Γιάννης Μπασκόζος. Τι συμβαίνει με τους γιατρούς του ΙΚΑ

Οι γιατροί του ΙΚΑ αγωνίζονται επί πολλά χρόνια για διασφάλιση της εργασιακής τους θέσης σαν μισθωτοί εργαζόμενοι. Με αγώνες κατάκτησαν την αναγνώριση της σχέσης εργασίας τους σαν αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, δεν κατόρθωσαν όμως να κατοχυρώσουν ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη από τον εργοδότη τους(ΙΚΑ), κάτι που κατοχύρωσαν μόνο οι μόνιμοι συνάδελφοι μας. Τα αιτήματα για […]

Read More

Ψήφισμα.Πανελλαδικής συγκέντρωσης Ιατρικών Συλλόγων και Φορέων στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Τα σχέδια αποδυνάμωσης μέσω της ασκούμενης πολιτικής των δομών του Συστήματος Υγείας συνολικά, την αποψίλωση των Μονάδων Υγείας από το υπηρετούν πάσης φύσεως προσωπικό και των ιατρών συμπεριλαμβανομένων, μέτρα τύπου εφεδρείας και κατάργησης οργανικών θέσεων.

Read More

Γ.Πατούλης.Ομιλία στην συγκέντρωση προέδρων ιατρικών συλλόγων και φορέων στα γραφεία του ΙΣΑ video

Με πρωτοβουλία που πήραν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, η ΟΕΝΓΕ και ο ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα συνάντηση μεγάλου αριθμού φορέων που εκπροσωπούν τους γιατρούς (Ιατρικοί Σύλλογοι, Ομοσπονδίες) ώστε να συζητηθούν τα επείγοντα ζητήματα του κλάδου.

Read More

Μιχάλης Βλασταράκος. Ομιλία στην συγκέντρωση προέδρων ιατρικών συλλόγων και φορέων στα γραφεία του ΙΣΑ video

Με πρωτοβουλία που πήραν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, η ΟΕΝΓΕ και ο ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα συνάντηση μεγάλου αριθμού φορέων που εκπροσωπούν τους γιατρούς (Ιατρικοί Σύλλογοι, Ομοσπονδίες) ώστε να συζητηθούν τα επείγοντα ζητήματα του κλάδου.

Read More

Βαρνάβας Δημήτρης. Ομιλία στην συγκέντρωση προέδρων ιατρικών συλλόγων και φορέων στα γραφεία του ΙΣΑ video

Με πρωτοβουλία που πήραν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, η ΟΕΝΓΕ και ο ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα συνάντηση μεγάλου αριθμού φορέων που εκπροσωπούν τους γιατρούς (Ιατρικοί Σύλλογοι, Ομοσπονδίες) ώστε να συζητηθούν τα επείγοντα ζητήματα του κλάδου.

Read More

Συνάντηση Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων Πελοποννήσου και ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ Τρίπολη (ομιλίες,videos)

Βίντεο απο τις ομιλίες των προέδρων στο εργατικό κέντρο Τρίπολης στις 5/10/11
Βλασταράκος Μ. Ανεμοδουρά Β, Γαλανόπουλος Ν,Σωτηρούδης Α, Παναγιωτόπουλος Κ. Παπαπαναγιώτου Μ. Μιχαήλ Μιχάλης,Παπασταματάκης Γ. Παρεμβάσεις των Β. Ψυχογιού και Κ.Ζαχαριά

Read More

Ιατρούς ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ. «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς »

Ως εκ τούτου οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ ιατροί θα πρέπει να προμηθευτούν από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ της περιοχής που λειτουργούν τα ιατρεία τους το Ενιαίο Έντυπο Συνταγολογίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο θα χρησιμοποιούν για να εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού.

Read More

Γιάννης Μπασκόζος. Απάντηση στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Μιλάει με το «εμείς» ο συνάδελφος. Ποιοι είναι άραγε αυτοί που ανησυχούν από αυτά που γράφω; Η παράταξη του; Μα δεν την αναφέρει. Μήπως επειδή αυτή η παράταξη κυριαρχεί όλα αυτά τα χρόνια στο συνδικαλιστικό κίνημα των γιατρών, άρα φέρει και την κύρια ευθύνη για ότι συμβαίνει;

Read More

Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας. Ενημερωτική συνάντηση Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων

Η συνάντηση προγραμματίστηκε επί τη ευκαιρία κοινοποίησης του κανονισμού λειτουργίας του νέου ενοποιημένου Ασφαλιστικού Φορέα ΕΟΠΥΥ προκειμένου να γίνει ανταλλαγή απόψεων και κυρίως να ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι για τις επικείμενες αλλαγές.

Read More

Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας. Αναστολή συμβάσεων με ΟΠΑΔ. Διεκδίκηση δεδουλευμένων

Η έκτακτη γενική συνέλευση του Ιατρικού  Σύλλογου Αρκαδίας την 6/10/11 λαμβάνοντας υπόψην της οτι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Β.Δ. 11-10/7-11-1957 σκοπός των Ιατρικών Συλλόγων είναι μεταξύ άλλων η εναρμόνιση και προστασία των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών τους καθώς και η εποπτεία για την πιστή τήρηση των νόμων και κανονισμών […]

Read More

Αλλάζουν όλα στα νοσοκομεία

Αλλάζει ο τρόπος εφημερίας των δημοσίων νοσοκομείων που λειτουργούν στις μεγάλες πόλεις. Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας μελετά την κατάργηση των ομοειδών κλινικών, όπως αυτές λειτουργούν σήμερα, και τη συνένωσή τους σε ενιαίο τμήμα. Ομάδα γιατρών κάθε τμήματος – διαφορετική κάθε φορά – θα επανδρώνει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) κατά τις ημέρες της εφημερίας […]

Read More

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (σκοπός, ορισμοί, δικαιούχοι, πόροι

Με τον παρόντα Κανονισμό και στο πλαίσιο της σύμπραξης αφενός των μονάδων υγείας
του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με τις υπάρχουσες δομές του και αφετέρου των
Κλάδων Υγείας και Τομέων Ασθένειας των ασφαλιστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 3863/2010 (Α΄,115), επιδιώκεται να
εξασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση όλου του πληθυσμού. ..

Read More

Αυστραλία. Διημερίδα για την εξειδικευμένη μετανάστευση. (χρήσιμες πληροφορίες & links)

Οι συνεδρίες της διημερίδας θα δώσουν τη δυνατότητα στους εξειδικευμένους επαγγελματίες που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία, και ομιλούν την Αγγλική γλώσσα να πληροφορηθούν για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα προγράμματα της μετανάστευσης βάσει επαγγελματικών προσόντων και τις ενδεχόμενες ευκαιρίες απασχόλησης στην Αυστραλία.

Read More

Κριτική παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις»

Το παρόν Σχέδιο Νόμου, κατατέθηκε αιφνιδιαστικά στη Βουλή στις 22/9/2011,
ενώ βρισκόταν ακόμα σε εξέλιξη η διαβούλευση, η οποία θα διαρκούσε μέχρι τις
29/9/2011 σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του opengov. Βεβαίως
πρόκειται και για εκφυλιστική έως εξευτελιστική εφαρμογή της διαβούλευσης και συ-
νεπακόλουθα όλων των εξαγγελιών της κυβέρνησης και του υπουργού περί διαφάνει-
ας. Το opengov αποδείχθηκε πολύ δημοκρατικό για την κυβέρνηση του Μνημονίου.

Read More

Ιατρικός Σύλλογος Έβρου. Εξώδικη δήλωση-πρόσκληση- διαμαρτυρία κατά του ΟΠΑΔ

Όπως γνωρίζετε, η πλειονότητα των μελών του Συλλόγου μας έχει συνάψει με τον ΟΠΑΔ σύμβαση για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους, στον όρο 5 της οποίας αναφέρεται «ο Ο.ΠΑ.Δ. καταβάλει στο συμβαλλόμενο ιατρό τη νόμιμη αμοιβή που καθορίζεται από το Δημόσιο για κάθε επίσκεψη ή ιατρική πράξη».

Read More

Νέα μέτρα χωρίς αρχή, μέση και τέλος

Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2011 θα ισχύσει η περικοπή του αφορολόγητου στις 5.000 ευρώ όπως ανακοίνωσε στη συνέντευξη τύπου ο υπουργός Οικονομικών. Την ίδια ώρα, αυξάνεται το ποσό των αποδείξεων που θα ζητάει η κυβέρνηση από τους φορολογούμενος ενώ το πρόστιμο για όποιον δεν τις συγκεντρώσει παραμένει. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αρκετοί φορολογούμενοι θα έρθουν αντιμέτωποι με νέα επιβάρυνση, μιας και μέχρι σήμερα ήξεραν ότι θα πρέπει να μαζέψουν αποδείξεις ίσες με το 25% του εισοδήματος τους, ενώ σύμφωνα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, πλέον το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι κοντά ή να ξεπερνάει το 50% του εισοδήματος.

Read More

Κατάληψη της ΝΕΤ και διακοπή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από πολίτες (videos)

Επιτέλους κάποιοι αντιδρούν στο κυβερνητικό όργιο: Λίγο μετά τις 21:00 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ (πολιτικός προϊστάμενος Η.Μόσιαλος) διακόπηκε από εισβολή περίπου 40 ατόμων από το Συντονιστικό των φοιτητικών καταλήψεων εισέβαλαν στο στούντιο την ώρα που βρισκόταν στον αέρα το δελτίο ειδήσεων, ζητώντας να γνωστοποιήσουν τα αιτήματά τους. Κάτι τέτοιο δεν έγινε αποδεκτό, με […]

Read More

Mε ..αυγό εναντίον του Μ. Όθωνα (video)

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου οδηγήθηκε το πρωί μία νεαρή γυναίκα που πέταξε νωρίτερα ένα …αυγό εναντίον του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Μ. Όθωνα Το περιστατικό σημειώθηκε στο περιθώριο της εκδήλωσης του 1ου Συμμετοχικού Αγώνα Διάθλου και την ώρα που ο κ. Όθωνας έκανε δηλώσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Άμεσα αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο εντόπισαν […]

Read More

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά. Οι θέσεις-απόψεις στην εισήγηση του ΙΣΠ για ΕΟΠΥΥ – Νοσοκομεία – διεκδίκηση δεδουλευμένων – ηλεκτρονική συνταγογράφηση κλπ.

Στη μεγάλη συγκέντρωση των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, που πραγματοποιή-θηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΟΛΠ, την Τετάρτη 21-9-2011, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την περίθαλψη των πολιτών και εργασιακά και επιστημονικά θέματα, που αφορούν τους ιατρούς.

Read More

Πρέσβης της Αυστραλίας. «Έχουμε 200 κλήσεις κάθε μέρα από υποψήφιους Έλληνες μετανάστες»

Το τελευταίο διάστημα, η πρεσβεία δέχεται καθημερινά πολλά τηλεφωνήματα και επισκέψεις ανθρώπων που σκέπτονται να αναζητήσουν την τύχη τους στην άλλη άκρη της Γης και εύλογα η σκέψη της επιστρέφει στα παιδικά της χρόνια στη Θεσσαλονίκη, στη σκιά του Λευκού Πύργου.

Read More

Δήλωση ρητής επιφύλαξης επί της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς αρ. 29. Ν.3986/2011

Δηλώνω και με την παρούσα ότι η επιβληθείσα, δυνάμει της υπ’ αρ…. ειδοποίησης, σε βάρος μου έκτακτης εισφοράς αρ. 29 Ν.3986/2011 ποσού ευρώ
(υπ’ αρ. χρημ. καταλ ) ΔΕΝ είναι σύννομη, διότι η διάταξη αυτή δεν
είναι δυνατό να εφαρμοσθεί, αντιβαίνουσα σε ρητές συνταγματικές διατάξεις.

Read More

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου. Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στη σημερινή κρίσιμη για τη χώρα συγκυρία, ως Πολιτεία παρεμβαίνουμε στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, ανασυγκροτώντας το υπάρχον σύστημα και εντάσσουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τα Κέντρα Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Κ.Α.Φ.Κ.Α.), προκειμένου το Ε.Σ.Υ να αποκτήσει Φροντίδα Υγείας 4ου Βαθμού, δηλαδή τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης.

Read More

ΠΑΣΚ ιατρών Ι.Σ.Α. Προοδευτική διάλυση του συστήματος υγείας της χώρας μας από την σημερινή ηγεσία του υπουργείου υγείας

Πολλοί μας ρωτάνε πως είναι δυνατόν μια παράταξη που πρόσκειται πολιτικά στον χώρο του ΠΑΣΟΚ να κάνει τόσο αυστηρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης στον χώρο της υγείας?
Η απάντηση έρχεται μόνη της , επειδή ακριβώς δεν υπάρχει συγκροτημένη και σχεδιασμένη πολιτική υγείας.

Read More

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά. Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop) από τους ιατρούς του ΙΚΑ

Το δέλεαρ για να υποκύψουν οι ιατροί ότι μετά την μόνιμη εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών στις Τοπικές Μονάδες Υγείας, τα laptop -που θα έχει πληρώσει το ΙΚΑ- θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία τους, σαφέστατα δεν μας βρίσκει σύμφωνους, διότι και δημοσιοοικονομικό πρόβλημα δημιουργεί σε δύσκολες για τη χώρα στιγμές, αλλά και μή σύννομο είναι το ΙΚΑ να κάνει ξαφνικά δώρα laptop στους εργαζόμενους.

Read More

ΚΕ.Π.Α. Οδηγίες για συμπλήρωση και κατάθεση της αίτησης. Τι δεν ισχύει.

Η προχειρότητα σ΄ολον της το μεγαλείο. Στις αρχικές οδηγίες του ΚΕΠΑ μεταξύ των άλλων θέλανε απο τον παραπέποντα ιατρόν να γράψει στο τελος της ιατρικής έκθεσης εκτός του ονοματεπώνυμο του ιατρού και ΑΦΜ,ΤΣΑΥ, ΑΔΤ. ΑΜΚΑ, ιατρικό σύλλογο, ειδικότητα, φορέα εργασίας, ιατρού, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, Σκεφτήτε ενα τσούρμο ατσιγγάνων να σου ζητά και να σε θεωρεί υπεύθυνο γιατί δεν θέλεις να δώσεις προσωπικά στοιχεία σου. Σε καθε περίπτωση μετά απο επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία αυτές οι οδηγίες έχουν ανακληθή και τα μόνα απαραίτητα στοιχεία ειναι το ΑΜΚΑ και το ΤΣΑΥ. Να το δούμε και γραπτώς και τα ξαναλέμε.

Read More

Αποσύρθηκε η διάταξη για τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας

Όσον αφορά τη συνταγογράφηση, ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συμφωνία των φαρμακοβιομηχανιών να καταβάλουν 262 εκατ. ευρώ rebate (έκπτωση-επιστροφή) μέχρι το τέλος του χρόνου και απέσυρε τη ρύθμιση, όπως είχε χθες υποσχεθεί ώστε να συζητηθεί διεξοδικότερα στην Υποεπιτροπή Φαρμάκου της Βουλής.

Read More

Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Αγωγές εναντίον ΟΠΑΔ και λοιπών ταμείων για τα δεδουλευμένα χρεωστούμενα

Η δικαστική διεκδίκηση των δεδουλευμένων από τον ΟΠΑΔ και τα λοιπά ταμεία υπήρξε προεκλογική μας δέσμευση και δυστυχώς αποδεικνύεται αναγκαίος μονόδρομος. Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. του Ι.Σ.Θ. στις 13/9/2011 αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει τους συναδέλφους που επιθυμούν να καταθέσουν αγωγή για τα δεδουλευμένα τους

Read More

Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης.Εξώδικος διαμαρτυρία πρός ΟΠΑΔ

Όμως, παρά το γεγονός ότι εμείς εκτελούμε πλήρως τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, δηλαδή προσφέρουμε υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες στους ασφαλισμένους σας, εσείς εντελώς αντισυμβατικά, παράνομα και κατά παράβαση κάθε κανόνα δικαίου και ηθικής δεν εκπληρώνετε την δική σας συμβατική υποχρέωση, δηλαδή συστηματικά αρνείσθε ή καθυστερείτε να καταβάλλετε τις νόμιμες αμοιβές μας, με αποτέλεσμα να μη μας έχουν καταβληθεί αμοιβές για παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες 14-18 μηνών

Read More

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά. Σχετικά με την συνταγογραφία, μόνο της δραστικής ουσίας, από γιατρούς

Καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν … Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι η ασφάλεια και η ευθύνη της φαρμακευτικής αγωγής φεύγει από την επιστημονική σφαίρα του Ιατρικού Κόσμου. Σας γνωρίζουμε ότι θα καταφύγουμε και προς τους Ευρωπαϊκούς Ιατρικούς θεσμικούς φορείς, αν χρειαστεί να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του ασθενούς και του έργου μας

Read More

Θα συνταγογραφείται μόνον η δραστική ουσία

Σε μία προσπάθεια να ελεγχθεί αποτελεσματικά η κατευθυνόμενη συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι υπουργοί Υγείας Αν. Λοβέρδος και Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης κατέθεσαν χθες στη 1 μ.μ. τροπολογία στη Βουλή, με την οποία οι γιατροί των ασφαλιστικών ταμείων και του νεοσύστατου Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) υποχρεώνονται να συνταγογραφούν αποκλειστικά και μόνον τη δραστική ουσία και […]

Read More

Συνέντευξη τύπου Ιατρικών συλλόγων Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας.(Βίντεο)

Συνέντευξη τύπου Ιατρικών συλλόγων Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας.και την παρουσία του μέλους του ΔΣ του ΠΙΣ Κων/νο Ζαχαριά στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας σχετικά με την απεργία στις 8&9 Σεπτεμβρίου και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή

Read More

Ψήφισμα των Ιατρικών Συλλόγων Περιφέρειας Πελοποννήσου προς το Δ.Σ. Περιφέρειας Πελοποννήσου

Το Υπουργείο Υγείας μάλλον θέλει να δείξει στη κοινή γνώμη ότι έχει εξασφαλίσει στους Έλληνες ασφαλισμένους κάποιους «ιατρούς δωρεάν» για ένα συγκεκριμένο ωράριο, στο οποίο ωράριο βέβαια μόνο μερικοί θα προλαβαίνουν και οι υπόλοιποι θα πρέπει να λύσουν το πρόβλημα τους εκτός ωραρίου ιδιωτικά και ενώ τους έχουν γίνει πολλαπλάσιες κρατήσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Read More

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά. Συνέντευξη Β. Ανεμοδουρά στο kontra channel (video)

Η πρόεδρος του ΙΣΠ στο kontra channel μιλά για τον ΕΟΠΥΥ την απεργία με λόγια σταράτα και ευθύτητα.
“Όλα τα ανωτέρω μας οδηγούν σε ένα δρόμο: Ότι τα μέτρα που έχει λάβει και θέλει να λάβει η ανάλγητη και άσχετη Πολιτική Ηγεσία των Υπουργείων Υγείας & Εργασίας οδηγούν στη μη ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, στον ευτελισμό και την αναξιοπρέπεια ενός επιστήμονα: Του Ιατρού…”

Read More

Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας. Συνέντευξη τύπου για Ε.Ο.Π.Υ.Υ (βίντεο)

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Τρίπολη,συνέντευξη τύπου για Ε.Ο.Π.Υ.Υ και την απεργία, από μέλη του ΙΣΑ (Παπασταματάκης Γιώργος πρόεδρος ΙΣΑ, ΖαχαριάςΚων/νος, Μέλος ΔΣ του ΠΙΣ, Σαμαρτζης Γίωργος, εκπρόσωπος ΙΣΑ στον ΠΙΣ

Read More

Που το πάει η κυβέρνηση στον τομέα της υγείας και γιατί αντιδρούν οι γιατροί (Γιάννης Μπασκόζος Α΄Αντιπρόεδρος ΠΙΣ)

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια στοχευμένη, προκλητική προσπάθεια της κυβέρνησης και των υπουργείων Υγείας και Κοινωνικών ασφαλίσεων να  υποβαθμίσουν παραπέρα τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες, ισοπεδώνοντας και εξευτελίζοντας το ιατρικό επάγγελμα και τους λειτουργούς του. Όλα αυτά προκειμένου να υλοποιήσουν τις κυβερνητικές συμφωνίες με την τρόικα για σαρωτική περικοπή των δημόσιων δαπανών για την υγεία. […]

Read More

Ιδιώτες γιατροί θα χειρουργούν και στα δημόσια νοσοκομεία!

Ιατρικές πράξεις στα δημόσια νοσοκομεία θα μπορούν να διενεργούν πλέον και οι ιδιώτες γιατροί. Το «πράσινο φως» για την είσοδό τους στο ΕΣΥ παίρνουν οι ιδιώτες γιατροί από σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την «Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Read More

Νέο σχέδιο νόμου Λοβέρδου. Τώρα βάζει τους ιδιώτες στα Νοσοκομεία!

Ο κ. Λοβέρδος φιλοδοξεί να πετύχει δύο στόχους με μία σφαίρα: ενώ μέσω του ΕΟΠΥΥ επιχειρεί να ισοπεδώσει τους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς, με το σημερινό σχέδιο νόμου επιχειρεί να διαλύσει και το εναπομείναν ΕΣΥ, δίνοντας δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς να ασκούν ιατρικές πράξεις στα δημόσια Νοσοκομεία

Read More

Το νέο ταμείο υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Χθές στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία η έναρξη αγώνων (απεργιακών και άλλων στο μέλλον) ενάντια στο νέο έκτρωμα του υπουργείου Υγείας που λέγεται ΕΟΠΥΥ. Ας αναφερθούμε λίγο σε αυτό το ταμείο, για να καταλάβει ο κόσμος για ποιά αναβάθμιση της υγείας μιλάμε. Ο ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης […]

Read More

Ομόφωνα ΟΧΙ στον ΕΟΠΥΥ. Απόφαση Γ.Συνέλευσης Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας

Η συνέλευση ομόφωνα στήριξε την απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΠΙΣ
οσον αφορά την απόρριψη του κυβερνητικού σχεδίου για τον ΕΟΠΥΥ σαν απάραδεκτο και επικίνδυνο για την περίθαλψη των πολιτών, την αξιοπρέπεια του
Ελληνα ιατρού και του Ιατρικού έργου.

Read More

Αφίσα Ιατρικού Συλλόγου για την Απεργία 8&9 Σεπτεμβρίου

Αφίσα Ιατρικού Συλλόγου για την Απεργία 8&9 Σεπτεμβρίου.Οι γιατροί της Αρκαδίας λένε ΟΧΙ στον ΕΟΠΥΥ Στην παράδοση της ΠΦΥ σε supermarket υγείας.Στην Υποβάθμιση της υγείας των ασφαλισμένων πολιτών. Προασπιζόμαστε τον δημόσιο χαρακτήρα της Υγείας.

Read More

“Να πάνε σπίτια τους οι ανίκανοι”

Κ.Μπεντεβής. Μέλος ΔΣ.Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας. Περιφερειακός σύμβουλος Πελοποννήσου
“Αυτόνομη λειτουργεία των ταμείων, με συνευθύνη ολων των εμπλεκομένων.Πρέπει εδώ και τώρα να δοθή ένα τέλος στην κακοδιαχείρηση των χρημάτων των εργαζομένων”

Read More

Συνέντευξη του προέδρου του Ι.Σ.Αρκαδίας στην Αρκαδική τηλεόραση

Συνέντευξη του προέδρου του Ι.Σ.Αρκαδίας στην ART σχετικά με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης του ΠΙΣ στις 20-8-11 και την αλλαγή διοίκησης στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο

Read More

Γενική συνέλευση Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας στις 29-8-11

Απορρίπτει στο σύνολό του το κυβερνητικό σχέδιο για τον ΕΟΠΠΥ, ως απαράδεκτο και επικίνδυνο για την περίθαλψη των πολιτών, την αξιοπρέπεια του Έλληνα Ιατρού και του Ιατρικού έργου.

Read More

ΠΙΣ. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 20-8-11

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε την 20η Αυγούστου 2011, ασχολήθηκε λεπτομερώς με τις προτάσεις των πολιτικών ηγεσιών των υπουργείων Υγείας και Εργασίας για την απασχόληση και την αποζημίωση των γιατρών στο πλαίσιο του ΕΟΠΥΥ και αποφάσισε τα ακόλουθα: Α. Απορρίπτει στο σύνολό […]

Read More