Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών γιατρών (ΠΕΔ). Επιστολή στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

diagnostikoΠρος Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, Κο Κοντό Δημήτριο

19/03/2014

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της από 6/3/2014 επιστολής μας, σας υπενθυμίζουμε ότι απορρίψαμε το προσχέδιο σύμβασης των Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ΙΔΕ), και ζητήσαμε συζήτηση από μηδενική βάση με την Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών γιατρών (ΠΕΔ) για τη νέα συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Με την παρούσα επιστολή, επανερχόμαστε μετά την προχθεσινή σύγκλιση της ΠΕΔ, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του ΠΙΣ Μιχάλη Βλασταράκου και στην οποία πλην των μελών της επιτροπής συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, κος Μπάκας Γεώργιος.

Στο πλαίσιο μιας πολύωρης συζήτησης, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1) Η ΠΕΔ εμμένει στην αρχική της θέση ότι ο κλινικός έλεγχος των Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών (ΙΕΕ) που ζήτησε ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να βαρύνει τον ίδιο και όχι τις τσέπες των γιατρών που θέλει ο ΕΟΠΥΥ να ελέγξει.

2) Ζητούμε από τον ΕΟΠΥΥ να μας γνωστοποιήσει τις προτάσεις τους για τα κριτήρια ελέγχου και τη μεθοδολογία ελέγχου των παρόχων ανά ειδικότητα. Υπενθυμίζουμε ότι ο οποιοσδήποτε έλεγχος που αφορά την υγειονομική δαπάνη παρακλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων ή ιατρικών πράξεων, πρέπει να γίνεται προκαταρκτικά και όχι αναδρομικά σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) που ορίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία ανά πάθηση και ανά ειδικότητα και θεωρούμε αναγκαία τη συμμετοχή της ΠΕΔ στην τελική διαμόρφωση των κριτήριων έλεγχου.

3) Αρνούμαστε την οποιαδήποτε 3μηνη παράταση ή καθυστέρηση των συμβάσεων που βάσει του Ν.4238/17-2-2014 καταργούνται, η οποία θα επιφέρει νέο clawback και νέα κουρέματα, επιτείνοντας την υποχρηματοδότηση των υγειονομικών παρόχων. Για το clawback και rebate του 2013 δηλώνουμε ρητή αντίρρηση ως παράνομο, παραβατικό και καταχρηστικό μέτρο. Με αιτήσεις ακύρωσης στο ΣτΕ και ατομικές προσφυγές έχουν δρομολογηθεί από όλους τους φορείς νομικές ενέργειες, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένουμε.

4) Στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, διαπιστώνεται σοβαρότατη υποχρηματοδότηση που δε συνάδει με το αντίστοιχο επίπεδο ιατρικής κάλυψης και ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ που να καλύπτει τις ανάγκες των ασφαλισμένων σε παρακλινικό και εργαστηριακό έλεγχο κατά τη διάρκεια της απεργίας και του κλεισίματος των δημόσιων δομών του ΕΟΠΥΥ. Αντιθέτως διαπιστώνουμε περαιτέρω τάση μείωσης κάτω από τα επίπεδα του περσινού προϋπολογισμού. Αυτό θα εκτοξεύσει τα συνολικά παράνομα «κουρέματα» προς τους παρόχους για το τρέχον έτος σε ποσοστά που ξεπερνούν τα 2/3 των υποβληθέντων δαπανών. Τέλος κρίνεται σκόπιμη η προτεραιότητα του άμεσου διαχωρισμού των κωδικών των παρόχων ανά ειδικότητα.

5) Απαιτούμε σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, χωρίς καμιά πλέον αναβολή, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με αντίστοιχη εγγραφή και τροποποίηση στο κρατικό προϋπολογισμό του 2014.

6) Ζητούμε νομοθετική ρύθμιση για τα πιστωτικά τιμολόγια του rebate και του clawback ώστε να εκπέσουν από τη φορολογητέα ύλη του 2013 και να σταματήσει η φορολόγηση των γιατρών αυτών για «πλασματικά» εισοδήματα.

7) Θεωρούμε ότι η αξιολόγηση της υποδομής και της λειτουργίας των ΙΔΕ θα πρέπει να διενεργείται από τους Ιατρικούς Συλλόγους, στα πλαίσια της αδειοδότησης τους με μία μεταβατική περίοδο και χρόνο προσαρμογής.

8) Να υπάρξει απεμπλοκή της πληρωμής των δαπανών του ΕΟΠΥΥ του 2014 από το 2013 ανεξάρτητα από την εφαρμογή του rebate / clawback για την εφαρμογή των οποίων είμαστε αντίθετοι και έχουμε προσφύγει στην δικαιοσύνη, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένουμε.

Σύσσωμοι οι εκπρόσωποι της ΠΕΔ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ιατρικός κόσμος είναι υπέρ του ελέγχου των εξετάσεων και των πράξεων, όμως αυτός ο έλεγχος ΔΕΝ πρέπει να γίνεται με λογιστικά κριτήρια, και ούτε να βασίζεται σε αυθαίρετα «κουρέματα», αλλά να στηριχτεί στα επιστημονικά θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα που δόθηκαν από τις επιστημονικές εταιρείες στο Υπουργείο Υγείας. Στα πλαίσια αυτά ο έλεγχος δεν πρέπει να περιλαμβάνει την απόρριψη παραπεμπτικού που έχει ήδη εκδοθεί και εκτελεστεί και που τα εργαστήριο είναι υποχρεωμένο να εκτελέσει βάσει του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, αλλά να αφορά στη δυνατότητα μη έκδοσης του παραπεμπτικού που δεν είναι συμβατό με τα διαγνωστικά πρωτόκολλα ανά ειδικότητα, και να βρίσκεται εντός του κλειστού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.

Για το 2014, η ΠΕΔ ζητά τη δυνατότητα της ανοιχτής σύμβασης σε όλους τους γιατρούς με αξιοπρεπείς αμοιβές κατά πράξη και περίπτωση, μέσα στο πλαίσιο ενός κλειστού προϋπολογισμού που θα οριστεί ανά ειδικότητα και ανά γεωγραφική περιοχή, και θα καλύπτει τις ανάγκες του ασφαλιστικού πληθυσμού σε ιατρικές πράξεις και παροχές με απτές αποδείξεις από διεθνή στατιστικά στοιχεία. Η δεδομένη υποχρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ για το 2014, συνδυαζόμενη με τις αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, μας οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι ήδη έχει καταναλωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το τρέχον έτος. Το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας όσον αφορά τον εργαστηριακό και κλινικοεργαστηριακό τομέα είναι έτοιμο να καταρρεύσει, αφού το ύψος των δαπανών σε εργαστηριακές εξετάσεις και πράξεις, έτσι όπως προβλέφθηκε για το 2014, δεν είναι ικανό να καλύψει τους ασφαλισμένους ούτε για το πρώτο 4μηνο του έτους, βάσει στατιστικών δεδομένων.

Εφιστούμε την προσοχή σας, στο ότι ο ιδιωτικός τομέας της ΠΦΥ έχει επανειλημμένως χρηματοδοτήσει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και έχει δεχτεί σωρεία μέτρων που θέτουν την ταφόπλακα στις ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δε θα ανεχθούμε άλλο αυτή την ισοπεδωτική πολιτική υγείας για τους λειτουργούς μας και τους ασθενείς μας.

Είναι ομόφωνη η απόφαση της ΠΕΔ ότι δεν θα δεχτεί για τα μέλη της να συνεχίσουν πέραν του τέλους του Μαρτίου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ αν δεν διευκρινισθούν με σαφήνεια οι όροι συνεργασίας και να υπάρχουν εγγυήσεις για την πληρωμή κάθε εξέτασης που θα εκτελείται.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ     ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Κοινοποίηση:

Υφυπουργό υγείας κο Μπέζα

Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *