Λοβέρδιες διαλυτικές διαδικασίες του ΕΣΥ.Κατάταξη και αξιολόγηση ιατρών που προέρχονται από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ

Αριθμ. Υ10α/οικ. 139431 (2)
Διαδικασία κατάταξης και αξιολόγησης ιατρών που προέρχονται από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/2−3−2011 τ.Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/21− 8−1997 τ.Α’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/11−3−2009 τ.Α’), αποφασίζουμε: Το μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου,
ειδικευμένο ιατρικό καθώς και οδοντιατρικό προσωπικό το οποίο μεταφέρθηκε με την ίδια εργασιακή σχέση κλάδο και ειδικότητα από τα πρώην Νοσοκομεία του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, κατατάσσεται ακολούθως σε βαθμό, ανάλογα με τα χρόνια της συ−
νολικής του προϋπηρεσίας από την λήψη ειδικότητας, ως εξής: Α) Με συνολική προϋπηρεσία έως επτά (7) έτη στον βαθμό Επιμελητή Β’. Β) Με συνολική προϋπηρεσία πάνω από επτά (7) έτη
και έως δεκαπέντε (15) έτη στον βαθμό Επιμελητή Α’.  Γ) Με συνολική προϋπηρεσία πάνω από δεκαπέντε (15) έτη στον βαθμό Διευθυντή. Δ) Ιατροί άνευ ειδικότητας κατατάσσονται με βαθμό
Επιμελητή Β’ χωρίς δικαίωμα αξιολόγησης προς εξέλιξη στον επόμενο βαθμό. Αρμόδιος για την έκδοση απόφασης κατάταξης ορίζεται ο Διοικητής του Νοσοκομείου υποδοχής. Η διαδικασία κατάταξης οφείλει με ευθύνη του Διοικητή να ολοκληρωθεί άμεσα. Κατά τα λοιπά για την περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη του συγκεκριμένου προσωπικού εφαρμόζονται τα κριτήρια που προβλέπει το άρθρο 35 παρ. 6 του Ν. 2519/1997. Οι ως άνω κατατασσόμενοι εξαιρούνται της εφαρμογής των οριζομένων στις κείμενες διατάξεις περί σύνδεσης της βαθμολογικής με την μισθολογική εξέλιξη τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΦΕΚ . Αρ. Φύλλου 2903 /21 Δεκεμβρίου 2011

One thought to “Λοβέρδιες διαλυτικές διαδικασίες του ΕΣΥ.Κατάταξη και αξιολόγηση ιατρών που προέρχονται από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ”

  1. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΔΟΥΜΕ ΨΥΧΡΑΙΜΑ
    1)ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΠΙΑ ΙΔΙΩΤΗΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΝΑ ΛΕΕΙ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑ ΓΡΑΨΟΥΝ . ΘΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΤΑΙ
    2)ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΦΟΡΟ
    3)ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣ ΕΧΟΥΝ ΙΑΤΕΡΙΟ
    ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 1000 – 1500 Ε ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *