ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Με νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας
Μεγάλες αλλαγές στα ιδιωτικά ασφαλιστήρια που αφορούν τις ασφάλειες
ασθενειών προωθούνται με νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Οι σχετικές
διατάξεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 43 του νομοσχεδίου του υπουργείου
και σύμφωνα με πληροφορίες η επεξεργασία τους ανήκει στον αρμόδιο γενικό
γραμματέα Καταναλωτή, Δημήτρη Σπυράκο. Μια από τις σημαντικές εξελίξεις είναι
η θέσπιση του δικαιώματος της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην
ιδιωτική ασφάλιση, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα της ευπαθούς αυτής ομάδας.
Εξάλλου, με άλλη παράγραφο του νομοσχεδίου ο ασφαλιστής υποχρεούται
να ενημερώνει εγγράφως τον ασφαλισμένο σε προγράμματα ασθενειών,
χωρίς επιπλέον χρέωση τουλάχιστον μία φορά ετησίως, σχετικά με τα ετησίως
καταβαλλόμενα ασφάλιστρα και την κατανομή τους στις επιμέρους καλύψεις υγείας
που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο, το συσσωρευμένο κεφάλαιο με βάση το
τεχνικό επιτόκιο. Επίσης, το ποσό της υπεραπόδοσης που πραγματοποιήθηκε κατά
τη χρήση από την απόδοση των επενδύσεων του μαθηματικού αποθέματος πέραν
από το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο και το ποσοστό της απόδοσης αυτής, το ποσό
της απόδοσης που πραγματοποιήθηκε από τις επανεπενδύσεις των επενδυόμενων
ποσών εφόσον πρόκειται για ασφαλίσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις και τέλος
την αξία εξαγοράς, τις επιβαρύνσεις που μειώνουν αυτή και τις συνέπειες που
συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς ή η μετατροπή της ασφάλισης σε
ελεύθερη καταβολή ασφαλίστρων. Επιπλέον, με τις νέες ρυθμίσεις η εξαγορά του
συμβολαίου μπορεί να γίνει μετά το πρώτο έτος. Τα έξοδα πρόσκτησης μοιράζονται
σε βάθος τουλάχιστον δεκαετίας εφόσον η διάρκεια τους είναι μεγάλη.

Health Daily

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *