Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΣΑ ΠΕΡΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ) ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 164/2004

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

κοινοποιήθηκε στον ΙΣΑ Αίτηση ιατρού – μέλους μας, συνοδευόμενη από σχετική δικαστική απόφαση και την αντίστοιχη απόφαση του ΑΣΕΠ. Ενώ με τελεσίδικη κρίση ο ίδιος όσο και συνάδελφοι του- συμβασιούχοι ελεγκτές ιατροί-, υπήχθησαν στις ρυθμίσεις του Π.Δ. 164/2004, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου σε εκτέλεση των ανωτέρω να τοποθετηθούν ως συμβεβλημένοι αορίστου χρόνου με τον ΕΟΠΥΥ. Και τούτο παρά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Επί του ως άνω θέματος επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τα κάτωθι:

Ο προαναφερόμενος ιατρός-μέλος του ΙΣΑ, καθώς και άλλοι συνάδελφοι του έπειτα από την αρχική αρνητική κρίση τόσο του Δ.Σ. του ΟΠΑΔ, όσο και του Α΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π περί μη πλήρωσης των προϋποθέσεων για υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του π.δ. 164/2004, προσέφυγαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να αναγνωρισθεί ότι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στον Ο.Π.Α.Δ με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Οργανισμού. Πράγματι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε δια της υπ΄ αριθμόν 322/2006 απόφασης του, ότι οι συμβάσεις τους θα πρέπει να θεωρηθούν ως συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Η προαναφερθείσα απόφαση κατέστη μάλιστα τελεσίδικη δυνάμει του υπ΄ αριθμόν πρωτ. 4993/2010 πιστοποιητικού τελεσιδικίας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Εν συνεχεία οι ενάγοντες στην αγωγή ιατροί – μεταξύ των οποίων και ο αιτών ιατρός- κατέθεσαν αίτηση θεραπείας ενώπιον του Β΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία και το τελευταίο με την υπ΄ αριθμόν πρωτ. 17938/31.05.2010 απόφασή του έκανε δεκτές τις αιτήσεις θεραπείας ανακαλώντας την προγενέστερη απόφαση (αριθμ. πρωτ. 674/08.07.2005) του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ και κρίνοντας ότι οι συμβάσεις εργασίας των συγκεκριμένων ιατρών συνιστούν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΠΑΔ.

Δυνάμει των ανωτέρω λεχθέντων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002, προκύπτει ότι, υφίσταται υποχρέωση της εκάστοτε Διοίκησης (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κλπ), άμεσης συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις καθώς και διενέργειας όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την εκτέλεση των αποφάσεων.

Κύριοι Υπουργοί, απευθυνόμεθα σε εσάς δια της παρούσης καθώς ο αιτών προς τον ΙΣΑ ιατρός όπως και οι συνάδελφοί του έχουν προβεί στα νόμιμα, οι δε Αρμόδιες Αρχές έχουν κρίνει τελεσιδίκως το συγκεκριμένο ζήτημα, πλην όμως οι προαναφερόμενοι ιατροί -κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 3320/2005-, ούτε έχουν τοποθετηθεί έως σήμερα σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις, ούτε έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση προκειμένου να τύχουν εφαρμογής τα κριθέντα εδώ και δύο έτη.

Ο ΙΣΑ εκφράζει τη συμπαράστασή του στους ιατρούς αυτούς, πρωτίστως για λόγους νομιμότητας, αλλά και ισότητας και φρονεί ότι θα πρέπει να προβείτε άμεσα στην έκδοση της πολυαναμενόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, εφόσον δεν υφίστανται ήδη κενές οργανικές θέσεις ώστε να δύναται οι ανωτέρω να τοποθετηθούν σε αυτές.

Είμαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Παρακαλούμε για την πλήρη ενημέρωσή μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                            ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *