Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας. Επίκαιρες θέσεις και προτάσεις προς το ΔΣ του Π.Ι.Σ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά την κυβερνητική εξαγγελία ότι αρχίζει η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 ζητάμε να συγκληθεί από τον ΠΙΣ έκτακτη σύσκεψη των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων ή έκτακτη γενική συνέλευση, ή να λάβει ο ΠΙΣ κάποιες επιπλέον δυναμικές πρωτοβουλίες. Βέβαια, ήδη πραγματοποιήθηκε μία αρκετά ευρεία σύσκεψη εκπροσώπων ιατρικών συλλόγων και ιατρικών φορέων στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, η οποία πιστεύουμε ότι εξέφρασε τους κύριους προβληματισμούς και βοήθησε τον αγώνα μας. Στο εκδοθέν ψήφισμα της σύσκεψης των ιατρικών φορέων αναφέρεται ότι δεν πρέπει κανένας γιατρός να δεχθεί να παρέχει υπηρεσίες στον ΕΟΠΥΥ με αυτούς τους εξευτελιστικούς όρους αμοιβής και ότι χρειάζεται να είμαστε ανυποχώρητοι στη διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης με αμοιβή κατά επίσκεψη και κατά ιατρική πράξη. Όμως αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται δυναμική αντίδραση σε Πανελλαδικό επίπεδο υπό την ηγεσία του ΠΙΣ.

Δεν καταλαβαίνουμε, γιατί όταν μεθοδεύεται η επαγγελματική εξόντωση των γιατρών, με αμοιβές πείνας που καθιστούν τα ιατρεία μη βιώσιμα, ο ΠΙΣ παρέμενε επί τόσες ημέρες αδρανής! Τελικά, ο ΠΙΣ εξέδωσε μία ανακοίνωση με οδηγίες που είναι σωστές και ιδιαίτερα εμπεριστατωμένες. Ασφαλώς, πρέπει να εφαρμοσθούν άμεσα από όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους. Θετική κίνηση, αλλά δεν αρκεί. Υπάρχει κίνδυνος να πέσουν αρκετοί συνάδελφοι στην παγίδα του ΕΟΠΥΥ και πιστεύουμε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει καθήκον να πάρει πρωτοβουλίες για ενημέρωση του κοινού, (με άνοιγμα προς τα μέσα ενημέρωσης) και για δυναμικές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις.

Το υπουργείο επιμένει στην αμοιβή με πάγια αντιμισθία, μετά την παρέλευση ενός μικρού χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο η αμοιβή προσωρινά θα είναι κατά πράξη και κατά περίπτωση (μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάρτιση των συμβάσεων). Όπως γνωρίζετε η αμοιβή των γιατρών θα είναι εξευτελιστική (10 ευρώ ανά ιατρική επίσκεψη, δηλαδή 6-7 ευρώ καθαρά, εφόσον αφαιρεθεί η εισφορά ΤΣΑΥ και ο φόρος) Είναι χαρακτηριστική η απαξίωση της ιατρικής επίσκεψης (επομένως και της εργασίας του γιατρού) στο 50% της σημερινής της τιμής. Η ιατρική εξέταση κοστολογείται λιγότερο από ένα κούρεμα!

Μετά από αυτή τη μεταβατική περίοδο θα γίνουν οι συμβάσεις με πάγια αντιμισθία. Ο μέσος γιατρός, ευρισκόμενος περίπου στο μέσο της μισθολογικής κλίμακας του ΕΟΠΥΥ, θα αμείβεται με περίπου 1500-1600 ευρώ μηνιαίως ακαθάριστα, δηλαδή 1200-1250 ευρώ καθαρά, για να εξετάζει τουλάχιστον 10-15 ασφαλισμένους (τεσσάρων σημερινών ασφαλιστικών ταμείων) καθημερινά εντός τετραώρου. Αφαιρώντας την εισφορά στο ΤΣΑΥ και τα πάγια έξοδα λειτουργίας ιατρείου θα προκύπτει καθαρή αμοιβή 500-600 ευρώ μηνιαίως, ή καθαρή αμοιβή ανά επίσκεψη ασφαλισμένου 2-3 ευρώ (= 1 καφές και ένα κουλούρι)!

Ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ ισχυρίσθηκε ότι ο γιατρός θα συμπληρώνει το εισόδημά του από την άσκηση ιδιωτικής ιατρικής μετά τη λήξη του τετραώρου εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ. Βέβαια, αφού η συντριπτική πλειονότητα των ασφαλισμένων θα ανήκει στον ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα δωρεάν εξέτασης στον συμβεβλημένο γιατρό, η «ιδιωτική πελατεία» ενός συμβεβλημένου γιατρού αναγκαστικά θα είναι ελάχιστη.

Πολύ σημαντικό είναι το δικαίωμα συνταγογράφησης και έκδοσης ηλεκτρονικών παραπεμπτικών για εξετάσεις από όλους τους γιατρούς. Μπορούμε να επικαλεσθούμε το νόμο για την ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής αλλά και το ανθρώπινο δικαίωμα του ασθενούς για ελεύθερη επιλογή γιατρού. Η συνταγογράφηση από μη συμβεβλημένους γιατρούς θα οδηγήσει σε αποσυμφόρηση των ιατρείων του ΙΚΑ και των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων. Καμία επιβάρυνση δεν θα προκύψει για τα ασφαλιστικά ταμεία. Με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ο μη συμβεβλημένος γιατρός υπόκειται στον ίδιο έλεγχο, όπως και ο συμβεβλημένος και αποκλείεται το ενδεχόμενο υπερσυνταγογράφησης. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που μπορούμε να προβάλλουμε δημόσια.

Ο κ Βουδούρης με τη δήλωσή του, ότι όσοι αντιδρούν στον ΕΟΠΥΥ έχουν μαύρα συμφέροντα, συκοφαντεί την πλειοψηφία των γιατρών και των εκλεγμένων εκπροσώπων τους. Οι ιατρικοί σύλλογοι αντιδρούν, επειδή διαβλέπουν ότι αν ο ΕΟΠΥΥ υλοποιηθεί με τον τρόπο που έχει εξαγγελθεί, θα οδηγήσει σε επαγγελματική εξαθλίωση το γιατρό. Επίσης είναι βέβαιη η υποβάθμιση της ιατρικής εξέτασης των ασθενών, που θα εξυπηρετούνται μαζικά στα ιατρεία εντός τετραώρου, με διάρκεια ιατρικής εξέτασης αναγκαστικά μικρότερη των 10 λεπτών!

Ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ ισχυρίζεται ότι οι γιατροί προσπαθούν με κάθε μέσο να ενταχθούν στον Οργανισμό (ΕΟΠΥΥ). Όταν λέει «μέσο» δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι εννοεί. Θα χρειασθεί να βάλλουμε και μέσον; Άλλωστε, είναι άγνωστα τα κριτήρια επιλογής των γιατρών.

Είναι αναγκαίο να γνωστοποιήσει ο ΠΙΣ στα μέσα ενημέρωσης, ότι οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση του συστήματος και δεν επιδίδονται σε στείρα άρνηση. Αναφέραμε ήδη την πρόταση για αμοιβή των συμβεβλημένων γιατρών με συλλογική σύμβαση κατά ιατρική πράξη και κατά ιατρική επίσκεψη και όχι με μισθό. Μπορεί να εξηγηθεί στο κοινό, ότι έτσι δε θα συνωστίζονται οι ασφαλισμένοι μέσα στο τετράωρο που προβλέπεται από την έμμισθη σύμβαση, αλλά θα μπορούν να εξυπηρετούνται εντός ολοκλήρου του ωραρίου εργασίας των ιατρείων. Όταν ο γιατρός αμείβεται για κάθε επίσκεψη ή πράξη που εκτελεί, δεν είναι υποχρεωμένος να έχει χρονικό περιορισμό στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Αν δεν πετύχουμε όμως τη συλλογική σύμβαση, οι γιατροί θα είναι τελείως απροστάτευτοι, και θα εργάζονται με οποιουσδήποτε όρους αποφασίζει το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ ή το υπουργείο.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί οπωσδήποτε στις προτάσεις του ΠΙΣ και η απόδοση από τον ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους, της δαπάνης της ιατρικής επίσκεψης ή των ιατρικών εξετάσεων, με κρατικό τιμολόγιο, όταν εκείνοι επισκέπτονται μη συμβεβλημένο γιατρό (εφόσον προσκομίσουν στον ΕΟΠΥΥ την απόδειξη του γιατρού). Αυτό άλλωστε εφαρμόζεται σήμερα με επιτυχία από πολλά ασφαλιστικά ταμεία (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, δικηγόρων, μηχανικών, τραπεζών). Αυτή η ρύθμιση θα συμβάλλει στην ελεύθερη επιλογή γιατρού και στην αποσυμφόρηση των ιατρείων του ΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ. Δεν θα επιβαρύνει σημαντικά τον ΕΟΠΥΥ, διότι όταν οι ασφαλισμένοι πληρώνουν για την εξέτασή τους, έστω και αν στη συνέχεια λαμβάνουν το αντίτιμο από το ασφαλιστικό ταμείο, συνήθως προβαίνουν μόνο στις απόλυτα αναγκαίες εξετάσεις.

Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τη μείωση των δαπανών του ΟΠΑΔ όταν εφαρμόσθηκε η αναστολή της σύμβασης, κατά την οποία οι ασφαλισμένοι πλήρωναν το γιατρό τους και λάμβαναν τη δαπάνη από τον ΟΠΑΔ.

Αν τελικά ναυαγήσει η προσπάθειά μας για συλλογική σύμβαση με δίκαιες αμοιβές, λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας (για την οποία ευθύνονται οι πολιτικοί που άσκησαν την εξουσία κατά τις τελευταίες δεκαετίες μέσα σε κλίμα διαφθοράς, σπατάλης και κακοδιαχείρισης και όχι εμείς, ούτε οι ασφαλισμένοι), τότε μπορούμε να διεκδικήσουμε το εξής, ως έσχατη λύση: Οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ να έχουν δικαίωμα κάποιας πρόσθετης αμοιβής νόμιμα κατοχυρωμένης που θα καταβάλλεται από τον ασθενή, όταν εκτελούν κλινική εξέταση ή διαγνωστική διερεύνηση (και όχι στην απλή συνταγογραφία), ώστε τα ιατρεία να μπορούν τουλάχιστον να είναι βιώσιμα. Με την επίσκεψη των 10 ευρώ (6 ευρώ καθαρά), ή με τις αντιμισθίες του ΕΟΠΥΥ, είναι φανερό ότι δύσκολα καλύπτονται τα σημερινά έξοδα λειτουργίας ενός ιατρείου.

Χρειάζεται ενιαία στάση σε πανελλαδικό επίπεδο από όλους τους ιατρικούς συλλόγους, προκειμένου να αποφύγουμε την επαγγελματική εξαθλίωση του ελευθεροεπαγγελματία γιατρού, τη σχεδιαζόμενη μισθολογική υποβάθμιση του νοσοκομειακού γιατρού, τη μετατροπή των γιατρών σε χαμηλόμισθους είλωτες των διαφόρων άσχετων με την ιατρική δεοντολογία επιχειρηματικών συμφερόντων, καθώς επίσης και την τραγική υποβάθμιση της ποιότητας των παροχών υγείας των ασφαλιστικών ταμείων προς τον ασθενή.

Είναι επίσης αναγκαίο να καταθέσει ο ΠΙΣ συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερπαραγωγής γιατρών από το εκπαιδευτικό σύστημα, που οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας της ιατρικής εκπαίδευσης, υποαπασχόληση, ανεργία, και επαγγελματική εξαθλίωση των γιατρών, με συνεπακόλουθη εκμετάλλευσή τους από επιχειρηματικά συμφέροντα ως φθηνό εργατικό δυναμικό.

Αν τηρήσουμε όλοι πανελλαδικά ενιαία στάση θα έχουμε μεγάλη ισχύ. Διαφορετικά θα μας επιβληθεί οποιαδήποτε άδικη και πρόχειρη απόφαση. Περιμένουμε άμεσες πρωτοβουλίες και απάντηση πρωτίστως από τον ΠΙΣ, αλλά και από τους άλλους ιατρικούς συλλόγους. Ο ΠΙΣ είναι το αναμφισβήτητο κύριο θεσμικό μας όργανο και εξέδωσε πρόσφατα μία εμπεριστατωμένη απόφαση. Πρέπει να συσπειρωθούμε όλοι τηρώντας τις αποφάσεις του, προκειμένου να έχουμε ενιαία στάση. Το ιατρικό σώμα πρέπει να αντιδράσει δυναμικά και συντονισμένα, διαφορετικά θα αποδεχθεί παθητικά τη μοίρα του. Προτείνουμε να γίνουν γενικές συνελεύσεις όλων των ιατρικών συλλόγων για αυτό θέμα την Τετάρτη 28/12, ώστε να πεισθούν όλοι οι γιατροί ότι έχουν κοινό συμφέρον να αντισταθούν στην οικονομική και επαγγελματική τους εξαθλίωση.Οι ιατρικοί σύλλογοι οφείλουν να ενημερώσουν την κοινή γνώμη για την υποβάθμιση τόσο του ιατρικού επαγγέλματος όσο και της παροχής ιατρικών υπηρεσιών, μέσω της βιαστικής δεκάλεπτης διεκπεραίωσης των ασθενών στα πλαίσια του ΕΟΠΥΥ. Ο ΠΙΣ πρέπει να δώσει συνέντευξη τύπου για τον ίδιο σκοπό. Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ, αλλά και οι πρόεδροι των μεγάλων ιατρικών συλλόγων πρέπει να είναι κάθε μέρα στα μέσα ενημέρωσης! Οι εκπρόσωποι των γιατρών να ζητήσουν άμεσα συναντήσεις με βουλευτές-ιατρούς και με τους αρχηγούς των κομμάτων.

Οι γιατροί που σέβονται τον εαυτό τους πρέπει να αρνηθούν την παροχή υπηρεσιών στον ΕΟΠΥΥ με αυτούς τους όρους και να αντιδράσουν δυναμικά. Μία πρόταση θα ήταν να οργανωθεί κατάληψη του Υπουργείου Υγείας από τον ΠΙΣ, ή τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και Πειραιά, με συμμετοχή εκπροσώπων και από τους Ιατρικούς Συλλόγους όλης της χώρας. Να ζητηθεί έμπρακτη συμπαράσταση με συγκεκριμένες κινητοποιήσεις από την ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ και την ΟΕΝΓΕ, αφού διαφαίνεται ότι οι γιατροί του ΙΚΑ και του ΕΣΥ θα είναι οι επόμενοι στόχοι του υπουργείου για εξευτελιστική μείωση των αμοιβών, όταν θα έχει ξεμπερδέψει με την εξόντωση των ελευθεροεπαγγελματιών. Τα προβλήματα δεν λύνονται μόνο με έκδοση ψηφισμάτων. Χρειάζεται αγώνας και ενημέρωση της κοινωνίας! Αν δεν αντιδράσουμε τώρα δυναμικά, τότε ας υποστούμε κάθε επαγγελματική απαξίωση, εξαθλίωση και υποβάθμιση. Θα είμαστε άξιοι της τύχης μας!

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Από το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *