Αγωνιστικό Μέτωπο Γιατρών ΠΙΣ. Θέσεις και διακήρυξη αρχών

Αγωνιστικό μέτωπο γιατρών ΚΛΙΚ εδώ
Ζούμε και προσπαθούμε να εργαστούμε σε μια χώρα που με σκόπιμα παραποιημένα ανακριβή στοιχεία την οδήγησαν στο σφαγείο του ΔΝΤ και της τρόικας. Σε μια χώρα που με πρόσχημα το χρέος γίνεται απόπειρα να οδηγηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις σε τριτοκοσμικά επίπεδα και να διαλυθούν το δημόσιο κοινωνικό και ασφαλιστικό σύστημα καθώς και οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Οι αυθαίρετες μνημονιακές πολιτικές που καθημερινά αποδεικνύονται καταστροφικές και αδιέξοδες, υλοποιούνται με θρησκευτική ευλάβεια από μια τρικομματική κυβέρνηση της οποίας οι εταίροι δεν έχουν πάρει καμιά εξουσιοδότηση από τους ψηφοφόρους τους για να την εφαρμόσουν. Όλα αυτά γίνονται για να προστατευτεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων και τα συμφέροντα των τραπεζών, και να δημιουργηθεί με την εξαθλίωση των εργαζόμενων και την καταστροφή των αυτοαπασχολούμενων ευνοϊκό περιβάλλον για κερδοφόρες επενδύσεις ακόμα και σε τομείς αποκλειστικά δημόσιου συμφέροντος, όπως η δημόσια υγεία και η πρό-
νοια. Αυτοί που έχουν την ευθύνη για την καταστροφή της χώρας τολμούν να μας κουνούν το δάκτυλο και να προπαγανδίζουν πως για την κατάσταση στο χώρο της υγείας φταίνε οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι και αξιοποιούν γι αυτό παθογένειες του συστήματος που οι ίδιοι εξέθρεψαν και από το οποίο συνεχίζουν να διαπλέκονται και να επωφελούνται. Η ιατρική κοινότητα της χώρας, παγιδευμένη για πολλά χρόνια στην αδιέξοδη λογική «ο καθένας κλεισμένος στον εαυτό του και για τον εαυτό του», αρχίζει ν΄ αντιλαμβάνεται πως μόνο μέσα από ενωτικές συλλογικές διαδικασίες υπάρχει ελπίδα να διασφαλίσει αξιοπρεπή επιστημονική και επαγγελματική επιβίωση. Μια νέα συνείδηση αρχίζει να διαμορφώνεται και μια ριζοσπαστική αντίληψη αρχίζει να κερδίζει έδαφος. Εμείς που συναποτελούμε το ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΙΣ, είμαστε περήφανοι που πρωτοστατήσαμε στη διαμόρφωση αυτής της νέας συνείδησης, που με την ενωτική αποφασιστική δράση μας συμβάλαμε στις μεγάλες αλλαγές που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στα συλλογικά όργανα των γιατρών, από τον ΠΙΣ και τους Ιατρικούς συλλόγους μέχρι τις κλαδικές ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια σω ματεία. Μας ενώνουν κοινές αντιλήψεις που πιστεύουμε πως μπορούν να γίνουν πλειοψηφικές ανάμεσα στους εργαζόμενους γιατρούς, ανεξάρτητα από την στενή κομματική η παραταξιακή ένταξη.
ΕΜΕΙΣ
· Πιστεύουμε πως οι αυθαίρετοι περικομμένοι «κλειστοί» προϋπολογισμοί για
την υγεία καθιστούν αδύνατη την υποστήριξη και αναβάθμιση του συστήματος
υγείας, πολύ περισσότερο δε την δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Κανένας και με κανένα πρόσχημα δεν δικαιούται
να επιβάλει τη διάλυση των υπηρεσιών υγείας μόνο και μόνο για να εξυπηρετή-
σει τα συμφέροντα των δανειστών της χώρας. Οι αυθαίρετες περικοπές μπορεί
και πρέπει να ανατραπούν προς το συμφέρον και της συνολικής αναπτυξιακής
πορείας της χώρας. Το υπουργείο Υγείας που ξοδεύει 174.000 ευρώ για διαφή-
μιση του «έργου» του, που δίνει αφειδώς εκατομμύρια ευρώ σε επιτροπές
«σοφών» για να αναδείξουν την ανάγκη διάλυσης του δημόσιου συστήματος
και των αυτοαπασχολούμενων, το υπουργείο που με τα περίφημα ΚΕΝ οδηγεί
σε καταστροφή τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ δεν κάνει τίποτα για να προστα-
τεύσει τα αποθεματικά τους από το «κούρεμα» δεν δικαιούται να περικόπτει
κατ΄ ελάχιστον τις δαπάνες υγείας.
· Δεν ποντάρουμε στη διάλυση των δημόσιων και κοινωνικοασφαλιστικών δομών
υγείας με την αφελή και επικίνδυνη «προσδοκία» πως έτσι θα εξυπηρετηθούν
τα συμφέροντα των αυτοαπασχολούμενων γιατρών.
· Δεν θεωρούμε πως η «δύσκολη οικονομική κατάσταση» πρέπει να οδηγήσει το
ιατρικό σώμα στη λογική του «ο σώζων εαυτόν σωθήτω» με μετακύλιση του κό-
στους στους συμπολίτες μας, σ΄ ένα χωρίς αρχές αγώνα για επαγγελματική επι-
βίωση.
· Πιστεύουμε πως η υγεία είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και πως οι δημόσιες
και κοινωνικοασφαλιστικές δομές πρέπει να ενισχυθούν και να στηριχτούν, όχι
μόνο για τη δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες αλλά και για την προοπτική
απασχόλησης των γιατρών και ιδιαίτερα των νέων.
· Αγωνιζόμαστε για την ενότητα όλων των κλάδων των μισθωτών και αυτοαπα-
σχολούμενων γιατρών που θέλουν να εργάζονται και να ζουν με αξιοπρέπεια
από τις νόμιμες αμοιβές τους. Οι γιατροί του ΕΣΥ, οι μισθωτοί του ΕΟΠΥΥ, οι αυ-
τοαπασχολούμενοι μπορούν ενωμένοι να διεκδικήσουν τους όρους που θα εξα-
σφαλίζουν την αξιοπρεπή άσκηση της ιατρικής και την ποιοτική προσφορά υπη-
ρεσιών υγείας στους πολίτες. Η ελεύθερη πρόσβαση στη συνταγογράφηση και
παραπομπή για εξετάσεις καθώς και η κατοχύρωση συλλογικών συμβάσεων για
όλους τους κλάδους αποτελούν ουσιώδεις προϋποθέσεις για την άσκηση της ια-
τρικής στον τόπο μας.

· Η εξασφάλιση της επαγγελματικής επιβίωσης των αυτοαπασχολούμενων εργα-
στηριακών συναδέλφων μας αποτελεί ουσιαστική παράμετρο της δράσης μας.
Θα πορευτούμε προς υπερσυγκέντρωση και απομύζηση όλων των δαπανών
προς τις μεγάλες επιχειρήσεις ή θα στηρίξουμε την αξιοπρεπή επιβίωση των αυ-
τοαπασχολούμενων με ευνοϊκή επίδραση στην ποιότητα και στην ευκολία πρό-
σβασης των πολιτών; Το πλαφόν αποτελεί επιβεβλημένη λύση παράλληλα με
τον ουσιαστικό και με επιστημονικά κριτήρια έλεγχο.
· Θεωρούμε αναγκαία την επικράτηση ενός πνεύματος κοινωνικής ευθύνης κατά
την άσκηση της ιατρικής, θεματοφύλακας της οποίας πρέπει να είναι οι ιατρικοί
σύλλογοι και οι επιστημονικές ενώσεις των γιατρών. Θεωρούμε απαραίτητο τον
έλεγχο με βάση επιστημονικά και τεκμηριωμένα στοιχεία και δεν δεχόμαστε την
αυθαίρετη μονομερή άσκηση ελέγχου από διοικητικά όργανα του ΕΟΠΥΥ.

Οι παρατάξεις και οι συνάδελφοι που φιλοδοξούν να εκπροσωπούν τους για-
τρούς στο ΔΣ του ΠΙΣ έχουν να αναμετρηθούν με συγκεκριμένα σοβαρά προ-
βλήματα και ερωτήματα:
► Οφείλουμε να βρούμε τη χρυσή τομή που θα κατοχυρώνει τα εργασιακά, ασφα-
λιστικά και επιστημονικά δικαιώματα των μισθωτών γιατρών του ΕΣΥ και του ΙΚΑ,
που θα εξασφαλίζει την επιστημονική και επαγγελματική αξιοπρέπεια των αυτοα-
πασχολούμενων, συμβεβλημένων ή όχι με το ασφαλιστικό σύστημα, παράλληλα με
την εξασφάλιση δωρεάν εύκολης πρόσβασης σε όλους τους πολίτες σε δημόσιες
και κοινωνικοασφαλιστικές υπηρεσίες υγείας.
► Οφείλουμε να βρούμε τη χρυσή τομή που θα εμποδίζει την διαφθορά και κατα-
σπατάληση του δημόσιου χρήματος και θα διασφαλίζει τη δυνατότητα άσκησης της
ιατρικής σε όλους τους γιατρούς και ιδιαίτερα τους νέους, αποτρέποντας την αι-
μορραγία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό.
Οι λύσεις δεν είναι εύκολες, όμως οι προτάσεις μας έχουν δοκιμαστεί στην πράξη
και δίνουν ελπίδα διεξόδου. Εμπνεόμαστε από τους αγώνες και τις επεξεργασίες
του πανιατρικού μετώπου και τα 12 σημεία αποτελούν βάση για λεπτομερείς ε-
πεξεργασίες και επικαιροποίηση.
1. Απαιτείται να αμφισβητηθεί και ανατραπεί στην πράξη ο απαράδεκτα χαμη-
λός προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ και των δημόσιων δαπανών για την υγεία. Να
σταματήσουμε τις αλόγιστες και εγκληματικές περικοπές.
2. Απαιτείται να σταματήσει η παράδοση όλων των δυνητικά κερδοφόρων τομέων της υγείας στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Να μην εφαρμοστεί  και να ακυρωθεί η εφαρμογή του Ν 3919/2011 και της εγκυκλίου
141282/21.12.2011 που παραδίδουν στις ορέξεις των μεγαλοεπιχειρηματιών
την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι ώρα το ιατρικό κίνημα να διεκδική-
σει και να επιβάλει την απαγόρευση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας
στο χώρο της υγείας σε οποιονδήποτε εκτός από αυτοαπασχολούμενους γιατρούς και συνεταιρισμούς γιατρών.
3. Οφείλουμε να περιφρουρήσουμε την κατάκτησητης ελεύθερης συνταγογρά-
φησης και αναγραφής παραπεμπτικών απ΄ όλους τους συναδέλφους. Οι συ-
νάδελφοι θα πρέπει με υψηλό αίσθημα ευθύνης να χειριστούν με βάση την
ιατρική δεοντολογία και τη χρηστή διαχείριση την εφαρμογή της. Δεν αναγνω-
ρίζουμε αυθαίρετες και μονομερείς διοικητικές αποφάσεις για τη δυνατότητα
επιβολής ποινών για υπέρβαση των ορίων. Είναι ώρα να διεκδικήσουμε στην αρμοδιότητα του ελέγχου να συμμετέχουν αποφασιστικά οι ιατρικοί σύλλογοι και οι επιστημονικές ενώσεις ειδικοτήτων, τα πλαίσια δε να καθοριστούν από τη συλλογική σύμβαση.
4. Θα διεκδικήσουμε και θα επιβάλουμε τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων για
οποιαδήποτε σύμβαση των γιατρών στο δημόσιο και κοινωνικοασφαλιστικό
σύστημα, αλλά και για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας που απασχολούν ια-
τρικό προσωπικό. Για τον ΕΟΠΥΥ θα διεκδικήσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής
όλων των συναδέλφων που επιθυμούν αφού πρώτα κατοχυρωθούν τα ζητή-
ματα απασχόλησης, ασφάλισης, αμοιβής και ελέγχου. Μέχρι τότε καμιά ατο-
μική σύμβαση. Η αξιοπρεπής αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση δεν είναι πα-
νάκεια, στο βαθμό που δεν είναι εξασφαλισμένα τα κονδύλια για τις αμοιβές
και δεν εξασφαλίζεται η δωρεάν πρόσβαση των ασφαλισμένων στους συμβε-
βλημένους γιατρούς. Σε  κάθε περίπτωση αρνούμαστε κατηγορηματικά τον
εγκλωβισμό ασθενών και γιατρών στο απαράδεκτο κατασκεύασμα του μνη-
μονιακού ΕΟΠΥΥ που το μόνο που κάνει είναι να στοιβάζει 9εκ ασφαλισμέ-
νους σε ένα σύστημα με λιγότερους και χειρότερα αμειβόμενους γιατρούς και
ανεπαρκείς παροχές.
5. Οι αυτοαπασχολούμενοι εργαστηριακοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
συνεργασίας με το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, συνεργασία που θα καλύπτεται από συλλογική σύμβαση με σωστή τιμολόγηση των εξετάσεων και των πράξεων, μακριά από εξευτελιστικές τιμολογήσεις αλλά και από εξόφθαλμα υπερτιμολογημένες τιμές. Η θέσπιση ανώτατου ορίου (πλαφόν) πρέπει να διεκδικηθεί και να κατοχυρωθεί.
6. Υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο χαρακτήρα και την επαρκή χρηματοδότηση των
νοσοκομείων του ΕΣΥ και την διασφάλιση της εργασιακής σχέσης, του ειδικού
ιατρικού μισθολογίου, των προσλήψεων και των κονδυλίων για ασφαλή εφημέρευση των γιατρών του ΕΣΥ. Απαιτούμε την άμεση πρόσληψη όσων συναδέλφων έχουν κριθεί.
7. Θα υπερασπιστούμε την διασφάλιση των εργασιακών, ασφαλιστικών και μι-
σθολογικών δικαιωμάτων των μονίμων και αορίστου χρόνου γιατρών του ΙΚΑ
στον ΕΟΠΥΥ και απαιτούμε την κατοχύρωση των οργανικών θέσεων με ΚΥΑ.
8. Στηρίζουμε τα αιτήματα των νέων γιατρών και θα είμαστε πλάι τους στις δί-
καιες διεκδικήσεις για ισότιμη πρόσβαση στο επαγγελματικό πεδίο και τη δυ-
νατότητα εξειδίκευσης και εκπαίδευσης χωρίς άδικους φραγμούς.
9. Καλούμε τους συναδέλφους σε όποιον τομέα εργάζονται να πορευτούν με αί-
σθημα ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους ταλαιπωρούμενους
συμπολίτες μας. Προτείνουμε οι ιατρικοί σύλλογοι να καλέσουν τους αυτοα-
πασχολούμενους σε περιορισμό(πάντα σε αξιοπρεπή πλαίσια) της αμοιβής για
την ιατρική επίσκεψη. Παράλληλα θα απαιτήσουμε από το υπουργείο οικο-
νομικών να μην προχωρήσει σε θεσμοθέτηση εξωπραγματικών αντικειμενι-
κών κριτηρίων που θα καταστήσουν απαγορευτική την άσκηση της ιατρικής.
.Μας γνωρίσατε μέσα από τους αγώνες και την ενωτική υπεύθυνη στάση μας όλο το
προηγούμενο διάστημα στον ΠΙΣ και στους ιατρικούς συλλόγους και τις ομοσπονδίες.
Δεν χρησιμοποιήσαμε και δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε το ΔΣ του ΠΙΣ και
των Ιατρικών Συλλόγων ως παραταξιακό φέουδο, ούτε ως βήμα προσωπικής προ-
βολής.
Δυστυχώς ορισμένοι παίζουν με μεγάλη έλλειψη ευθύνης με τη δημοκρατική λει-
τουργία και τις συλλογικές διαδικασίες και προσπαθούν να τις περιορίσουν στα
«μέτρα» τους και τις σκοπιμότητες τους. Εμείς αντιταχτήκαμε στην αδικαιολόγητη
προσπάθεια αναβολής των εκλογών στον ΠΙΣ και ευτυχώς επικράτησε η λογική.
Δεν μας απασχολούν τα «δακτυλίδια» και τα επίσημα κομματικά χρίσματα. Δεν α-
πασχολούν πια ούτε το ιατρικό σώμα αλλά και την πλειοψηφία της κοινωνίας. Τε-
λείωσαν για την κοινωνία, είναι ώρα να τα αφήσουμε πίσω και στον ιατρικό χώρο.
Όσοι σε διάφορες φάσεις αποδέχτηκαν την ταύτιση τους με την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της διορισμένης διοίκησης πρέπει επιτέ-
λους ν΄ αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να εκφράσουν το «νέο».
Κάποιοι προτείνουν την τακτική του lobbying σαν πανάκεια. Η τακτική αυτή σημαί-
νει άτυπες συναλλαγές και πιέσεις, πίσω από κλειστές πόρτες, μακριά από τους α-
γώνες και την δημοσιότητα. Σημαίνει συμβιβασμούς μακριά από τη μεγάλη μάζα
των γιατρών. Είναι τουλάχιστον αντιφατικό συνάδελφοι που το τελευταίο διάστημα
καταγγέλλουν τους πάντες για «συμβιβασμό» και έλλειψη αγωνιστικότητας να μας
προτείνουν αυτή την πρακτική. Εμείς θα επιμείνουμε στις ενωτικές συλλογικές δια-
δικασίες, στη συνεχή ενημέρωση και στην αγωνιστική συμπαράταξη όλων των για-
τρών με τους εργαζόμενους και την κοινωνία.
Όσοι πιστεύουν πως κάτι άλλαξε στον ΠΙΣ τα δύο τελευταία χρόνια, όσοι είδαν τον
ΠΙΣ πιο κοντά στα προβλήματα του ιατρικού κόσμου με αγωνιστικότητα και ισχυρότερη παρουσία σε σχέση με παλαιότερα, καλούνται ν΄ αναρωτηθούν πού οφείλεται αυτό και να ενισχύσουν αυτούς που πρωτοστάτησαν σε αυτή τη «μεταμόρφωση»,
που είναι ακόμα ατελής και ανολοκλήρωτη αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί, προκειμέ-
νου ο ΠΙΣ να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και των αναγκών των γιατρών και
ολόκληρης της κοινωνίας. Η ενισχυμένη παρουσία μας είναι εγγύηση ότι αυτή η πο-
ρεία θα ολοκληρωθεί.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΙΣ
Συμμετέχουν η ΑΕΓ και πρόεδροι και εκλέκτορες που έχουν εκλεγεί με ενιαία ψηφοδέλτια ανεξάρτητα από παραταξιακή και κομματική ένταξη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ. Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΔΣ ΠΙΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ, ΔΣ ΙΣΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΛΤΑΚΟΣ, ΔΣ ΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣ ΑΙΓΙΟΥ
ΜΑΥΡΕΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ, ΑΝΤΙΠΡ ΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΥΠΙΚΑ ΑΡΓΟΥΣ
ΜΗΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *