Τι κρύβεται πίσω απο την εγκύκλιο περί απελευθέρωσης ιατρικού επαγγέλματος..Δύο επιστολές του ΠΑΣΙΔΙΚ προς τον Υπουργό Υγείας

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΣΙΔΙΚ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
Σας παρατίθενται δύο επιστολές του ΠΑΣΙΔΙΚ προς τον Υπουργό Υγείας
Επιστολή προς τον Υπ. Υγείας 01 11 2011
Τρίτη, 01 Νοέμβριος 2011 14:32
Αθήνα, 01/11/2011
Προς
Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Κ. Ανδρέα Λοβέρδο
Αριστοτέλους 17, Αθήνα
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Πριν μερικές ημέρες και με ημερομηνία 24 Οκτωβρίου 2011, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, σας απέστειλε επιστολή με την οποία επικαλούμενος δήθεν «λόγους δικαίου και νομιμότητας», σας προτρέπει σε έκδοση εγκυκλίου, παρερμηνεύοντας σκοπίμως τη Νομοθεσία που διέπει τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προς όφελος συντεχνιακών συμφερόντων που (πρέπει να) ανήκουν πλέον οριστικά στο παρελθόν.
Συγκεκριμένα, επικαλούμενος την προσθήκη των παραγράφων 10 και 11 στο άρθρο 28 του Νόμου 3846/2010, που αντικατέστησε το άρθρο 13 του Ν. 2071/1992 στο πρόσφατα ψηφισθέν Πολυνομοσχέδιο την 18-10-2011 σχετικά με την Υγεία, επιχειρεί να κατοχυρώσει ως ισχύον το σύνολο του ανωτέρου άρθρου και επιμένει στο περιορισμό της παρουσίας κατά 51% ιατρών , στην μετοχική σύνθεση των εταιρειών που ασκούν Π.Φ.Υ.
Η νομικά απολύτως λανθασμένη και παραπλανητική επιχειρηματολογία του Ι.Σ.Α., εξαντλείται στην επίκληση της προσθήκης των παραγράφων υπ’ αρ. 10 και 11 στο άρθρο 28 του προαναφερθέντος νόμου, ως δήθεν απόδειξη της διατήρησης σε ισχύ όλων των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου, ενώ είναι απολύτως σαφές ότι η κατάργηση από τον Ν. 3919/2011 μεταξύ άλλων, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992, ουδέν αλλάζει στην αρίθμηση των επόμενων ισχυόντων διατάξεων, στις οποίες προστέθηκαν οι ανωτέρω νέες υπ. αρ. 10 και 11 παράγραφοι.
Σε μία ύστατη προσπάθεια να διασώσει τα συντεχνιακά συμφέροντα μικρής ομάδας ιατρών, ο Ι.Σ.Α. σκοπίμως και προκλητικά αγνοεί τις σαφείς – και επιβεβλημένες στις μέρες μας- ρυθμίσεις του Ν. 3919/2011 για άρση των περιορισμών στην πρόσβαση των πολιτών σε έως τώρα κλειστά επαγγέλματα , καθώς οποιαδήποτε ερμηνεία του Ν. 3919/2011 και εάν επιλέξει κανείς, η πρόθεση του Νομοθέτη και το Γράμμα του Νόμου δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης σχετικά με το αυτονόητο της εφαρμογής του και στις εταιρείες Π.Φ.Υ.
Περαιτέρω, ενάντια σε κάθε νομιμότητα την οποία επικαλείται, ο Ι.Σ.Α. καθημερινά παρανομεί, αρνούμενος να επικυρώσει καταστατικά εταιρειών Π.Φ.Υ. εάν δεν περιέχουν όρο περί περιορισμού στη μετοχική σύνθεση. Και αυτό, τη στιγμή που σύμφωνα με το προσφάτως ψηφισθέν Νομοσχέδιο, από 01/01/2012 οι αρμοδιότητες των Ιατρικών Συλλόγων επεκτείνονται και στην αδειοδότηση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Π.Φ.Υ.
Με την ανωτέρω παράνομη στάση του και την επανειλημμένα δημοσίως εκπεφρασμένη αρνητική του θέση και ρητορική απέναντι στις εταιρείες Π.Φ.Υ., ο Ι.Σ.Α. έχει απολέσει κάθε εχέγγυο αμεροληψίας και ως εκ τούτου είναι ακατάλληλος για την άσκηση των νέων του καθηκόντων.
Επιπλέον, γνωρίζεται πολύ καλά ότι οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας είναι επιστημονικοί σύλλογοι, όπως αναφέρεται ρητά στο άρθρο 11 παρ. 1 του Βασιλικού Διατ/τος της 07/11/1957, βάση του οποίου συστάθηκαν οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι και ως εκ τούτου η διάταξη αυτή του νέου νόμου που μεταβιβάζει κρατική εξουσία σε επιστημονικό σύλλογο, μπορεί να κριθεί και αντισυνταγματική.
Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε επιβεβλημένο και αμέσου προτεραιότητας ζήτημα, την προώθηση εκ μέρους σας δύο ενεργειών :
Α) να διασαφηνίσετε με εγκύκλιο σας ως αρμόδιο υπουργείο, ότι οι περιορισμοί στη μετοχική σύνθεση κατά τη σύσταση και λειτουργία ιατρικών εταιρειών, ο περιορισμός στη δημιουργία υποκαταστημάτων και οι περιορισμοί σχετικά με την απαίτηση λήψης άδειας σκοπιμότητας όπου αυτή έως τώρα προβλεπόταν, έχουν παύσει να ισχύουν δυνάμει του Ν. 3919/2011 και
Β) να εισηγηθείτε την τροποποίηση του Αρθρ. 35 παρ. 2 του πρόσφατου νόμου περί «Ανασυγκρότησης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», ως προς την αρμοδιότητα των Ιατρικών Συλλόγων για αδειοδότηση των εταιρειών Π.Φ.Υ., η οποία οφείλει να παραμείνει στις Περιφέρειες.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                                                  Γιάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                                       Βιοχημικός

Αθήνα, 09/11/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από αρκετά χρόνια προσπαθειών του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, να επιβάλλει το ορθόν, το λογικόν και το δίκαιον, στην λειτουργία των φορέων Π.Φ.Υ. και στην χώρα μας, ήρθε επιτέλους η ώρα να επικρατήσει η λογική και το αυτονόητο.
Ο Υπ. Υγείας με εγκύκλιο του, προς όλες τις Περιφέρειες της χώρας, παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3919/2011 και στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ως εκ τούτου, με την διοικητική αυτή πράξη ξεπεράστηκε και το τελευταίο εμπόδιο για την πιστή εφαρμογή του Ν. 3919/11, που αφορά την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων και στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις Π.Φ.Υ., να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν απρόσκοπτα και χωρίς περιορισμούς, όπως άλλωστε συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια με τις ιδιωτικές κλινικές.
Σας επισυνάπτουμε, την εγκύκλιο του Υπ. Υγείας κ. Λοβέρδου Ανδρέα, προς ενημέρωση και χρήση.
Επίσης σας πληροφορούμε ότι, μετά από ενέργειες του Προεδρείου του Συνδέσμου μας, αλλά και την υπεύθυνη στάση και σημαντική συμβολή του Προέδρου του Ο.Π.Α.Δ. κ. Κυριάκου Σουλιώτη, καθώς και τις θετικές προσπάθειες των στελεχών της Πειραιώς Factoring, απελευθερώθηκε το χρονικό όριο προεξόφλησης των δεκατεσσάρων (14) μηνών που είχε επανέλθει και ισχύει πάλι το χρηματικό όριο (plafond) που έχει κάθε μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με την τράπεζα.

Εγκύκλιος για το Νόμο 3919/2011(Μορφή pdf)

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                                           Γιάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                                Βιοχημικός

http://medispin.blogspot.com/2011/11/blog-post_13.html

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *