ΠΟΣΕ – ΙΚΑ Προσβολή των ρυθμίσεων του νέου μισθολογίου – βαθμολογίου

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ
(ΠΟΣΕ-ΙΚΑ)
Στουρνάρη 30 Αθήνα τ.κ.104 33 – Τηλ.: 2105246822 -2105243714
fax: 2105227466 e-mail : poseika@otenet.gr
www.poseika.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΜΑΣ
(Με ευθύνη των Προέδρων για
ενημέρωση όλων των συναδέλφων)
Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2012
’ ’ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ’ ’
Συνάδελφοι ,
Η ΠΟΣΕ – ΙΚΑ αποφάσισε την προσβολή των ρυθμίσεων του νέου
μισθολογίου – βαθμολογίου, ως ελάχιστη προσφορά στα μέλη της, με αίτηση
ακύρωσης για λογαριασμό όλων των υπαλλήλων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Η αίτηση ακύρωσης πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 9
Ιανουαρίου 2012. Επισημαίνεται ότι από την πράξη αυτή δεν θα επιβαρυνθεί
οικονομικά κανείς συνάδελφος.
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
Μετά την έκδοση του ν.4024/2011 εξεδόθη στις 8 Νοεμβρίου 2011 σχετική
ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ωστόσο, περιέχει
σειρά κανονιστικών ρυθμίσεων, που την καθιστούν διοικητική πράξη,
προσβαλλόμενη με αίτηση ακύρωσης. Η προθεσμία για την προσβολή της εν λόγω
πράξεως λήγει στις 7-1-2012, δεδομένου δε, ότι πρόκειται για κανονιστική πράξη, η
αίτηση ακύρωσης επ’ αυτής απευθύνεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Aς συμπροσβαλλόμενες πράξεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα ατομικά
φύλλα μισθοδοσίας των επιμέρους υπαλλήλων, που ανήκουν στην Ομοσπονδία
σας.
Με την αίτηση ακυρώσεως προβάλλουμε αφενός, ότι επήλθαν ριζικές
μειώσεις των αποδοχών των υπαλλήλων, οι οποίες παραβιάζουν το άρθρο 17 του
Συντάγματος και το 1ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, περί του δικαιώματος
στην Περιουσία, ότι υπάρχουν ρυθμίσεις, που τελικώς οδηγούν σε ανεπιεικείς
λύσεις εις βάρος των υπαλλήλων (όπως περίσσευμα του πλεονάζοντος χρόνου και
μη αξιοποίηση του) και τελικώς ότι μέσω των διατάξεων του νέου μισθολογίου, οι
υπάλληλοι υφίστανται εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνέπειες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΣΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ
ΤΟ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΣΕ- ΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5-1-2012 (τηλ.
2105235968, 2105243714, 2105246822 ή στο mai l poseika@otenet.gr, ή
στο fax 2105227466.
ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤAΝ
ΡΥΘΜΙΣΕAΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΕΞ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.
Το ΔΣ της ΠΟΣΕ – ΙΚΑ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ – ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γ.Γραμματέας
Νίκος Χατζόπουλος Ιωάννα Τσιαπαρίκου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *