ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ. Σχετικά με τον ΕΟΠΥΥ

Αριθμ.πρωτ. 119

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ  κ. Βουδούρη
KOIN: Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Ιατρικοί Σύλλογοι Χώρας

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αμαλιάδας με αφορμή την ενημέρωση από τα Μ.Μ.Ε και τις κατηγορίες των υπευθύνων του ΕΟΠΥΥ περί υπέρ-συνταγογράφων ιατρών, μελών του, συνεδρίασε και αφού εξέτασε το θέμα λαμβάνοντας υπ΄όψιν τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ και την νομοθεσία περί υπερσυνταγογράφησης, η οποία προσδιορίζεται ΟΧΙ μόνον γενικά αλλά λαμβάνοντας υπ΄όψιν και τις  ειδικές συνθήκες κάθε χώρου έχει να αναφέρει:
1. Οι συμβεβλημένοι μόνο με το ΙΚΑ ιατροί – παθολόγοι Αμαλιάδας από το 1995 ήταν και παραμένουν μέχρι σήμερα 5 (πέντε) παρά την αύξηση των ασφαλισμένων και την είσοδο νέων ταμείων (ΤΑΞΥ, τραπεζοϋπάλληλοι κλπ.). Αυτοί οι ίδιοι ιατροί παθολόγοι χωρίς την προσθήκη κανενός νέου ιατρού – παθολόγου είναι και στον ΕΟΠΥΥ ( ο οποίος όπως γνωρίζεται έχει όχι μόνον τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ αλλά του ΟΑΕΕ, του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ και του ΟΓΑ) με αποτέλεσμα να πρέπει να εξυπηρετούνται τριπλάσιοι τουλάχιστον σε αριθμό ασφαλισμένοι.  Με την προσθήκη των ήδη ανακοινωμένων νέων ταμείων (ΝΑΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΣΑΥ Ε.Τ.Α.Α) θα αυξηθούν ακόμη πιο πολύ οι ασφαλισμένοι που θα πρέπει να εξυπηρετούνται από αυτούς.
2. Το ΙΚΑ Αμαλιάδας και κατ΄επέκταση ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει δικά του ιατρεία και οι συμβεβλημένοι ιατροί (μόνιμοι ή αορίστου χρόνου) δέχονται τους ασφαλισμένους στα ιδιωτικά τους ιατρεία λειτουργώντας πρακτικά σαν οικογενειακοί ιατροί.
3. Το ΙΚΑ Αμαλιάδας – ΕΟΠΥΥ δεν έχει σύστημα ραντεβού – 184 – με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να συνωστίζονται στα ιδιωτικά ιατρεία των ιατρών – παθολόγων, εντός του ωραρίου ΙΚΑ και να απαιτούν την εξυπηρέτηση των.
4. Το ΙΚΑ Αμαλιάδας – ΕΟΠΥΥ δεν έχει ιατρούς με τις περισσότερες ειδικότητες όπως παιδίατρους, χειρουργούς, Ω.Ρ.Λ. , νευρολόγους, ενδοκρινολόγους, ουρολόγους, αιματολόγους, νεφρολόγους, οφθαλμιάτρους κ.α ) με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να καταφεύγουν για συνταγογράφηση φαρμάκων αυτών των ειδικοτήτων στους Ιατρούς – παθολόγους.
5. Στο ΙΚΑ Αμαλιάδας- ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχουν ελεγκτεύοντες – ιατροί, για αναγραφές φαρμάκων χρόνιων παθήσεων και η συνταγογράφηση γίνεται αναγκαστικά από του ιατρούς – παθολόγους.
6. Οι γιατροί των Νοσοκομείων μέχρι πρότινος συνταγογραφούσαν μόνο για τον ΟΓΑ και η λοιπή συνταγογράφηση μεταφερόταν και μεταφέρεται στους παθολόγους.
7. Οι 5 (πέντε) παθολόγοι της Αμαλιάδας εξυπηρετούν για όλα αυτά πληθυσμό άνω των 40.000 κατοίκων, ο 1 (ένας) της Γαστούνης πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων και οι 2 (δύο) των Λεχαινών πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων περίπου.
8. Από ότι γνωρίζουμε, η εξυπηρέτηση όλων αυτών των ασφαλισμένων απαιτεί ένα μεγάλο όγκο συνταγογράφησης και η περιοχή της Αμαλιάδας είναι κάτω του πανελλαδικού μέσου όρου συνταγογράφησης. Έτσι για να υλοποιηθεί αυτός ο όγκος συνταγογράφησης ή α) πρέπει να χρεωθεί σε περισσότερους ιατρούς συμβεβλημένους με το σύστημα ή β) δεν θα  εξυπηρετούνται όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ  ή γ) πρέπει όσοι ιατροί έχουν δεχτεί να ενταχθούν στο σύστημα με τις πενιχρές του σήμερα απολαβές να υπερβάλουν εαυτόν ή και να ξεπεράσουν τα όρια ;; ( συνταγογράφηση και αριθμός εξεταζομένων ασθενών).
Στις δύο πρώτες περιπτώσεις οι ιατροί μέλη του συλλόγου που είναι ενταγμένοι στον ΕΟΠΥΥ δεν μπορούν να απαντήσουν γιατί, γιατί είναι χρέος  του ΕΟΠΥΥ να λύσει κάτι τέτοιο. Στη τρίτη περίπτωση την έχουν απαντήσει οι ίδιοι οι ιατροί παθολόγοι, υπερβάλλοντας στις συμβατικές υποχρεώσεις τους (πολλοί πληρώνουν και με δικά τους έξοδα γραμματείς, για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων). Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά ιατρεία που επανδρώνονται με Γενικούς και Αγροτικούς Ιατρούς αναφορικά με την ολοένα πληθυσμιακή αύξηση της υγειονομικής τους περιφέρειας. Οι οποίοι επί του παρόντος εξυπηρετούν τους ασθενείς με χειρόγραφη συνταγογράφηση, λόγω αδυναμίας στελέχωσης των ιατρείων με κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Υπάρχει περιορισμός συνταγογράφησης για τους ιατρούς του ΕΣΥ; ( ιατροί περιφερειακών ιατρείων, αγροτικοί ιατροί). Πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της επικείμενης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα ιατρεία τους από 1η Ιουνίου;
Σαν Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύουμε ότι α). πρέπει, ο ίδιος ο ΕΟΠΥΥ δια τον αρμοδίων οργάνων του, να ενημερώνει υπεύθυνα τους Ιατρικούς Συλλόγους για τα πραγματικά παραπτώματα των ιατρών μελών του, έτσι που ο Σύλλογος να έχει την δυνατότητα να δράσει για τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα και β). τέτοια ζητήματα – υπερσυνταγογράφησης – πρέπει να βλέπονται κάτω από τις ειδικές συνθήκες της κάθε περιοχής και τις ανεπάρκειες του συστήματος και ΟΧΙ με επικοινωνιακό τρόπο και κυνήγι μαγισσών. Κατανοούμε τα οικονομικά μεγέθη και τα  ελλείμματα αλλά κατά την γνώμη μας πρέπει προέχει η εξυπηρέτηση βασικών αναγκών των ασφαλισμένων.
Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε ότι ο επικοινωνιακός τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων θεμάτων δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις ιατρών ασθενών γιατί διαρρηγνύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης των και τελική κατάληξη να τιμωρούνται πρακτικά οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι. Οι 2 γιατροί του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας, που αναφέρονται στα ΜΜΕ και θα τιμωρηθούν ως αναφέρεται, εξυπηρετούσαν εδώ και χρόνια 2.000 – 2.500 ασφαλισμένους του ΙΚΑ μόνο μηνιαία και συνταγογραφούσαν 3.000 περίπου συνταγές. Θέλουμε απάντηση: Αυτές τις συνταγές σήμερα ποιος θα τις συνταγογραφήσει ; Πώς οι ασφαλισμένοι θα πάρουν τα φάρμακά τους  ; Γιατί αν η συνταγογράφηση γίνει από τους υπολοίπους Ιατρούς αυτόματα θα τους κάνει σούπερ – υπερσυνταγογράφους, αν αρνηθούν να τις συνταγογραφήσουν τότε πολλοί ασθενείς θα μείνουν χωρίς φάρμακα, και τότε ποιός θα πάρει τις ευθύνες;;

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ. Αμαλιάδας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *