ΙΣΘ. Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας

θεσσαλονικη ισ.Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας αποστέλλω τις αρχικές παρατηρήσεις μου επί του σχεδίου

Άρθρο 1
παρ.2 περ. η ( να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για εθνικούς Ιατρικούς Συλλόγους)
παρ. 2 περ. ιβ ( διαφωνία ).
παρ.ιζ) ( να διευκρινιστεί το είδος των εταιρειών π.χ. αν πρόκειται για επιστημονικές. Εάν όντως πρόκειται για επιστημονικές εταιρείες να δίδεται η δυνατότητα ώστε να υπάρχει η αντίστοιχη εποπτεία από τους κατά τόπον αρμόδιους Ιατρικούς συλλόγους για τις κατά τόπον αντίστοιχες εταιρείες.
Άρθρο 4
παρ.4 (να διευκρινιστεί αν η καταδικαστική απόφαση είναι απόφαση πειθαρχικού ή είναι και απόφαση ποινικού δικαστηρίου).
Άρθρο 6
Ζητάμε αναλογικότερη εκπροσώπηση και προτείνουμε να γίνει μία διαβάθμιση στην περ.ζ σε συλλόγους που αριθμούν περισσότερα από 5000 μέλη ο αριθμός των εκπροσώπων να αυξάνεται κατά 1 για κάθε 1000 μέλη.
Άρθρο 8
παρ.1 (διαφωνούμε με την περίπτωση της δυνατότητας επίτευξης απαρτίας οσαδήποτε και να είναι τα παρόντα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Θεωρούμε επιβεβλημένο να παρίσταται τουλάχιστον το 1/5 των μελών της  προκειμένου να διασφαλιστεί η στοιχειώδης νομιμότητα).
παρ.6
(στην πρώτη πρόταση της παραγράφου να προστεθεί η φράση. “ υπό τον όρο η Συνέλευση να παραμένει σε απαρτία.”).
παρ.12  περ.γ (  να διευκρινιστεί η έννοια ιδιαίτερος δεσμός ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους διότι είναι αόριστη και δύναται να ερμηνευτεί με αμιγώς  υποκειμενικά κριτήρια)
παρ.17 (το περιεχόμενό της να εφαρμοστεί στις συνεδριάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων, Διοικητικών Συμβουλίων τόσο σε επίπεδο Πανελληνίου όσο και σε τοπικό επίπεδο).
Άρθρο 9
παρ.2 ( οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εγγραφεί ως μέλη του Ιατρικού συλλόγου τουλάχιστον δύο έτη πριν την ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας).
Άρθρο 12
( Αναφορικά με την εκλογή των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούμε να εκλέγονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών υπό τον όρο το Δ.Σ αυτά να βρίσκεται σε απαρτία. Επίσης προτείνουμε να ισχύσει το ίδιο αναφορικά με την εκλογή μελών Δ.Σ. και σε τοπικό επίπεδο).
Άρθρο 13
παρ.3 (Διαφωνούμε με τη δυνατότητα επίτευξης απαρτίας του Δ.Σ. όταν αυτή επιτυγχάνεται οσαδήποτε κι αν είναι τα παρόντα μέλη).
παρ.19 (η αυτοδίκαιη έκπτωση μετά από απουσία αδικαιολόγητη για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις να επεκταθεί και να ισχύσει στις συνεδριάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των Διοικητικών Συμβουλίων των Ιατρικών συλλόγων).
Άρθρο 22
παρ.3 (να υποχρεούται η κλινική να ενημερώνει τον αρμόδιο σύλλογο κάθε φορά που απασχολεί ιατρό εγγεγραμμένο εκτός της περιφέρειας του συλλόγου σχετικά με τη μορφή απασχόλησης και το έργο το οποίο θα προσφέρει).
παρ.5 (να οριστεί ο φορέας που θα αποφασίζει για το πρόστιμο το οποίο τυχόν θα επιβληθεί σε κλινική).
Άρθρο 30
παρ.4 (οι αποφάσεις της Συνέλευσης να λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων εφ’ όσον εξακολουθεί να βρίσκεται σε απαρτία).
Άρθρο 32
(διαφωνούμε με την πρόβλεψη έγκρισης του εσωτερικού κανονισμού και από το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.).
Άρθρο 33
παρ.2( το δικαίωμα του εκλέγεσθαι να υφίσταται εφ’  όσον ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο σύλλογο τουλάχιστον δύο έτη  πριν την ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας).
Άρθρο 35
παρ.1(να μην ορίζεται υποχρεωτικά κοινή ημέρα εκλογών)
Άρθρο 36
παρ.3 (να αρκεί μόνο απόφαση Δ.Σ. αναφορικά με τον ορισμό εκλογικών τμημάτων και όχι έγκριση από Υπουργό Υγείας).
Γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
(να γράφεται στη μερίδα και η απόφαση επιβολής προστίμου)
(η αδικαιολόγητη προσέλευση στις συνεδριάσεις  για τρεις συνεχόμενες φορές να οδηγεί σε έκπτωση από το αξίωμα).
Άρθρο 48
 παρ.14( απαγόρευση παράνομης διαφήμισης των ιατρικών υπηρεσιών εν γένει).

 Ο Πρόεδρος
 Δημήτρης Τσάμης

https://www.isarkadias.gr/37249/uncategorized/ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Σχέδιο-Κωδικοποίησης-της-Ιατρικής-Νομοθεσίας-προς-επεξεργασία-ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *