Προμήθειες οδοντιατρικών υλικών από τις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ

Με τα ανωτέρω έγγραφά μας καθορίστηκε η διαδικασία για την
προμήθεια υλικών από το ελεύθερο εμπόριο. Για την προμήθεια των
οδοντιατρικών υλικών από το ελεύθερο εμπόριο , αφενός λόγω της
ύπαρξης ορισμένων από αυτά στις αποθήκες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
αφετέρου λόγω της ιδιαιτερότητας διάθεσής τους διότι χρειάζεται πριν
την διάθεσή τους στις Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ έγκριση από τον αρμόδιο ορισμένΓια τα υλικά που δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στις
Αποθήκες, προκειμένου να τα προμηθευτείτε από το
ελεύθερο εμπόριο θα ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
αφού θα χαρακτηρίζονται οι αιτήσεις ως προς τα μη διαθέσιμα υλικά
με την ένδειξη « στερούμεθα » από τη Δ/νση Προμηθειών και
Χημικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ , ο ελεγκτής οδοντίατρος θα
αναγράφει τις εγκριθείσες ποσότητες από τις αιτούμενες επί του
αιτήματός σας και στη συνέχεια η αίτηση θα αποστέλλεται στην
Μονάδα σας με FAX. Αφού λαμβάνετε γνώση σε ποια υλικά δεν
υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα και ποιες εξ αυτών ποσότητες
εγκρίθηκαν, θα προβαίνετε σε έρευνα αγοράς και εν συνεχεία σε
έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, την οποία θα διαβιβάζετε
στην Δ/νση Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ μαζί με την χαρακτηρισμένη
αίτηση από την Δ/νση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ
– ΕΤΑΜ & από τον αρμόδιο οδοντίατρο του ΕΟΠΥΥ, μέσω του
FAX : 2106871794, για την προέγκριση από τον Πρόεδρο ή τον
νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα.
Στη συνέχεια αφού λάβετε την προέγγριση μέσω FAX,
εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσής σας για τη
έγκριση της δαπάνης και κατόπιν των ανωτέρω στην προμήθεια
των αιτούμενων οδοντιατρικών υλικών από το ελεύθερο εμπόριο.
Τέλος αντίγραφο του πρακτικού παραλαβής του
προμηθευόμενου είδους αποστέλλεται με δική σας φροντίδα στο
άνω FAX
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
διευκρίνιση.ο
οδοντίατρο του ΕΟΠΥΥ , θα ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
• Μετά την υποβολή του αιτήματος μέσω Ο.Π.Σ από τη
Μονάδα Υγείας στη Δ/νση Προμηθειών και Χημικών
Υπηρεσιών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ , θα γίνεται έλεγχος από
τον αρμόδιο οδοντίατρο του ΕΟΠΥΥ ( ισχύουσα
διαδικασία), προκειμένου να εγκριθούν οι αιτούμενες
ποσότητες. Εν συνεχεία θα εκδοθεί το Δελτίο Εξαγωγής
από τη Δ/νση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών του
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προς τις Αποθήκες, για την αποστολή του
υλικού, κατά το μέρος που έχει εγκριθεί από τον ελεγκτή
οδοντίατρο, στις Μονάδες Υγείας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *