Προκήρυξη εξετάσεων για θέσεις ειδικευομένων ιατρών στην Κύπρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2012

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την γραπτή εξέταση για διεκδίκηση θέσεων ειδικευομένων ιατρών στις Κλινικές των Νοσοκομείων της Κύπρου που έχουν αναγνωρισθεί από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας ως κατάλληλες (Παράρτημα Ι) για άσκηση ιατρών για απόκτηση τίτλου ειδικότητας.  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από το Υπουργείο Υγείας μέχρι τις  03 Φεβρουαρίου 2012.  Η  ημερομηνία που θα διεξαχθούν οι εξετάσεις θα σας κοινοποιηθεί σε μετέπειτα στάδιο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy

Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση:

Δικαίωμα να μετάσχουν στην εξέταση θα έχουν όσοι θα έχουν αποφοιτήσει από Ιατρική Σχολή μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβολής αιτήσεων.  Διευκρινίζεται ότι στις συνεντεύξεις που θα ακολουθήσουν δε θα κληθούν άτομα που δε θα έχουν καταθέσει προηγουμένως επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους με αναγνώριση των Ελληνικών Αρχών Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α),όπως επίσης και τα άτομα που δεν θα έχουν εξασφαλίσει την εγγραφή τους στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου μέχρι και την έναρξη των προφορικών εξετάσεων

Διάρκεια και τύπος της εξέτασης:
Κάθε εξέταση θα διαρκέσει τρεις ώρες και θα περιλαμβάνει 27 ερωτήσεις που θα επιδέχονται σύντομη περιγραφική απάντηση τρία (3) μικρά κλινικά προβλήματα προς επίλυση.

Εξεταστέα ύλη:
Οι ερωτήσεις θα αφορούν σε γενικές αρχές Παθολογίας και Χειρουργικής και θα προέρχονται από την ύλη που περιλαμβάνεται στα βασικά συγγράμματα Παθολογίας ή Χειρουργικής, όπως τα αντίστοιχα διατομεακά συγγράμματα των Ιατρικών Σχολών.  Ευνόητο είναι ότι οι ερωτήσεις Χειρουργικής θα είναι περισσότερο προσανατολισμένες προς την Χειρουργική Παθολογία, ενώ αυτές της Παθολογίας προς την Εσωτερική Παθολογία.  Οι ερωτήσεις θα αφορούν όλα τα κεφάλαια Χειρουργικής ή Παθολογίας σε πτυχιακό επίπεδο και δε θα είναι εξειδικευμένες ή παραπλανητικές.

Επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων:

Επιλέξιμοι για την ειδικότητα θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφαλίσουν βαθμολογία πάνω από το 50%.  Οι υποψήφιοι αυτοί κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας σε ενιαίο Πίνακα και καλούνται με αυτή την σειρά σε συνέντευξη, ανάλογα με την ειδικότητα που επιθυμούν, από την Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας.

Με βάση το συμψηφισμό των δύο βαθμολογιών (γραπτό 80% και συνέντευξη το 20%) διαμορφώνονται πίνακες (Κατάλογος αναμονής υποψηφίων για διορισμό) ανά ειδικότητα, από τους οποίους καλούνται οι υποψήφιοι για να πληρώσουν τις κενωθείσες θέσεις.  Οι κατάλογοι αυτοί ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου.

Όταν προκηρυχθεί η επόμενη εξεταστική περίοδος, οι υποψήφιοι που δε θα έχουν επιλεγεί μπορούν, αν το επιθυμούν, να παρακαθίσουν σε εξετάσεις για βελτίωση του βαθμού τους ή να χρησιμοποιήσουν το βαθμό που έχουν ήδη πάρει στην άμεσα προηγούμενη εξεταστική περίοδο (νοουμένου ότι ο βαθμός τους θα υπερβαίνει το 50%) και νοουμένου ότι το αίτημα τους θα υποβληθεί γραπτώς μέχρι και μία εβδομάδα μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

Η συνέντευξη γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας και αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την καταλληλότητα των υποψηφίων για την θέση που προτίθενται να καταλάβουν.

Η Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας αποτελείται, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς από 4 λειτουργούς των αναγνωρισμένων κλινικών και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας

Κατάλογος με τις κενές θέσεις ειδικευομένων για το 2012 επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ.

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής ή δεν θα παραληφθούν έγκαιρα (03/02/2012) δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Υγείας (τηλ. 00357 22605418/407, email: scosta@moh.gov.cy) ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Πίνακας Αναγνωρισμένων Κλινικών σε Νοσοκομεία της Κύπρου για άσκηση ιατρών για σκοπούς μερικής ή ολικής ειδίκευσης

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄:

Γενική Ιατρική    (εκτός επιδημιολογίας)
Παθολογία    Πλήρης άσκηση
Γενική Χειρουργική    5 χρόνια άσκηση
Ορθοπεδική    Πλήρης άσκηση
Νευροχειρουργική    2 χρόνια άσκηση
Μαιευτική/Γυναικολογία    Πλήρης άσκηση
Οφθαλμολογία    3 ½ χρόνια άσκηση
Αναισθησιολογία    Πλήρης άσκηση
Παιδιατρική    Πλήρης άσκηση
Καρδιολογία    Πλήρης άσκηση
Θωρακοχειρουργική    2 χρόνια άσκηση
Ουρολογία    Πλήρης άσκηση
Ωτορινολαρυγγολογία    2 χρόνια άσκηση
Νεφρολογία    Πλήρης άσκηση
Παιδοχειρουργική    Πλήρης άσκηση
Αγγειοχειρουργική    Πλήρης άσκηση
Πλαστική Χειρουργική    2 χρόνια άσκηση
Αιματολογία    2 χρόνια άσκηση
Ακτινολογία    Πλήρης άσκηση
Πνευμονολογία     Πλήρης άσκηση (με την προϋπόθεση ένα εξάμηνο από τους τριάντα έξι μήνες της κύριας ειδικότητας (πλην του προαιρετικού εξαμήνου, που θα πραγματοποιείται στο Γ.Ν. Λευκωσίας) θα γίνεται σε εκπαιδευτικό κέντρο στην Ελλάδα με αντικείμενο την Φυματολογία)

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας

Ψυχιατρική    3 ½ χρόνια άσκηση

Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού:

Παθολογία    Πλήρης άσκηση
Γενική Χειρουργική    5 χρόνια άσκηση
Καρδιολογία    Πλήρης άσκηση
Ορθοπεδική    Πλήρης άσκηση
Μαιευτική/Γυναικολογία    2 χρόνια άσκηση
Νεφρολογία    Πλήρης άσκηση

Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας:

Γενική Χειρουργική    5 χρόνια άσκηση
Παθολογία    3 χρόνια άσκηση
Νεφρολογία    Πλήρης άσκηση
Ορθοπεδική    2 χρόνια άσκηση

Γενικό Νοσοκομείο Πάφου:

Παθολογία    2 χρόνια άσκηση
Καρδιολογία    2 χρόνια άσκηση (14 μήνες στην Κλινική Καρδιολογίας & 5 μήνες στο Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογραφίας – Doppler & 2 μήνες στη Βηματοδότηση και Ηλεκτροφυσιολογίας – Holter & 3 μήνες στην Κόπωση και Πυρηνική Καρδιολογία)

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου:

Παθολογική Ογκολογία    Πλήρης Άσκηση

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Νευρολογία    1 χρόνο (στα πλαίσια της Ψυχιατρικής)

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Γυναικολογία / Μαιευτική    1 έτος Γενική Χειρουργική    2
Καρδιολογία    2 έτη Παθολογία    6

Νευροχειρουργική    1.5 έτος Γενική Χειρουργική    2

Νεφρολογία    2 έτη Παθολογία    1

Ουρολογία    1 έτος Γενική Χειρουργική    1

Παιδοχειρουργική    3 έτη Γενική Χειρουργική    1

Αιματολογία    2 έτη Παθολογία    1

Πνευμονολογία    1.5 έτος Παθολογία    2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

(α)    Χρονοδιάγραμμα

Γίνονται δύο διαφορετικές εξετάσεις, σε δύο συνεχόμενες ημέρες, κατά προτίμηση εντός του μηνός Οκτωβρίου, μία για τους ιατρούς που επιθυμούν να εκπαιδευθούν στις Παθολογικές Ειδικότητες (περιλαμβάνεται η Γενική Ιατρική, η Παθολογία, η Καρδιολογία, η Νεφρολογία, η Ψυχιατρική, Παθολογική Ογκολογία, η Παιδιατρική, Αιματολογία, Ακτινολογία και Πνευμονολογία) και μία για τους ιατρούς που επιθυμούν να ειδικευτούν στις Χειρουργικές Ειδικότητες (περιλαμβάνεται η Γενική Χειρουργική, η Ορθοπεδική, η Νευροχειρουργική, η Μαιευτική/Γυναικολογία, η Οφθαλμολογία, η Θωρακοχειρουργική, η Ουρολογία, η Ωτορινολαρυγγολογία, η Παιδοχειρουργική, η Αγγειοχειρουργική, η Πλαστική Χειρουργική και η Αναισθησιολογία ).

Την ημέρα της εξέτασης οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται μία ώρα νωρίτερα, από εκείνη που καθορίζεται, για να κατατοπισθούν, να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να πάρουν τη θέση τους.  Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες εξετάσεων θα είναι αναρτημένη στο Εξεταστικό Κέντρο.

(β)    Τύπος και γλώσσα εξετάσεων

Οι εξετάσεις είναι γραπτές και γίνονται με την μορφή περιγραφικών ερωτήσεων γνώσεων / κρίσεως (περίπου το 70% του συνόλου) και κλινικών προβλημάτων προς επίλυση (το υπόλοιπο 30%).  Για τις εξετάσεις χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα.

(γ)    Εξεταστέα ύλη

Δεν μπορεί να προσδιορισθεί με ακρίβεια, όπως και δεν μπορούν να κατονομασθούν τα βιβλία τα οποία πρέπει να διαβάσουν οι υποψήφιοι, γιατί κάθε καλό βιβλίο Παθολογίας ή Χειρουργικής θεωρείται επαρκές.  Ως παραδείγματα αναφέρονται τα διατομεακά συγγράμματα Παθολογίας και Χειρουργικής των Ιατρικών Σχολών της Ελλάδος.  Αυτό που εγγυάται η Επιτροπή Εξετάσεων είναι ότι οι ερωτήσεις θα αναφέρονται στις «γενικές» αρχές Παθολογίας και Χειρουργικής και δε θα είναι εξειδικευμένες, παραπλανητικές ή διφορούμενες.

(δ)    Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση:

Δικαίωμα να μετάσχουν στην εξέταση θα έχουν όσοι θα έχουν αποφοιτήσει από Ιατρική Σχολή μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβολής αιτήσεων.  Διευκρινίζεται ότι στις συνεντεύξεις που θα ακολουθήσουν δε θα κληθούν άτομα που δε θα έχουν καταθέσει προηγουμένως επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους με αναγνώριση των Ελληνικών Αρχών Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), όπως επίσης και τα άτομα που δεν θα έχουν εξασφαλίσει την εγγραφή τους στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου μέχρι την έναρξη των προφορικών εξετάσεων.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

(α) Διαδικασία Θεματοθέτησης

Μερικές ώρες πριν από κάθε εξέταση, πραγματοποιείται Συνάντηση των Διευθυντών των Παθολογικών Κλινικών και των Διευθυντών των Χειρουργικών Κλινικών των Νοσοκομείων Κύπρου ή των εκπροσώπων τους (που ορίζονται εγγράφως) και των Καθηγητών από την Ελλάδα που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές Εξετάσεων.  Κάθε εξεταστής παραδίδει ιδιοχείρως, 30 ερωτήσεις γνώσεων / κρίσεως και 10 μικρά κλινικά προβλήματα, στο Συντονιστή της Εξέτασης.

Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι γραμμένες ηλεκτρονικά, κατά προτίμηση σε WORD 97-2003 σε USB.  Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να καταχωρηθούν αμέσως σε ενιαία δεξαμενή. Έπειτα, οι ερωτήσεις ανακατανέμονται με τυχαίο τρόπο (δυνατότητα που προσφέρεται από το WORD) και καταγράφονται με ενιαίο αύξοντα αριθμό.  Για λόγους ασφαλείας παραδίδεται και ένα τυπωμένο αντίτυπο ερωτήσεων σε κλειστό φάκελο.  Οι ερωτήσεις πρέπει να επιδέχονται σαφή και γρήγορη απάντηση (κατά μέσον όρο σε 5 λεπτά / ερώτηση).  Ερωτήσεις που χρειάζονται μακρές περιγραφικές απαντήσεις, και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που επιδέχονται ακόμη και τυχαία σωστή απάντηση, σκόπιμο είναι να αποφευχθούν.

Την ίδια ημέρα των εξετάσεων στην παρουσία όλων των εξεταστών κληρώνονται 27 ερωτήσεις γνώσεων / κρίσεως και 3 μικρά κλινικά προβλήματα από την ενιαία δεξαμενή.  Οι ερωτήσεις αυτές συζητώνται κριτικά (ή αναδιαμορφώνονται ως προς την έκφρασή τους) από τους μετέχοντες καθηγητές για να εξασφαλισθεί ότι αυτές είναι σαφείς και απαντήσιμες.  Σε περίπτωση όμοιων ερωτήσεων, οι εκπρόσωποι αποφασίζουν να κληρωθεί ο επόμενος αριθμός.  Την συζήτηση κατευθύνει ο συντονιστής της εξέτασης.  Η όλη ενέργεια καταγράφεται σε πρακτικό που προσυπογράφεται από όλους τους παριστάμενους.  Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν συγκεντρώνονται σε ένα ή περισσότερα φύλλα, εκτυπώνονται σε πολλαπλά αντίγραφα και αποστέλλονται στο Εξεταστικό Κέντρο σε σφραγισμένο φάκελο.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

Τα μέλη των επιτροπών εξετάσεων ετοιμάζουν τις απαντήσεις των ερωτήσεών τους που έχουν κληρωθεί και στη συνέχεια συζητούνται από τους μετέχοντες καθηγητές για να εξασφαλισθεί ότι αυτές είναι σαφείς.  Οι απαντήσεις δακτυλογραφούνται από την Υπηρεσία και μετά το πέρας και των δύο εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

(β)    Στο Εξεταστικό Κέντρο

Μισή ώρα το αργότερο πριν από την καθορισμένη ώρα, οι υποψήφιοι αρχίζουν να εισέρχονται στις αίθουσες εξέτασης, μετά από έλεγχο των ταυτοτήτων τους, εγγράφονται στον κατάλογο με ευθύνη του επιτηρητή και παραλαμβάνουν για συμπλήρωση το αντίστοιχο «τετράδιο» της εξέτασης.

Βιβλία, σημειώσεις, notebooks κτλ. αφήνονται στην είσοδο.  Η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται αυστηρά με ποινή αποκλεισμού από τις εξετάσεις.

·    Η διανομή φύλλων ερωτήσεων ξεκινά την καθορισμένη για την έναρξη της εξέτασης ώρα και παρέχεται χρόνος για διευκρινίσεις από ένα καθ’ ύλην αρμόδιο μέλος της Επιτροπής εξετάσεων.
·    Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση κανενός υποψηφίου από την αίθουσα των εξετάσεων πριν περάσουν 45 λεπτά από την έναρξη της εξέτασης.  Υποψήφιος ο οποίος καθυστερήσει να προσέλθει στην αίθουσα πέραν των 45 λεπτών δεν του επιτρέπεται να παρακαθίσει στις εξετάσεις.
·    Οι επιτηρητές εξετάζουν το γραπτό κατά την διαδικασία σφράγισης του, παρουσία του υποψηφίου και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν σημειώσεις των Υποψηφίων πάνω στα πρωτόφυλλα ή τα φύλλα του γραπτού, χρωματιστά μελάνια και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στα εξώφυλλα ή το κείμενο αποκλείουν χωρίς συζήτηση το γραπτό από την εξέταση.  Ως πρόχειρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα φύλλα ερωτήσεων.
·    Η εξέταση διαρκεί 3 ώρες.  Με την παράδοση του γραπτού οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να υπογράφουν στην αντίστοιχη θέση του καταλόγου.  Η βεβαίωση αυτή είναι σημαντική, γιατί ο αριθμός των υπογράφων των υποψηφίων κάθε αίθουσας θα πρέπει να ίσος με τον αριθμό των γραπτών που θα παραδοθούν (ευθύνη επιτηρητών), δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος ελέγχου της παράδοσης μέχρι την αποκάλυψη του ονόματος.  Παράλειψη της υπογραφής αυτής θα συνεπάγεται και λόγο ακύρωσης του γραπτού, μετά την αποκάλυψη των βαθμολογιών και των ονομάτων των υποψηφίων.
·    Κατά την παράδοση κάθε τετραδίου ο επιτηρητής σημειώνει με οριζόντια γραμμή το τέλος του κειμένου και το σφραγίζει με την σφραγίδα «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ».
·    Έπειτα, τα γραπτά καταμετρώνται και παραδίδονται στον αντίστοιχο συντονιστή της εξέτασης.

ΕΥΡΥΘΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

·    Οι εξεταζόμενοι έχουν υποχρέωση να συμπεριφέρονται κόσμια και να τηρούν πιστά τις υποδείξεις και τις συστάσεις των επιτηρητών.  Ο εξεταζόμενος που με οποιοδήποτε τρόπο δολιεύεται τις εξετάσεις ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή τους αποκλείεται από την παραπέρα εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
·    Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάποιο μέσο υποκλοπής αποκλείεται από τις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος για πάντα ή για τις επόμενες εξεταστικές περιόδους, ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος.  Η ποινή αυτή επιβάλλεται και στον εξεταζόμενο που έχει αναγράψει ή έχει συνεργήσει στην αναγραφή απρεπών εκφράσεων στο τετράδιο της εξέτασης.

Οι Υποψήφιοι για ειδικότητες οι οποίες προαπαιτούν συμπλήρωση ορισμένου χρόνου στην Παθολογία ή Χειρουργική (εκτός Γενικής Ιατρικής και Ψυχιατρικής) υποβάλουν αίτηση για θέση στην βασική ειδικότητα δηλαδή στην Παθολογία ή Χειρουργική, βάζοντας και την υποειδικότητα που τους ενδιαφέρει, για να προσαρμοστεί ανάλογα το συμβόλαιο τους. Αίτηση για υποειδικότητα θα μπορούν να κάνουν και όσοι υποψήφιοι έχουν συμπληρώσει τη βασική εκπαίδευση (Παθολογία / Χειρουργική) εκτός Κύπρου.

Σημειώνεται ότι, με έναρξη της διαδικασίας διεκδίκησης θέσης για το 2013, δε θα γίνει πλέον αποδεκτό διεκδίκηση άλλης θέσης διαφορετικής της αρχικής θέσης που διεκδίκησαν με την υποβολή αίτησης τους οι υποψήφιοι, παρά μόνο μετά πό τερματισμό του συμβολαίου τους και εκ νέου της υποβολής αίτησης για την καινούργια τους επιλογή.

Για διεκδίκηση θέσης από τις καινούργιες ειδικότητες, Πνευμονολογίας και Αιματολογίας, οι οποίες προφέρονται για πρώτη φορά, στα Κυπριακά Νοσηλευτήρια, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει η συμπληρώνουν το 2012 τα δύο χρόνια της βασικής ειδικότητας στην Παθολογία.  Οι υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν θέση με την υποβολή της σχετικής αίτησης και με βάση την βαθμολογία που είχαν εξασφαλίσει θέση όταν διορίστηκαν για τον προαπαιτούμενο χρόνο στην Παθολογία ή μπορούν να παρακαθίσουν σε εξετάσεις για βελτίωση της βαθμολογίας τους ώστε να καταχωρηθούν στην λίστα επιλογής.  Στην περίπτωση που η βαθμολογία τους είναι πιο χαμηλή στην νέα εξεταστική περίοδο έχουν το δικαίωμα να κρατήσουν την βαθμολογία της εξέτασης που είχαν εξασφαλίσει θέση στην Παθολογία ή Χειρουργική νοουμένου ότι το αίτημα τους θα υποβληθεί γραπτώς μέχρι και μία εβδομάδα μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.  Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που είναι στην λίστα αναμονής θα καλούνται στην προφορική εξέταση.

Οι υποψήφιοι Γενικής Ιατρικής ή Ψυχιατρικής υποβάλουν αίτηση για μία από τις πιο πάνω ειδικότητες, τοποθετούνται ωστόσο στην Παθολογική Κλινική ως υπεράριθμοι, δηλαδή χωρίς να θεωρούνται ότι κατακρατούν θέση Παθολογίας.

Οι υποψήφιοι για ειδικότητες οι οποίες δεν προαπαιτείται συμπλήρωση ορισμένου χρόνου στην Παθολογία ή Χειρουργική υποβάλουν αίτηση για την ειδικότητα που επιθυμούν.  Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση μόνο για μια ειδικότητα.  Οι ειδικευόμενοι που έχουν συμπληρωμένο τον προαπαιτούμενο χρόνο στην Παθολογία ή Χειρουργική, ανάλογα με την ειδικότητα καταχωρούνται στην λίστα αναμονής για την ειδικότητα που ενδιαφέρονται.

Δεν επιτρέπεται η διεκδίκηση θέσης σε άλλη υποειδικότητα με την ίδια βαθμολογία για την οποία έχει ήδη εξασφαλιστεί θέση σε υποειδικότητα και έχει ήδη διοριστεί την ειδικότητα αυτή.

Πέραν των κριτηρίων που υπάρχουν για τοποθέτηση ειδικευομένων σε συγκεκριμένες κλινικές (αρ. κλινών και αρ. ειδικών ιατρών) η Επιτροπή Επιλογής διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει τον αριθμό των ειδικευομένων σε ορισμένες κλινικές σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και της Ειδικότητας.

Το Υπουργείο Υγείας με την προκήρυξη των εξετάσεων, ανακοινώνει χωρίς καμία δέσμευση τις προβλεπόμενες κενωθείσες θέσεις ανά ειδικότητα.  Κενωθείσες θέσεις λόγω παραίτησης ειδικευομένων πληρώνονται από τον κατάλογο που θα καταρτίζεται μετά τις εξετάσεις και ο οποίος θα ισχύει από 1/1-31/12/2012.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ

·    Μετά το πέρας των εξετάσεων τα γραπτά αριθμούνται με μαρκαδόρο και παραλαμβάνονται επί αποδείξει από τον συντονιστή που θα τα φυλάξει μέχρι την ώρα διόρθωσης τους.  Θα χρησιμοποιηθούν δέκα εξεταστές (5 Καθηγητές Πανεπιστημίου και 5 Διευθυντές Κλινικών ή εκπροσώπους τους).  Κάθε εξεταστής βαθμολογεί τις ερωτήσεις (κάθε μία χωριστά και όχι ως σύνολο).
·    Η βαθμολόγηση για κάθε ερώτηση γίνεται με άριστα το 20.  Οι βαθμοί είναι πάντοτε ακέραιοι.
·    Για κάθε γραπτό θα πρέπει να δίνονται 2 βαθμοί. Ένας βαθμός από τους καθηγητές Πανεπιστήμιου και ένας βαθμός από τους Διευθυντές των Κλινικών της Κύπρου.
·    Οι εξεταστές την επόμενη μέρα των εξετάσεων συγκεντρώνονται σε χώρο που θα καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας για διόρθωση των γραπτών.  Τα τετράδια μοιράζονται για διόρθωση από τον Συντονιστή στους Καθηγητές Πανεπιστήμιου και στους Διευθυντές των κλινικών ή εκπροσώπους τους.  Η βαθμολογία αναγράφεται στα φύλλα βαθμολόγησης τα οποία μετά το τέλος των διορθώσεων παραδίδονται στο συντονιστή των εξετάσεων.
·    Ακολουθεί η καταχώρηση των δύο βαθμών στο ενιαίο φύλλο excel και η σύγκριση μεταξύ τους.  Αν μεταξύ των δύο συνολικών βαθμών δεν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη του 10% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του μαθήματος, τότε ο μέσος όρος τους αποτελεί το βαθμό του γραπτού στο μάθημα.
·    Σε περίπτωση που μεταξύ των δύο συνολικών βαθμών υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη του 10% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του μαθήματος, τότε το γραπτό αναβαθμολογείται με την ακόλουθη διαδικασία:
(α)    καλύπτονται οι βαθμολογίες των δύο βαθμολογητών ώστε να μη μπορεί να τις δει ο τρίτος βαθμολογητής τον οποίο ορίζει ο Γενικός Συντονιστής.
(β)    ο τελικός βαθμός του γραπτού είναι ο μέσος όρος των τριών βαθμολογιών – των δύο βαθμολογητών και του αναβαθμολογητή – και δεν επιδέχεται αναθεώρηση.
·    Την ίδια ημέρα αποκαλύπτονται οι αριθμοί υποψηφίων των εξετασθέντων και οι βαθμοί που αυτοί έλαβαν.  Ο κατάλογος των επιτυχόντων δημοσιοποιείται την ίδια ημέρα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy.
·    Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την επιμέρους βαθμολογία τους.  Άλλη επανεξέταση και/ή αναθεώρηση βαθμών δεν επιτρέπεται.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Συνέντευξη γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας και αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την καταλληλότητα των υποψηφίων για την θέση που προτίθενται να καταλάβουν.

Η Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας αποτελείται, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς από 4 λειτουργούς των αναγνωρισμένων κλινικών και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.

Η σύνθεση της Επιτροπής είναι η ίδια σε περίπτωση που οι συνεντεύξεις για μία ειδικότητα διενεργούνται σε 2 διαφορετικές ημέρες.

Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων για σκοπούς τήρησης πρακτικών, βαθμολογίας παρευρίσκεται και η Γραμματεία της Επιτροπής η οποία διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Επιλέξιμοι για την ειδικότητα θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφαλίσουν βαθμολογία πάνω από το 50%.  Οι υποψήφιοι αυτοί κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας σε ενιαίο Πίνακα και καλούνται με αυτή την σειρά σε συνέντευξη, ανάλογα με την ειδικότητα που επιθυμούν, από την Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας.

Με βάση το συμψηφισμό των δύο βαθμολογιών (γραπτό 80% και συνέντευξη το 20%) διαμορφώνονται πίνακες (Κατάλογος αναμονής υποψηφίων για διορισμό) ανά ειδικότητα, από τους οποίους καλούνται οι υποψήφιοι για να πληρώσουν τις κενωθείσες θέσεις.  Σημειώνεται ότι κάποιος για να διεκδικήσει θέση πρέπει να έχει πάρει το 50% στις γραπτές αλλά και 50% στις προφορικές εξετάσεις από το πιο πάνω ποσοστό. Άτομα που δεν θα εξασφαλίσουν το 50% της προφορικής εξέτασης θα παραπέμπονται σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή για εξέταση η οποία θα απαρτίζεται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και το Διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Οι τελικοί κατάλογοι θα ισχύουν μέχρι τις 31/12/2012.

Όταν προκηρυχθεί η επόμενη εξεταστική περίοδος, οι υποψήφιοι που δε θα έχουν επιλεγεί μπορούν, αν το επιθυμούν, να παρακαθίσουν σε εξετάσεις για βελτίωση του βαθμού τους ή να χρησιμοποιήσουν το βαθμό που έχουν ήδη πάρει στην άμεσα προηγούμενη εξεταστική περίοδο (νοουμένου ότι ο βαθμός τους θα υπερβαίνει το 50%) και νοουμένου ότι το αίτημα τους θα υποβληθεί γραπτώς μέχρι και μία εβδομάδα μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *