Οι ειδικευόμενοι του ΕΛΠΙΣ νόμιμα άσκησαν το δικαίωμά τους σε επίσχεση εργασίας

Προς την Διοίκηση του ΓΝΑ «ΕΛΠΙΣ»

 

Κοιν. Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη και

 

Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα

 

Αθήνα 11.04.2014

 

Α.Π 44004

 

 

ελπιςΟι ειδικευόμενοι του ΕΛΠΙΣ νόμιμα άσκησαν το δικαίωμά τους σε επίσχεση εργασίας

Ουδείς δεν δύναται να τους αναγκάσει να παρατείνουν την σύμβασή τους, αντιθέτως πρέπει να πληρωθούν

Οι ειδικευόμενοι Ιατροί του νοσοκομείου «Η ΕΛΠΙΣ» άσκησαν το νόμιμο δικαίωμα της επίσχεσης λόγω μη καταβολής των δεδουλευμένων εφημεριών των μηνών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ του 2013 και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του 2013 (απόφαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικευομένων Ιατρών ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» της 14-03-2014). Ενόψει των ανωτέρω ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε δηλώσει με σχετικά έγγραφα του ότι στηρίζει τις κινητοποιήσεις των ειδικευόμενων του ΓΝA «Η ΕΛΠΙΣ».

Εν τούτοις γνωστοποιήθηκε παρανόμως και αβασίμως στους συγκεκριμένους ειδικευόμενους από την διοίκηση του Νοσοκομείου ότι οφείλουν να υπογράψουν αίτηση παράτασης ειδικότητας για το χρονικό διάστημα που τελούσαν σε επίσχεση εργασίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ειδικευόμενοι νόμιμα άσκησαν το δικάιωμα τους σε επίσχεση εργασίας, καθότι απαραίτητες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 325 του Αστικού Κώδικα κ.λ.π., είναι: α) Να υπάρχει ενεργός εργασιακή σύμβαση εργασίας (έγκυρη ή άκυρη), β) Να υπάρχει αξίωση απαιτητή ή ληξιπρόθεσμη, γ) Να γίνεται ρητώς και σαφώς (γραπτώς ή προφορικώς εγκαίρως) ότι αρνείται να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι να εκπληρώσει ο εργοδότης την υποχρέωση που τον βαρύνει. Η δήλωση του μισθωτού, ότι ασκεί το δικαίωμα της επίσχεσης είναι βασικότατη και πρέπει να είναι σαφής, γραπτή ή προφορική και να γίνεται έγκαιρα, δ) Να ασκείται εντός των ορίων της καλής πίστης, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικοοικονομικού σκοπού του δικαιώματος και ε) Η αξίωση να είναι συναφής προς την οφειλή και να στρέφεται κατά του προσώπου του εργοδότη.

Οι συνέπειες της επίσχεσης εργασίας αίρονται με τη συμμόρφωση του εργοδότη δηλαδή, με την καταβολή των οφειλόμενων δεδουλευμένων αποδοχών (μισθοί ή ημερομίσθια, δώρα εορτών, άδεια και επίδομα άδειας κ.λ.π.).

Ο εργοδότης μπορεί να ματαιώσει την επίσχεση εργασίας με την παροχή πραγματικής ασφάλειας στον εργαζόμενο, π.χ. με κατάθεση των οφειλόμενων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όχι όμως και την παροχή απλής εγγύησης.

 

Οι ειδικευόμενοι Γιατροί, είναι μισθωτοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και νομιμοποιούνται στην άσκηση του δικαιώματος για επίσχεση εργασίας. Το δικαίωμα για επίσχεση εργασίας ασκείται μονομερώς, με δήλωση έγγραφη ή προφορική (αρκεί να αποδεικνύεται) και απευθύνεται στη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Επίσης, για την άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης δεν απαιτείται η παρέλευση κάποιας προθεσμίας. Η επίσχεση εργασίας ισχύει από τη στιγμή που περιέρχεται σε γνώση του εργοδότη και εν προκειμένω του Διοικητού του Νοσοκομείου. Εξάλλου, για όσο χρόνο διαρκέσει η επίσχεση εργασίας, οφείλονται από τον υπερήμερο εργοδότη οι νόμιμες αποδοχές.

Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι η επίσχεση εργασίας είναι αναφαίρετο δικαίωμα του εργαζόμενου (και του ειδικευόμενου), καθότι πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις και σε καμία περίπτωση δεν οφείλουν να τους αναγκάσετε σε παράταση της σύμβασης τους .

Ενόψει των ανωτέρω αιτούμαστε όπως ανακαλέσετε τα ως άνω εκτεθέντα καθότι δεν έχουν νόμιμο έρεισμα και όπως άμεσα προβείτε στην οφειλόμενη καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών τους.

Ο ΙΣΑ θα παρακολουθήσει το θέμα.

Παρακαλούμε για την πλήρη ενημέρωσή μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                            ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *