Βενετία Χαραλαμποπούλου. Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές

Το ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλέστερο άθλημα παγκοσμίως με αθλητές κάθε ηλικίας και επιπέδου (Soderman et al, 2001., Tucker A.M., 1997). Εμπεριέχει υψηλής έντασης και διάρκειας δραστηριότητες όπως η επιτάχυνση, η επιβράδυνση, οι αλλαγές κατεύθυνση10058_610016289016052_252554330_nς, το απότομο σταμάτημα, η απόκρουση της μπάλας με λάκτισμα ή κεφαλιά (Inklaar, 1994 a ). Το άθλημα αυτό θέτει μεγάλες τεχνικές και φυσικές απαιτήσεις σε σχέση με τις ικανότητες του κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά (Inklaar,1994 a) και ως άθλημα επαφής σχετίζεται με υψηλό αριθμό κακώσεων κυρίως στα κάτω άκρα (Soderman et al, 2001). Για το λόγω αυτό έχει την υψηλότερη επιδημιολογική εμφάνιση κακώσεων συγκριτικά με άλλα ομαδικά αθλήματα, όπως η καλαθοσφαίριση και η πετοσφαίριση (Πουλμέντης, 2008). Έτσι βρέθηκε ότι στο ποδόσφαιρο γίνονται 9,9 τραυματισμοί ανά 1000 ώρες παιχνιδιού (Yda & Nielsen, 1990).

Οι τραυματισμοί στο ποδόσφαιρο εμφανίζονται στα κάτω άκρα σε ποσοστό 50% και 93% (Hootman et al, 2007 , Croisier et al,2008, Fousekis et al ,2010). Σύμφωνα με τον Yda & Nielsen (1990) οι περιοχές με τους περισσότερους τραυματισμούς είναι η Π.Δ.Κ ακολουθεί ο άκρος πόδας και το γόνατο, με διαστρέμματα, τενοντοπάθειες και θλάσεις αντίστοιχα εκ των οποίων τα 59091_1563188767086_1519691_nδιαστρέμματα εμφανίζονται σε ποσοστό 17,2% στους άνδρες ποδοσφαιριστές (Hootman et al, 2007).

Οι αθλητικές κακώσεις είναι αποτέλεσμα εξωγενών και ενδογενών παραγόντων (Taimela et al, 1990, Fousekis et al, 2009). Οι εξωγενείς παράγοντες αφορούν τον τύπο και τον τρόπο εκτέλεσης των δεξιοτήτων, τους περιβαλλοντικούς

παράγοντες και την χρήση προστατευτικού εξοπλισμού. Oι Willems et al (2005) αναφέρουν ότι οι συνηθέστεροι εξωγενείς παράγοντες είναι η επαφή με τον αντίπαλο, το επίπεδο της άθλησης , το επίπεδο ικανοτήτων του αθλητή, τα προπονητικά σφάλματα, η αγωνιστική θέση του ποδοσφαιριστή, η απουσία προστατευτικού εξοπλισμού καθώς και η επιφάνεια της άθλησης.

Εικόνα 1: Παροχή πρώτων βοηθειών από τον Φυσικοθεραπευτή της ομάδας του Παναιγιάλειου κατά την διάρκεια του αγώνα ύστερα από επαφή με τον αντίπαλο (Τροποποιημένο από το φωτογραφικό άλμπουμ του Παναιγιάλειου)

Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ως τον πιο συνηθισμένο εξωγενή παράγοντα, την επαφή με άλλον αθλητή, αναφέροντας μάλιστα ότι ένα ποσοστό 44% με 74% όλων των κακώσεων ήταν αποτέλεσμα της επαφής μεταξύ παικτών (Nielsen & Yde, 1989; Arnason et al, 1996; Luthje et al, 1996; Willems et al, 2005) πλήττοντας τους μυς του μηρού με συχνότητα εμφάνισης 30.6% (Le Gall et al, 2006). Επιπρόσθετα, οι Βjordal et al, (1997) και οι Αrnasson et al, (1996) μελετώντας συνδεσμικούς τραυματισμούς του γόνατος και της ποδοκνημικής άρθρωσης, ανέφεραν ότι το τάκλιν αποτελεί το βασικό μηχανισμό πρόκλησης συνδεσμικών τραυματισμών.

Το 36,8% των τραυματισμών γίνονται κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και το 17,7% κατά την διάρκεια των παιχνιδιών και οφείλονται σε παράγοντες μη επαφής (Hootman et al, 2007) κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τους Arnason et al, (2004); Walden et al, (2005) και Hagglund et al, (2006) που αναφέρουν ότι τα φυσιολογικά και εμβιομηχανικά φορτία στα οποία υπόκεινται οι ποδοσφαιριστές ποικίλουν κατά την διάρκεια της άθλησης και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο ρίσκο τραυματισμών με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη εμφάνιση των τραυματισμών στους επίσημους αγώνες σε σύγκριση με τις προπονήσεις. Επίσης οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές τραυματίζονται περισσότερο συγκριτικά με τους ερασιτέχνες εξαιτίας των μεγαλύτερων φορτίσεων που δέχονται (Βiordal et al, 1997). Tην υπόθεση των Biordal et al, (1997) αναίρεσαν αργότερα οι Peterson et al, (2000) που αναφέρουν ότι ερασιτέχνες εμφανίζουν μεγαλύτερο ρίσκο τραυματισμών λόγω της μη συμμετοχής τους σε οργανωμένα προγράμματα πρόληψης τραυματισμών όπως σωστή προθέρμανση και διατάσεις. Η επιφάνεια της άθλησης παίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των ποδοσφαιριστών. Σύμφωνα με τους Hewett et al. (2006) το φυσικό χόρτο καθώς και το στεγνό ενισχύει την πιθανότητα τραυματισμού συγκριτικά με το τεχνητό κάτι που συμφωνεί με τους Alentorn-Geli et al. (2009) που αναφέρουν ότι οι αγώνες που γίνονται σε φυσικό χόρτο σε ξηρές καιρικές συνθήκες έχουν αυξημένο ρίσκο συνδεσμικών κακώσεων του γόνατος. Η θέση του αθλητή συμβάλει σημαντικά στους τραυματισμούς των ποδοσφαιριστών αφού οι Faude et al, (2006) αναφέρουν ότι οι ποδοσφαιριστές που είναι υπεύθυνοι για την άμυνα και την επίθεση εμφανίζουν μεγαλύτερο ρίσκο τραυματισμών συγκριτικά με τους τερματοφύλακες.

Οι Fousekis et al, (2010) όπως ανέφεραν σε ανασκόπηση τους οι ενδογενείς παράγοντες αφορούν τα βιολογικά χαρακτηριστικά των αθλητών όπως είναι το φύλλο, η ηλικία, το βάρος, το ύψος, οι μυοδυναμικές ασυμμετρίες, οι ασυμμετρίες στην ελαστικότητα και την ιδιοδεκτικότητα, οι λειτουργικές πλευρικότητες, οι ανατομικές ασυμμετρίες, οι προηγούμενοι τραυματισμοί καθώς και η ψυχολογία των αθλητών.

Συγκεκριμένα οι γυναίκες τραυματίζονται περισσότερο συγκριτικά με τους άνδρες τόσο κατά την διάρκεια των προπονήσεων όσο και στους επίσημους αγώνες (Wonk και Hong, 2005) λόγω των μορφολογικών ιδιαιτεροτήτων τους όπως η ανοιχτή λεκάνη και η χαμηλή τεχνική καταρτισή τους. Στις ηλικίες των 14-16 ετών εμφανίζεται μια ξαφνική αύξηση της πιθανότητας πρόκλησης ενός τραυματισμού συγκριτικά με μικρότερες ηλικίες (Inklaar, 1994; Limke, 1995) πιθανόν λόγω του ότι στην εφηβική ωρίμανση η απότομη αύξηση του ύψους και της μυϊκής μάζας οδηγεί σε μεγάλες μυοσκελετικές φορτίσεις (Leininger et al, 2006). Το ύψος και το βάρος επίσης είναι δυο σημαντικοί ενδογενείς παράγοντες που έχουν εμπλακεί στην αιτιολογία των αθλητικών τραυματισμών, καθώς συντελούν στην ανάπτυξη μεγάλων φορτίσεων στο μυοσκελετικό σύστημα. Όταν ένας αθλητής έχει προδιάθεση στο διάστρεμμα μια αύξηση στο ύψος ή στο βάρος αυξάνει αντίστοιχα και το ποσοστό της ροπής υπτιασμού που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι σύνδεσμοι και οι μύες της ποδοκνημικής άρθρωσης (Beynnon et al, 2002).

Ένας από τους σημαντικότερους ενδογενείς παράγοντες θεωρούνται οι λειτουργικές πλευρικότητες (κυριαρχία της μιας πλευράς του σώματος) οι οποίες επηρεάζουν την οστική πυκνότητα (Kontoulainen et al, 2002), την ιδιοδεκτική λειτουργία (Poren & Coren, 1981), την σταθερότητα των αρθρώσεων (Wright et al, 2006), την νευρική αγωγιμότητα (Singh et al, 1977) και την μυοδυναμική λειτουργία (Vagenas & Hoshizaki, 1991; Tsepis et al 2003; Markou & Vagenas, 2006). Oι λειτουργικές πλευρικότητες οδηγούν σε ασύμμετρες κινηματικές, κινητικές, μυοδυναμικές, μορφολογικές, νευρομυϊκές προσαρμογές αυξάνοντας το ρίσκο τραυματισμών τόσο στο κυρίαρχο όσο και στο μη κυρίαρχο άκρο (Fousekis et al, 2009).

Έρευνες αναφέρουν ότι το κυρίαρχο κάτω άκρο εκτίθεται σε αυξημένο ρίσκο μυϊκών και συνδεσμικών τραυματισμών εξαιτίας του ότι οι αθλητές το χρησιμοποιούν και το φορτίζουν περισσότερο συχνά και με μεγάλη ένταση (Dauty et al, 2003 ).

Τα ελλείμματα δύναμης στους εκτείνοντες μύες του γόνατος, η αστάθεια αυτής της άρθρωσης (Ekstrand & Gillquist,1983), η μυϊκή ανισορροπία μεταξύ εκτεινόντων και καμπτήρων του γόνατος (Soderman et al, 2001; Devan et al, 2004), οι έκκεντρες ασυμμετρίες στην εκτατική δύναμη γόνατος μεταξύ αριστερού και δεξιού κάτω άκρου (Croisier et al, 2008; Knapik et al, 1991) καθώς και η μειωμένη ισχύς και οι μυϊκές ανισορροπίες του τετρακεφάλου ή των οπίσθιων μηριαίων (Poulmedis et al, 1988) οδήγησαν σε μυϊκούς τραυματισμούς στον μηρό και σε αστάθεια γόνατος.

Ποδοσφαιριστές με μειωμένη ελαστικότητα των οπίσθιων μηριαίων (Knapik et al, 1991; Witvrouw et al, 2003) καμπτήρων (Bradley & Portas, 2007) και προσαγωγών του ισχίου (Ibrahim et al, 2007) είχαν στατιστικά σημαντική πιθανότητα πρόκλησης μυοσκελετικού τραυματισμού. Oι αθλητές καλαθοσφαίρισης με χαμηλό έλεγχο ισορροπίας εμφανίζουν αυξημένο ρίσκο τραυματισμών της ποδοκνημικής (McGuine et al , 2000) καθώς και οι ποδοσφαιριστές με μη φυσιολογικές τιμές της θέσης ταλάντευσης (Τrop et al, 1984).

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Αθλητικών Κακώσεων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Αιγίου από τους Fousekis et al, 2010 σε 100 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές αναφέρει ότι παίκτες με έκκεντρη μυϊκή ασυμμετρία οπίσθιων μηριαίων, ασυμμετρία στο μήκος του ποδιού και χωρίς προηγούμενους τραυματισμούς εμφανίζουν αυξημένο ρίσκο τραυματισμού στους οπίσθιους μηριαίους. Ένα σημαντικό εύρημα της παραπάνω μελέτης είναι ότι η ασυμμετρία δύναμης και ελαστικότητας του τετρακεφάλου θέτει τον τετρακέφαλο σε αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού.

Η αυξημένη βλαισότητα πτέρνας στις γυναίκες και άνδρες συνδέονταν με την πρόκληση διαστρεμμάτων (Βeynnon et al, 2001) και το ανάκυρτο γόνατο (Devan et al, 2004) συνδεόταν με υψηλότερο ρίσκο εμφάνισης τραυματισμών του γόνατος εξαιτίας των λανθασμένων φορτίων που δέχονται οι αρθρώσεις.

Οι τραυματισμοί στο ποδόσφαιρο οδηγούν σε μειωμένη λειτουργικότητα του τραυματισμένου άκρου, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος επανάληψης τραυματισμού και αποχή των αθλητών από το γήπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα ( Fousekis et al 2010). Η άμεση αποκατάσταση εξαρτάται από το είδος της βλάβης, τις πρώτες βοήθειες που θα προσφερθούν στον τραυματισμένο αθλητή, τη σωστή διάγνωση του ιατρού, την σωστή φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση, το λειτουργικό φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης, την συνεχή επαναξιολόγηση από τον φυσικοθεραπευτή, συνεργασία και την ειλικρίνεια του ασθενή για τα πραγματικά συμπτώματα που έχει στα διάφορα στάδια της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης. Ο τραυματισμένος ιστός αν δεν αποκατασταθεί πλήρως θα είναι ευάλωτος σε νέους τραυματισμούς με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη απόχη του αθλητή από τις αθλητικές του δραστηριότητες. Η γρήγορη και ασφαλή επιστροφή του αθλητή στον αγωνιστικό χώρο προϋποθέτει την αρμονική συνεργασία του αθλητή, του γιατρού, του φυσικοθεραπευτή και του προπονητή καθώς και την πλήρη γνώση της αθλητικής τραυματιολογίας από τους επαγγελματίες υγείας και άθλησης.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ                ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Βενετία Χαραλαμποπούλου 1 , Αντζουλάς Παναγιώτης 2, Δρ. Κωνσταντίνος Φουσέκης3,4

1 Φυσικοθεραπεύτρια- Φυσικοθεραπεύτρια Κέντρο Αποκατάστασης <<ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ>

2 Φοιτητής Ιατρικής Σχολής

3 Καθηγητής Εφαρμογών Τμήματος Φυσικοθεραπείας Αιγίου

4 Εργαστήριο Εμβριομηχανικής και Αθλητικών Κακώσεων Τμήματος Φυσικοθεραπείας Αιγίου

e-mail: venetiaphysiotherapy@gmail.com

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *