Κεντρικός στόχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011

Δελτίο Τύπου

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κεντρικός στόχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει θέσει στο επίκεντρο των στόχων του τη μείωση των επισκέψεων των ασφαλισμένων στα Υποκαταστήματά του, αξιοποιώντας ως βασικό εργαλείο τις νέες τεχνολογίες.

Παράλληλα, το Ίδρυμα αποσκοπεί στην παραγωγική αξιοποίηση των εργαζομένων του στο κύριο έργο τους, ήτοι της απόδοσης των συντάξεων και των παροχών υγείας σε χρήμα.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων σχεδιάζεται η συνολική οργανωτική αναδιάρθρωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη δημιουργία 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων και ενοποίηση ενός σημαντικού αριθμού Υποκαταστημάτων, δράσεις που θα οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση δαπανών και σε συγκέντρωση του προσωπικού σε δυναμικά και αποτελεσματικά Υποκαταστήματα.

H Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στα πλαίσια υλοποίησης αυτών των στόχων, προχωρά στην εφαρμογή σειράς μέτρων που συμβάλλουν στην απλούστευση των διαδικασιών και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας:

α. Κατάργηση προσκομιζόμενων δικαιολογητικών

Μετά από συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, τον ΟΕΚ, τον ΟΕΕ και το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Α.Δ. και αξιοποιώντας τις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εσωτερική επικοινωνία και λειτουργία των φορέων, από τον Ιούνιο του 2011 καταργήθηκε το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ως προσκομιζόμενο δικαιολογητικό, στις εξής διαδικασίες:

  • Για τη χορήγηση επιδομάτων ανεργίας, ειδικών βοηθημάτων ανέργων (οικοδόμοι, δασεργάτες, ηθοποιοί κλπ), επιδομάτων στρατεύσεως, οικογενειακών επιδομάτων (ΔΛΟΕΜ) και συμπληρωματικών παροχών μητρότητας από τον ΟΑΕΔ.
  • Για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου, χορήγησης δανείων κλπ από τον ΟΕΚ.
  • Για τη χορήγηση δελτίων κοινωνικού τουρισμού, θεάματος, αγοράς βιβλίων κλπ από τον Ο.Ε.Ε.

Απομένει να ολοκληρωθεί η συνεργασία με το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Α.Δ προκειμένου να καταργηθεί το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ως προσκομιζόμενο δικαιολογητικό και για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής και εργασίας αλλοδαπών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Σήμερα οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ που χρησιμοποιούν το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης για τη χορήγηση των παροχών τους, αντλούν την ασφαλιστική ιστορία από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται πλέον από τον πολίτη να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από 01/06/2011 έως 21/07/2011, μόνο για τα Αποσπάσματα που χορηγούνταν από τις Υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για χρήση στον ΟΑΕΔ, έγιναν 61.500 λιγότερες επισκέψεις ασφαλισμένων.

Τέλος, οι δράσεις περιορισμού της γραφειοκρατίας συνεχίζονται προς την κατεύθυνση της περαιτέρω απλούστευσης των διαδικασιών με επέκταση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τρίτους φορείς.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών, οι Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και δικαιολογητικά που εκδίδονται από τον ΟΑΕΔ (Βεβαιώσεις Ανεργίας, χρονική περίοδος τακτικής επιδοτούμενης ανεργίας κλπ) και το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης, πληροφορίες δημοτολογίου για γεννήσεις, γάμους και θανάτους).

Ο νέος ηλεκτρονικός τρόπος επικοινωνίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τους ανωτέρω Φορείς – Υπηρεσίες συμβάλλει στην ενίσχυση:

  • της παραγωγικότητας των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τρίτων φορέων, των επιχειρήσεων και των πολιτών (μείωση κόστους). Έτσι αποδεσμεύεται χρόνος από την εκτέλεση διεκπεραιωτικών εργασιών προς όφελος εργασιών που προσδίδουν προστιθέμενη αξία και δίνουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των συναλλαγών αυτών, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στις Μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  • της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών.
  • της εξάλειψης φαινομένων πλαστότητας και διασφάλισης της γνησιότητας της ασφάλισης.

β. Κατάργηση διαδικασίας θεώρησης ‘Βεβαιώσεων Εργοδότη’ από τα Τμήματα εσόδων των Υποκαταστημάτων

Από 19/7/2011 καταργήθηκε η διαδικασία θεώρησης ‘Βεβαιώσεων Εργοδότη’, η οποία είχε σχεδιαστεί με τα δεδομένα και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ΙΚΑ το έτος 2002, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες περιπτώσεις ικανοποίησης αιτημάτων ασφαλισμένων για λήψη παροχών.

Μετά την εξάπλωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) σε όλες τις Μονάδες του ΙΚΑ και με δεδομένο ότι οι Λογαριασμοί των ασφαλισμένων και οι υποβληθείσες ΑΠΔ είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, η διαδικασία αυτή όχι μόνο δεν ικανοποιούσε το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε, αλλά επιβάρυνε τις Υπηρεσίες με άσκοπες διαδικασίες και έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από ορισμένους προκειμένου να λαμβάνουν παροχές χωρίς ασφάλιση.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία δεν θα θεωρούνται πλέον οι Βεβαιώσεις Εργοδότη από τις υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων και δεν θα χορηγούνται παροχές με συμπλήρωση χρόνου από Βεβαίωση Εργοδότη, χωρίς υποβολή ΑΠΔ ή έλεγχο της ασφάλισης.

γ. Κατάργηση ασφαλιστικών ορίων & πληρωμή παροχών ασθενείας μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών των ασφαλισμένων

Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να θεωρούν τα Βιβλιάρια Υγείας και να πληρώνονται Παροχές Ασθενείας, πλην ορισμένων εξαιρέσεων, σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα του Ιδρύματος επιθυμούν, χωρίς να εξετάζεται ο τόπος κατοικίας ή απασχόλησής τους.

Η δυνατότητα αυτή, σε συνδυασμό με τη νέα διαδικασία πληρωμής των παροχών ασθενείας από 06/06/2011 με πίστωση τραπεζικών λογαριασμών, συμβάλλει σημαντικά στην απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης Παροχών Ασθενείας. Έτσι ο ασφαλισμένος ή ο συνταξιούχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά για πληρωμή σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιθυμεί και να πιστώνεται στη συνέχεια ο τραπεζικός του λογαριασμός, αποφεύγοντας άσκοπη ταλαιπωρία και πολύωρη αναμονή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *