.χ. για κάποιον που δηλώνει 15.000 ευρώ θα πρέπει οι ιατρικές δαπάνες να είναι τουλάχιστον 750 ευρώ) και το μέγιστο ποσό έκπτωσης φόρου δεν ξεπερνά τα 3.000 ευρώ. Η δαπάνη δωρεάς αναγνωρίζεται μόνο εφόσον ξεπερνά τα 100 ευρώ και δεν υπερβαίνει το 5% του εισοδήματος. Επίσης η μέγιστη έκπτωση φόρου από δαπάνη διατροφής δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.500 ευρώ.

4) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες χάνουν το αφορολόγητο όριο και θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% για το εισόδημα έως 50.000 ευρώ και 33% για το υπερβάλλον ποσό . Αυτή η φορολόγηση προκαλεί μεγάλες επιβαρύνσεις στους φορολογούμενους από ελευθέριο επάγγελμα με ετήσιο εισόδημα έως 55.000 ευρώ και ελαφρύνσεις για όσους δηλώνουν υψηλότερο εισόδημα. Όσοι πραγματοποιήσουν έναρξη δραστηριότητας το 2013 θα έχουν προνομιακή μεταχείριση καθώς για τρία χρόνια τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος θα φορολογούνται με συντελεστή 13%.

5) Καθιερώνεται αυτοτελής φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητα με συντελεστή 10% για το εισόδημα έως 12.000 ευρώ και 33% για το υπερβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο τιμωρούνται οι μικροιδιοκτήτες με αποκλειστικό εισόδημα από ενοίκια και ευνοούνται οι φορολογούμενοι που εκτός από το εισόδημα από ακίνητα έχουν και άλλες πηγές εισοδήματος (π.χ. είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι κα). Ο συμπληρωματικός φόρος επί των μισθωμάτων που ανέρχεται σε 1,5% επί του μισθώματος για τις κατοικίες και σε 3% για τις κατοικίες άνω των 300 τμ και τους επαγγελματικούς χώρους διατηρείται.

6) Καταργείται για όλους τους φορολογούμενους η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων.

7) Στους ανάπηρους δίνεται πρόσθετη έκπτωση φόρου για τους ίδιους και για κάθε προστατευόμενο τέκνο που τους βαρύνει και παρουσιάζει αναπηρία άνω του 67%.

8) Αυξάνονται σημαντικά οι συντελεστές αυτοτελούς φορολόγησης των ναυτικών. Για τους αξιωματικούς από 6% πηγαίνει στο 15% και για τα πληρώματα από το 3% στο 10%.

9) Η φορολογία των τόκων αυξάνεται από το 10% στο 15% και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Δεκεμβρίου 2012.

10) Θεσπίζεται φόρος υπεραξίας με συντελεστή 20% στα κέρδη από μετοχές οι οποίες θα αγορασθούν μετά την 1-4-2013.

11) Επιβάλλεται φόρος 20% και στην υπεραξία  από την πώληση ακινήτων. Ειδικά στα ακίνητα ο φόρος επιβάλλεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής παραχώρησης. Η διαφορά αυτή μειώνεται όσο αυξάνονται τα χρόνια της διακράτησης του ακινήτου. Για κέρδος από ακίνητα έως 25.000 ευρώ που αφορά ακίνητο που διακρατήθηκε για περισσότερο από πέντε χρόνια δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας.

12) Στις ΑΕ και ΕΠΕ ο φορολογικός συντελεστής στο επίπεδο της επιχείρησης αυξάνεται από 20% σε 26% ενώ ο φόρος στη διανομή μερίσματος μειώνεται από 25% στο 10%. Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής μειώνεται έτσι από το 40% στο 32,8%.

13) Όλοι οι πολίτες ηλικίας άνω των 18 ετών υποχρεώνονται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση από το νέο έτος.

14) Στη φορολογική δήλωση θα αναγράφονται πλέον υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα και οι φόροι που έχουν καταβληθεί για αυτά (π.χ. τόκοι).

15) Αυξάνεται από τα φετινά εισοδήματα το τέλος επιτηδεύματος. Το 2013 με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν 650 ευρώ αντί για 500 που πλήρωσαν φέτος και οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν 1000 αντί για 500 που πλήρωσαν φέτος. Στα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων το τέλος αυξάνεται από τα 300 στα 600 ευρώ.

16) Όσον αφορά στην αναβαλλόμενη φορολογία των τραπεζών λόγω του PSIτο νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι τελευταίες έχουν το δικαίωμα να συμψηφίσουν το φόρο που αναλογεί στις ζημιές τους από το PSIμε το φόρο εισοδήματος που οφείλουν να καταβάλλουν στο δημόσιο. Ο φόρος για τις ζημιές είναι οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του δημοσίου και παταγράφεται μετά από 30 έτη.

17) Ενοποιούνται, κωδικοποιούνται και αυστηροποιούνται οι διατάξεις για τη φορολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών.

18) Παρατείνεται το μέτρο της απόσυρσης των οχημάτων έως το τέλος του 2013 και σε αυτό μπορούν πλέον να ενταχθούν και ΙΧ που πρωτοκυκλοφόρησαν στην Ελλάδα έως το τέλος του 2010 , αντί του τέλους του 1998 που προβλεπόταν.

19) Αυστηροποιούνται τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την κρατική επιχορήγηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). Οι ενδιαφερόμενοι υπουργοί θα πρέπει να υποβάλλουν στον υπουργό Οικονομικών αίτηση που θα αναφέρουν επακριβώς το όφελος για το δημόσιο από την επιχορήγηση που αιτούνται.

20) Όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επικαιροποιήσουν στις αρχές του 2013 την αναλυτική κατάσταση εκτός σχεδίου και οικισμού ακίνητων που εμφανίζονται στο taxisnet. Αυτό θα γίνει προκειμένου να ξεκινήσει η φορολόγηση των αγροτεμαχίων.

21) Οι αγρότες θα φορολογούνται με βιβλίο εσόδων εξόδων και φορολογικό συντελεστή 13% από τα εισοδήματα του 2014. Για τα εισοδήματα του 2013 θα φορολογηθούν με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων.

* Δείτε τα “Σχετικά Αρχεία” τους αναλυτικούς πίνακες με τους φόρους που θα πληρώσουμε

σχεδιο_νομου κλικ εδω

αιτιολογικη_εκθεση κλικ εδω

Πηγή:www.capital.gr

One thought to “Φορολογία. Ο πλήρης χάρτης με τις 21 αλλαγές”

  1. 1) ΤΣΑΥ:
    Υποχρεωτική μετάταξη των ασφαλισμένων του στην δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία.
    2) ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ):
    Δελτίο Τύπου για την επίσχεση παροχής υπηρεσιών των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ κλινικών και εργαστηριακών ιατρών από 17/12/2012.

    http://greekdoctors.blogspot.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *