Πραγματοποιήθηκε την 4/7/2012, η προγραμματισμένη συνάντηση του ΔΣ του ΠΙΣ με τον υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λυκουρέντζο.

Αθήνα 5.7.2012

Πραγματοποιήθηκε την 4/7/2012, η προγραμματισμένη συνάντηση του ΔΣ του ΠΙΣ με τον υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λυκουρέντζο.
Από πλευράς ΠΙΣ, ετέθησαν όλα τα προβλήματα που αφορούν τους ιατρούς και την Υγεία – Περίθαλψη του Ελληνικού λαού.
Τονίστηκε ιδιαίτερα, η οριακή κατάσταση λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας Δημοσίου και Ιδιωτικού.
–        Όσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ :
Η προχειρότητα εφαρμογής του, η ελλιπής χρηματοδότηση του 0,6% του ΑΕΠ, που εν συνεχεία έγινε 0,4% του ΑΕΠ, η υποστελέχωση, η άρνηση σύναψης συμβάσεων με τους εξευτελιστικούς όρους και αμοιβές , ο ελλειμματικός προϋπολογισμός και η παρακράτηση από τα ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ) των εισφορών υγείας, προκειμένου να δοθούν οι συντάξεις, έχει οδηγήσει τον ΕΟΠΥΥ σε οικονομική καχεξία και σε αδυναμία εκπλήρωσης βασικών υποχρεώσεών του.
Οι ιατροί, κλινικοί και εργαστηριακοί, παραμένουν απλήρωτοι για πολλούς μήνες και η προοπτική για το μέλλον χωρίς επαρκή χρηματοδότηση κρίνεται αβέβαιη.
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, παρά τις διακηρύξεις, όχι μόνο υπολειτουργεί αλλά σε μεγάλο ποσοστό είναι αδύνατη.
Οι μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ, δεν έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποδομή (υπολογιστές, εκτυπωτές, σύνδεση με διαδίκτυο, αναλώσιμα, κλπ).
Η πολιτεία, είναι υποχρεωμένη για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και την τεχνική υποστήριξη. Κάθε άλλη λογική και πρακτική, δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθεί.
Στα περιφερειακά ιατρεία (κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία κλπ), υπάρχει αδυναμία συνδέσεως με το διαδίκτυο. Σε ώρες αιχμής, το σημερινό σύστημα Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δημιουργεί αδυναμία πρόσβασης με αποτέλεσμα μεγάλη ταλαιπωρία ιατρών και ασφαλισμένων.
Ζητήθηκε η ανάκληση της Υπουργικής απόφασης, για την επιβολή του προστίμου του 1 €, με δυνατότητα παράλληλης χειρόγραφης συνταγογράφησης, μέχρι της δημιουργίας ολοκληρωμένου, ασφαλούς και προσβάσιμου συστήματος Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και της προοπτικής κατάργησής του στον Ν. 4052/2012.
Όσον αφορά τα Νοσοκομεία
Οι μεγάλες ελλείψεις σε έμψυχο και άψυχο υλικό, τα ελάχιστα ταμειακά διαθέσιμα (λάγω κι του απαράδεκτου κουρέματος των αποθεματικών τους) και οι νέοι οργανισμοί που προωθήθηκαν, με τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις μονάδων και τμημάτων, έχουν δημιουργήσει κλίμα προβληματικής λειτουργίας, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων (ιατρών και λοιπού προσωπικού).
Οι απλήρωτες εφημερίες για πολλούς μήνες, με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και η μέχρι σήμερα σημαντική μείωση των αποδοχών των νοσοκομειακών ιατρών, δημιουργεί προβλήματα επιβίωσης και λειτουργίας. Η παράταση της σύμβασης των επικουρικών ιατρών, σε πολλές ιδιαίτερα ακριτικές περιοχές, ιδιαίτερα νησιωτικές, την περίοδο μάλιστα τουριστικής κίνησης, κρίνεται επιβεβλημένη.
Η καθιέρωση νέου ειδικού μισθολογίου για τους ιατρούς του ΕΣΥ, με περεταίρω μείωση των αποδοχών τους, όχι μόνο δεν είναι συζητήσιμη, αλλά θα επιφέρει καθολικές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις.
–        Οσον αφορά την εξόφληση των οφειλομένων από τα ασφαλιστικά ταμεία :
Ζητήθηκε η άμεση εξόφληση των οφειλομένων και ετέθη υπ’ όψιν της πολιτική ηγεσίας, η αδυναμία λειτουργίας πολλών ιατρείων, με τις μεγάλες υποχρεώσεις (δάνεια εφορία, κλπ).
Ζητήθηκε ο συμψηφισμός των οφειλομένων με κρατικές απαιτήσεις.
–        Για τη δραστική ουσία και τα γεννόσημα ετέθησαν και πάλι οι πάγιες θέσεις μας.
Είμαστε υπέρ αξιόπιστων γεννόσημων, κατά της αναγραφής δραστικής ουσίας και την εκχώρηση δυνατότητας στον φαρμακοποιό να χορηγεί το φθηνότερο γεννόσημο (που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης).
Ετέθησαν επίσης, υπ’ όψιν της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, οι πάγιες θέσεις του ΠΙΣ, όπως έχουν διαμορφωθεί και μέσα από τις Γενικές μας Συνελεύσεις.
–        Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας, με αξιοπρεπή αμοιβή και εργασία (όχι στην εξευτελιστική τιμή των 6 €).
–        Όχι στην άρση^των περιορισμών της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος με τον Ν. 3919/2011, με την πλανοδιακή ιατρική και την παράδοση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις εμπορικές επιχειρήσεις Υγείας.
–        Κανένα φάρμακο δεν πρέπει να χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή.
Ο Υπουργός κ. Α. Λυκουρέτζος, άκουσε με προσοχή τις θέσεις του ΠΙΣ, δεν έδωσε άμεσες απαντήσεις, πέραν των διαβεβαιώσεων ότι θα ευρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον ΠΙΣ, για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στις ενέργειες, για επίλυση των προβλημάτων μας.
Το Δ.Σ του ΠΙΣ, που συνεδρίασε εν συνεχεία, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του, για το ότι δεν εδόθη καμία απάντηση στα φλέγοντα ζητήματα των ιατρών και της περίθαλψης και την αντίθεση του ιατρικού κόσμου, όπως αυτή έχει εκφραστεί στις γενικές συνελεύσεις του κλάδου, για την μνημονιακή πολιτική της καταστροφικής περικοπής των δημόσιων δαπανών για την υγεία.
Για το θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης διαπιστώσαμε πως οι προτάσεις και οι θέσεις μας αγνοούνται και επιχειρείται να παρουσιαστεί μια ψευδής εικόνα επαρκούς λειτουργίας του συστήματος ενώ είναι εμφανής η δυσλειτουργία, η ανεπάρκεια των υποδομών και η ανεπαρκής δικτύωση. Εκφράστηκε η απαίτηση του ιατρικού σώματος για την γρήγορη ολοκλήρωση ενός λειτουργικού συστήματος που και τον έλεγχο θα διευκολύνει αλλά και την εξυπηρέτηση των ασθενών θα επιτρέπει.
Αποφάσισε να δοθεί το χρονικό περιθώριο μέχρι την Παρασκευή 6/7/2012, για ανάκληση του προστίμου του 1 €, με παράλληλη χειρόγραφη συνταγογράφηση και εάν αυτό δεν πραγματοποιηθεί, καλούνται όλοι οι ιατροί να σταματήσουν από Δευτέρα να συνταγογραφούν χειρόγραφα, διότι δεν είναι δυνατόν να πιστωθούν την αδυναμία και ανεπάρκεια της κρατικής λειτουργίας.
Τα κλαδικά όργανα των ιατρών, ΟΕΝΓΕ, ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ καθώς και οι Ιατρικοί Σύλλογοι, καλούνται να στηρίξουν την απόφαση του Δ.Σ. του ΠΙΣ με αποφάσεις, ανακοινώσεις και ενημερώσεις.
Το Δ.Σ του ΠΙΣ, καλεί τον ιατρικό κόσμο σε εγρήγορση και ετοιμότητα, θα αναμένει τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης και θα καθορίσει τη στάση του, με βάση τις διακηρυγμένες θέσεις μας και τις ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην πάρα πάνω κατεύθυνση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *