Ανακοίνωση της ΠΑΣΚ ιατρών σχετικά με την απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος

Η πεφωτισμένη(ιλλουμινάτοι) ηγεσία του υπουργείου υγείας δεν μπορεί και δεν θέλει να κατανοήσει ότι ,η υγεία δεν μπορεί να είναι εμπορικό προϊόν ,αλλά είναι υπέρτατο κοινωνικό αγαθό που δεν υπόκειται στους νόμους και τους κανόνες της αγοράς.

Read More

Διενεργήθηκε στις 29.07.2011 η πρώτη Ηλεκτρονική Δημοπρασία (e-Αuction)

Οι επιτευχθείσες τιμές που προέκυψαν από την Ηλεκτρονική Δημοπρασία (e-Αuction) κατέληξαν τελικώς σε δαπάνη 436.834,14 €, ήτοι μείωση 79,85 % του αρχικού προϋπολογισμού, εξοικονομώντας για το Ελληνικό Δημόσιο συνολικό όφελος 1.730.738,86 €.

Read More

Με ακατέργαστα και πρόχειρα νομοθετήματα το Υ.Υ.Κ.Α, επιταχύνει την κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Εμείς αναμένουμε τα συναινετικά επίσημα όργανα που είναι οι Ιατρικοί Σύλλογοι, με την συμμετοχή και του πολυπληθέστερου Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας να κληθούν σε ουσιαστικό και ρεαλιστικό διάλογο για την εξυγίανση του υγειονομικού συστήματος.

Read More

Το νέο Δ.Σ του Ι.Σ.Α

Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 19 και 20 Ιουνίου του Ι.Σ.Α. από την Περιφέρεια Αττικής, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Συνεδρίαση της 25ης Ιουλίου 2011 συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

Read More