ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΑΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Ταμείου μας με απόφασή του της 26.4.2012 αποφάσισε την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 44 παρ.14 του Ν.4075/2012, που παρέχει τη δυνατότητα σε Τομείς Υγείας του να εξαιρούνται της ένταξής του στον ΕΟΠΥΥ. Στα πλαίσια της απόφασής του αυτής κάλεσε τους επιστημονικούς συλλόγους των ασφαλισμένων, όπως αποφασίσουν περί της εντάξεως ή μη. Ήδη στο σύνολο τους σχεδόν οι Σύλλογοι έχουν αποφασίσει την εξαίρεσή τους από την ένταξη και εκκρεμεί η σύνταξη σχετικής αναλογιστικής μελέτης, ώστε να ληφθεί σχετική απόφαση μέχρι 31.12.2012.

Τις αποφάσεις του Δ.Σ. αυτές καθώς και ερμηνευτική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων έχουμε υποβάλλει στο εποπτεύον Υπουργείο αλλά και στο Υπουργείο Υγείας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε λάβει αρνητική απάντηση. Επιπροσθέτως δεν έχει εκδοθεί καμία Υπουργική Απόφαση ή Εγκύκλιος αναφορικά με την μεταφορά του προσωπικού, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ.

Με βάση τα ανωτέρω το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ στη συνεδρίασή του της 31/5/2012 ομόφωνα αποφάσισε την συνέγιση της λειτουργίας των Τομέων Υγείας του Ταιιείου ιιας με το ήδη υπάργον καθεστώς και την παρογή των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους αας. Κατόπιν τούτων καλείσθε να συνεγίσετε να παρέγετε κανονικά τις υπηρεσίες σας προς τους ασφαλισμένους.

Ο Προϊστάμενος
ΠΡΟΣ: Τομείς Υγείας ΕΤΑΑ
της Διεύθυνσης Υγειονομικού

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *