Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Εξώδικη διαμαρτυρία -πρόσκληση- δήλωση προς ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 2.11.2011
Αριθμ.Πρωτ. 26082
Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ

Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κ. Γεώργιο Πατούλη.

ΚΑΤΑ
Του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, κ. Γεράσιμου Βουδούρη, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισσίας  22, Αθήνα.
Του Υπουργού Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων, κ.Κουτρουμάνη Γεώργιο που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 29
Της Γενικής Γραμματέας Υπουργείου Εργασίας και Κοιν.Ασφαλίσεων κας Δρέττα Αθηνά, οδός Σταδίου 29

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ. 121/2008, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3846/2010 και 3996/2011, και εξακολουθεί και ισχύει, «οι θεράποντες ιατροί, σύμφωνα με τον κανονισμό περίθαλψης των ασφαλιστικών οργανισμών, κατά τη συνταγογράφηση στους ασφαλισμένους τους, υποχρεούνται : α. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, ειδικά όσον αφορά την υποχρέωση ορθής συνταγογράφησης, τις διατάξεις της νομοθεσίας και των οδηγιών των αρμοδίων Υπουργείων περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και να τηρούν τους όρους των συμβάσεών τους. β. Να ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας. γ. Να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλιστικών οργανισμών και να τηρούν τους όρους των συμβάσεών τους, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος».
Παρά την ως άνω ρητή διάταξη νόμου, με εντολή σας στέλνονται email και sms στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, όπως συνταγογραφούν στα βιβλιάρια του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή του ΕΟΠΥΥ, φορείς δηλαδή με τους οποίους οι εν λόγω ιατροί δεν έχουν συμβληθεί, προκειμένου να καταστεί εφικτή η εκτέλεση των συνταγών από τα φαρμακεία.
Επειδή με τον τρόπο αυτό καλούνται οι ιατροί – μέλη μας να καταστρατηγήσουν την ισχύουσα ακόμα και σήμερα σύμβαση τους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ και να προβούν σε ιατρικές πράξεις – συνταγογραφία σε βιβλιάρια του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ, για την οποία δεν νομιμοποιούνται βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς ούτε συμβεβλημένοι των εν λόγω ταμείων είναι ούτε υπάρχει νομικό πλαίσιο που να τους καλύπτει για μία τέτοια ενέργεια.
Επειδή, με αυτόν τον παράνομο, ανορθόδοξο και απαράδεκτα πρόχειρο τρόπο, προσπαθείτε να παραπλανήσετε τους πολίτες ότι δήθεν μεταρρυθμίζετε την πρωτοβάθμια περίθαλψη, αντ΄ αυτού όμως απαξιώνετε θεσμούς και διαδικασίες.
Επειδή ο ΙΣΑ έχει επανειλημμένα δηλώσει την αντίθεση του σε κάθε ιατρική πράξη, η οποία δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες ατομικές συμβάσεις των ιατρών, και έχει ήδη καλέσει τα μέλη του να μην ενδώσουν σε παράνομες εντολές και εκδώσουν μη νόμιμες συνταγές.
Επειδή, δεν έχετε εκ του νόμου το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να επιβάλλετε στους ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, οι οποίοι δεν διατηρούν συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, να συνταγογραφούν στα βιβλιάρια του ΕΟΠΥΥ, αλλά και του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Επειδή, οι ενέργειες και μεθοδεύσεις σας έχουν αποκλειστικό στόχο την εξαθλίωση του Έλληνα ιατρού και την υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.
Διαμαρτυρόμαστε και αποκρούουμε την ως άνω παράνομη συμπεριφορά σας, και
Σας ζητούμε α) να ανακαλέσετε τις μη νόμιμες εντολές σας για συνταγογράφηση στα βιβλιάρια του ΕΟΠΥΥ και του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ από μη συμβεβλημένους με τα ταμεία αυτά ιατρούς και β) να παύσετε άμεσα την μέχρι σήμερα πρακτική σας και να απόσχετε στο μέλλον από την αποστολή τέτοιων οδηγιών – εντολών μέσω email και sms.
Σας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν προβείτε στις ανωτέρω ενέργειες θα ασκήσουμε όλα τα δικαιώματα που μας παρέχει ο νόμος απευθυνόμενοι στα αρμόδια Δικαστήρια προς άρση και παράλειψη της προσβολής των δικαιωμάτων των  ιατρών – μελών μας.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.
Ο Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Πατούλης                                        Ευστάθιος Τσούκαλος

Αρμόδιος δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα δήλωση- διαμαρτυρία προς εκείνους στους οποίους απευθύνεται αντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.
Επικολλάται ένσημο του ΤΠΔΑ 1,3 Ευρώ.

Αθήνα 2-11-2011                                       Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
ΑΝΝΑ ΤΣΙΤΟΥΡΑ
Α.Μ. Δ.Σ.Α. 18170
Καβάσιλα 9 και Λ. Αλεξάνδρας, Αθήνα 11473
Τηλ. 210 3633297 Fax 210 6471171

One thought to “Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Εξώδικη διαμαρτυρία -πρόσκληση- δήλωση προς ΕΟΠΥΥ”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *