ΠΟΣΕ-ΙΚΑ. Πακέτο προτάσεων για την αύξηση των εσόδων του ΙΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ
Πακέτο προτάσεων  για την αύξηση των εσόδων του ΙΚΑ, την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής καθώς και μέτρα για την είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, κατέθεσε η ΠΟΣΕ ΙΚΑ προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή , πάγια αρχή της ΠΟΣΕ – ΙΚΑ είναι η βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης – την οποία σταθερά υπηρετούμε έχοντας στο κέντρο τον πολίτη – και η διασφάλιση αξιοπρεπών παροχών για όλους τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους.

Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ  επισημαίνει ότι η εισφοροδιαφυγή, η εισφοροαπαλλαγή και η εισφοροαποφυγή στο ΙΚΑ αγγίζουν τα 6 δις ευρώ σε ετήσια βάση. Κάθε αύξηση της ανεργίας κατά μία ποσοστιαία μονάδα προκαλεί απώλειες 450 εκατ. ευρώ στο ΙΚΑ. Η αδυναμία είσπραξης βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών φθάνει τα 6,7 δις ευρώ.

Μεταξύ των προτάσεων που καταθέτει η ΠΟΣΕ ΙΚΑ είναι :

1.Προτείνουμε τη δημιουργία κλιμακίων, στα οποία θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής όλοι οι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με σκοπό τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε στοχευμένες επιχειρήσεις, επί 24ώρου βάσης, τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας των οφειλών και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων είσπραξης.

2. Άμεση διασύνδεση του συστήματος πληροφορικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το σύστημα «TAXIS» του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Κωδικοποίηση νομοθεσίας.

4. Περιορισμό των ασφαλίστρων και γενικότερα επανεξέταση των ασφαλίστρων – ασφάλισης, με αντίβαρα εισφορές που δεν θα επιβαρύνουν το κόστος εργασίας από τη μείωση των εσόδων

5. Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών

6. Να υπάρχει μαύρη λίστα (τύπου Τειρεσίας) εισφορών. Το ΑΦΜ των υπευθύνων να «μαυρίζει». Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο πτώχευσης επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες των οποίων ανοίγουν νέες απαλλαγμένες από οφειλές.

7. Επανεξέταση των διατάξεων για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και Θέσπιση δυνατότητας πρόσβασης-ενημέρωσης και κατάσχεσης άυλων τίτλων (μετοχών, ομολόγων κ.λ.π) των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

8. Επαναφορά του δικαιώματος προσφυγής του Διευθυντή σε αποφάσεις Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών, οι οποίες είναι καταφανώς εις βάρος του ΙΚΑ. Προκειμένου να έχει η επιχείρηση δικαίωμα ένστασης σε ΤΔΕ ή δικαστήρια να υποχρεώνεται να καταβάλλει προηγουμένως το σύνολο της οφειλής και σε περίπτωση που δικαιωθεί, αυτή να επιστρέφεται.

9.Επίσης προτείνεται να γίνει διαχωρισμός των επιχειρήσεων, οι οποίες οφείλουν στο ΙΚΑ, ανάλογα με το πλήθος των απασχολούμενων, το ύψος της οφειλής και τη συχνότητα των καθυστερήσεων. Με νομοθετική ρύθμιση, οι επιχειρήσεις που υπερβαίνουν την οριοθετημένη οφειλή και τη συνέπεια καταβολής των εισφορών θα πρέπει να αναστέλλεται η λειτουργία τους και στη συνέχεια να κλείνουν, εφόσον συνεχίζουν να μην τακτοποιούν τις οφειλές τους.

Είμαστε αντίθετοι στη λειτουργία επιχειρήσεων που λειτουργούν με ανασφάλιστους εργαζόμενους, με μισθούς κατώτερους του επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης, με καθυστερήσεις μηνών στην καταβολή των δεδουλευμένων, με παραβίαση στοιχειωδών εργασιακών κεκτημένων, όπως ωράρια και συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, εις βάρος του Δημοσίου και του ασφαλιστικού συστήματος, συσσωρεύοντας κέρδη εκατομμυρίων που εξάγονται σε τράπεζες του εξωτερικού.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ως εκπρόσωποι εργαζομένων, ότι μια τέτοια πρόταση έρχεται σε αντίθεση με τους εργαζόμενους σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα εργασιακών σχέσεων και θεωρούμε ότι αναπτυξιακή δυναμική στη χώρα θα επιφέρει η λειτουργία υγειών επιχειρήσεων, οι οποίες θα διασφαλίζουν θέσεις εργασίας, με αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες εργασίας και θα τονώνουν τα έσοδα του κράτους και του ασφαλιστικού συστήματος, προκειμένου και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν τις παροχές και συντάξεις που τους αναλογούν

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της επιστολής

Αρ. πρωτ. 376/2011

Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΣ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

κ. Παπαδήμο Λουκά

ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ. Βενιζέλο Ευάγγελο

ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝ.ΑΣΦ/ΣΗΣ

κ. Κουτρουμάνη Γεώργιο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ. Σαχινίδη Φίλιππο

ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΙΚΑ

κ. Σπυρόπουλο Ροβέρτο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ

ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Πάγια αρχή της ΠΟΣΕ – ΙΚΑ είναι η βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης – την οποία σταθερά υπηρετούμε έχοντας στο κέντρο τον πολίτη – και η διασφάλιση αξιοπρεπών παροχών για όλους τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους.

Η αρχή αυτή, υπό την πίεση της δημοσιονομικής προσαρμογής, δοκιμάζεται “σκληρά”  με  περικοπές σε παροχές και συντάξεις και με αυξήσεις των ορίων ηλικίας χωρίς, έως σήμερα, να έχει αναληφθεί συντονισμένη δράση ώστε να “χτυπηθούν” παθογένειες  που, επί χρόνια, στερούν τα Ταμεία και πρωτίστως το ΙΚΑ (το οποίο στηρίζεται κυρίως στις εισφορές των εργοδοτών και των ασφαλισμένων) από έσοδα δεκάδων δισ ευρώ.

Η εισφοροδιαφυγή, η εισφοροαπαλλαγή και η εισφοροαποφυγή αγγίζει τα 6 δις ευρώ σε ετήσια βάση. Κάθε αύξηση της ανεργίας κατά μία ποσοστιαία μονάδα προκαλεί απώλειες 450 εκατ. ευρώ στο ΙΚΑ. Η αδυναμία είσπραξης βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών φθάνει τα 6,7 δις ευρώ.

Η ΠΟΣΕ – ΙΚΑ θεωρώντας ότι, ιδιαίτερα κάτω από τις σημερινές συνθήκες, η αύξηση των εσόδων από τις παραπάνω “πηγές” είναι μονόδρομος, τόσο για την αύξηση των εσόδων όσο και για τη διασφάλιση των παροχών και την αποκατάσταση αδικιών που έχουν γίνει, καταθέτει την παρακάτω ολοκληρωμένη πρόταση.

Είναι γνωστό ότι το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.) βασίζεται κυρίως στις εισφορές των εργοδοτών και των ασφαλισμένων.

Προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα οι παθογένειες που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, όπως:

1.            Η εισφοροδιαφυγή (απόκρυψη εξ΄ ολοκλήρου της ασφαλιστέας ύλης ή μερική απόκρυψη ασφαλιστέας ύλης π.χ εμφάνιση μειωμένης απασχόλησης).
2.            Η εισφοροαπαλλαγή επιχειρήσεων.
3.            Η εισφοροαποφυγή μέσω ειδικών συμβάσεων εργασίας π.χ συμβάσεις έργου.
4.            Η αύξηση των εσόδων από εισπράξεις καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ανωτέρω φαινόμενα απαιτείται πολιτική βούληση, αλλαγή ή προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, στην κατεύθυνση ενός ολοκληρωμένου και σταθερού νομικού πλαισίου, που θα ρυθμίζει ασφαλιστικά θέματα. Απαιτείται όμως κυρίως έμψυχο δυναμικό που θα στελεχώσει τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Ιδρύματος και θα δραστηριοποιείται καθημερινά και επί 24ώρου βάσης τόσο στον τομέα ελέγχου στοχευμένων επιχειρήσεων όσο και στον τομέα της είσπραξης καθυστερούμενων οφειλών.

Παραθέτουμε παρακάτω, αναλυτικά, τις συγκεκριμένες προτάσεις που διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με έμπειρους υπηρεσιακούς παράγοντες με τη βεβαιότητα ότι θα τις λάβετε σοβαρά υπόψη.

1.    Εισφοροδιαφυγή

Ο υψηλότερος δείκτης εισφοροδιαφυγής παρατηρείται κυρίως στις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:

Εποχικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια, κάμπινγκ κ.λ.π), που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές γύρω από τον τουρισμό.

Επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης και αναψυχής (καφετέριες, μπαρ, μουσικές σκηνές κ.λ.π).

Αυτοκίνητα π.χ ΤΑΧΙ, φορτηγά.

Πρατήρια υγρών καυσίμων, κυρίως τις νυχτερινές ώρες λειτουργίας τους.

Επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, με εποχική δραστηριότητα.

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.

Επιχειρήσεις ενοικίασης προσωπικού.

Ατομικές επιχειρήσεις με μικρό αριθμό απασχολουμένων και άλλες.

α) Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής θεωρούμε ότι ο επιτόπιος έλεγχος στις επιχειρήσεις είναι προαπαιτούμενη προϋπόθεση και συνεπώς κρίνεται επιβεβλημένη.

Συνεπώς απαιτείται άμεση στελέχωση και λειτουργία όλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΕΥΠΕΑ που ήδη προβλέπονται (13 συνολικά).

Παράλληλα, προτείνουμε δημιουργία κλιμακίων από όλους ανεξαιρέτως τους υπηρετούντες διοικητικούς υπαλλήλους, για την πραγματοποίηση στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις, επί 24ώρου βάσης και αύξηση του ρυθμού διενέργειας των επιτόπιων ελέγχων από μεικτά συνεργεία ΣΕΠΕ και ΕΥΠΕΑ.

β) Τα σημειώματα του επιτόπιου ελέγχου να διεκπεραιώνονται το αργότερο εντός τριμήνου (με την υποβολή της ΑΠΔ) από τον υπάλληλο που διενήργησε τον επιτόπιο έλεγχο και όχι μετά από χρόνια από έναν τρίτο, ο οποίος δεν γνωρίζει το πραγματικό γεγονός.

2.    Εισφοροαπαλλαγή

Κατάργηση των διατάξεων με βάση τις οποίες απαλλάσσονται καθ΄ όλα ή εν μέρει από την καταβολή εισφορών πολλές κατηγορίες εργοδοτών και απασχολούμενων (π.χ πρακτικά ασκούμενοι μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές κ.α).

3.    Εισφοροαποφυγή

Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.1305/82 με σκοπό την υπαγωγή όλων των συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επίσης προτείνεται:

Δημιουργία ομάδας έργου, που θα υποστηρίζεται με σύγχρονα μέσα πληροφορικής, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την κεντρική παρακολούθηση του ελεγκτικού έργου των Υποκ/των, με μετρήσιμα μεγέθη, η οποία θα θέτει συγκεκριμένους ποσοτικούς και εφικτούς στόχους ανά Υποκ/μα, θα παρακολουθεί την επίτευξή τους και θα αξιολογεί κάθε Μονάδα με βάση το αποτέλεσμα.
Άμεση διασύνδεση του συστήματος πληροφορικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το σύστημα «TAXIS» του Υπουργείου Οικονομικών. Βελτιώσεις στο λογισμικό του Ο.Π.Σ. για ευκολότερη άντληση πληροφοριών – διασταυρώσεις στοιχείων.
Κριτήρια ελέγχου. Λειτουργία συστήματος επιλογής επιχειρήσεων (προφίλ εργοδοτών και επιλογή ελέγχου), που θα υποστηρίζει τη διαδικασία στόχευσης των ελέγχων, με χρήση της τεχνολογίας ανάλυσης επικινδυνότητας και θα βασίζεται σε ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργοδοτών που τηρούνται στο Ο.Π.Σ. Παράλληλα θα παρακολουθείται και η επικινδυνότητα των οφειλετών, με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμής των οφειλών προς το ΙΚΑ.
Κωδικοποίηση νομοθεσίας – οδηγιών και απλούστευση της νομοθεσίας και των διαδικασιών.
Αλλαγή του λογισμικού έτσι ώστε η κάθε καταβολή εισφορών από τους εργοδότες να εξοφλεί την παλαιότερη οφειλή, με βάση τη χρέωση από ΑΠΔ και να υπολογίζει τα πρόσθετα τέλη μέχρι την ημερομηνία καταβολής. Έτσι, εύκολα καταλογίζει κανείς με Π.Ε.Ε. τις οφειλόμενες εισφορές, με βάση τη δήλωση εργοδότη ΑΠΔ.
Περιορισμό των ασφαλίστρων και γενικότερα επανεξέταση των ασφαλίστρων – ασφάλισης, με αντίβαρα εισφορές που δεν θα επιβαρύνουν το κόστος εργασίας από τη μείωση των εσόδων.
Άμεση είσπραξη των θεσμοθετημένων κοινωνικών πόρων υπέρ του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.
Μείωση στο ήμισυ της διάρκειας ισχύος των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ενίσχυση των κανόνων ελέγχου κατά την παραλαβή των ΑΠΔ μέσω διαδικτύου. Να υπάρχει επιβάρυνση στις ΑΠΔ για τα κατ’ επανάληψη μη διορθωμένα λάθη τους.

Σήμερα, όσοι ρυθμίζουν με τον προσωρινό διακανονισμό (Ν.3943/11 και 4019/11) πληρώνουν μια δόση και λαμβάνουν βεβαίωση δίμηνης διάρκειας ισχύος χωρίς παρακράτηση ποσού υπέρ του ΙΚΑ για εισπράξεις τους από το Δημόσιο ή δανειοδοτήσεις τους. Συνήθως αυτές οι επιχειρήσεις δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα ή και καθόλου την επόμενη δόση, αφού έχουν βεβαίωση σε ισχύ. Επίσης, σε όσους δεν οφείλουν, χορηγούνται βεβαιώσεις με εξάμηνη διάρκεια ισχύος, με ενδεχόμενο να μην καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές των μηνών αυτών.

Προτείνεται:

Ρύθμιση με προσωρινό διακανονισμό

Υποχρεωτική μηνιαία υποβολή ΑΠΔ

Μηνιαία διάρκεια ισχύος

Παρακράτηση ποσού ή ποσοστού από είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από

το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, κλπ ή δανειοδότηση από τράπεζες αντίστοιχα.

Αναμένεται το 2012 να τεθεί σε λειτουργία η έκδοση βεβαιώσεων μέσω ΟΠΣ (όπως γίνεται πιλοτικά στο ΙΚΑ Δάφνης).

Έτσι, δεν θα επιβαρυνθούν οι συνάδελφοι από το γεγονός ότι οι εργοδότες θα ζητούν πιο συχνά βεβαιώσεις, λόγω μείωσης της διάρκειας ισχύος τους.

Η ασφαλιστική ενημερότητα να ισχύει:

4 μήνες για όσους δεν οφείλουν

1 μήνα για όσους έχουν ρύθμιση.

10.       Εφαρμογή του θεσμού του εργοσήμου σε περιστασιακά απασχολούμενους στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις επισιτισμού και θεάματος-ακροάματος (όπως άλλωστε προβλέπει το άρθρο 23 του Ν.3863/10). Προσωρινά το μέτρο έχει ανασταλεί γι΄ αυτή την κατηγορία εργαζόμενων, αν και οι επιχειρήσεις αυτές έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον.

11.       Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3943/11 (άρθρο 3 παρ.1) που προβλέπουν φυλάκιση για χρέη προς το Δημόσιο και για τις οφειλές προς το ΙΚΑ.

(Είναι οι περιπτώσεις για τις οποίες καθημερινά το ΣΔΟΕ συλλαμβάνει υπεύθυνους επιχειρήσεων για οφειλές τους από ΦΠΑ κλπ.).

4.    Μέτρα για την είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.

1.         Οι Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να ενεργοποιήσουν άμεσα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των οφειλών, όπως αυτά προβλέπονται από Ν.Δ. 356/74 – ΚΕΔΕ    (άρθρο 9) και άλλους νόμους, όπως κατάσχεση ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων τόσο των νομικών προσώπων , των επιχειρήσεων, όσο και των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων των υπευθύνων αυτών (Ν.2676/99 άρθρο 69), κατάσχεση εις χείρας τρίτων ή τραπεζικών λογαριασμών ή άυλων τίτλων καθώς και εγγραφή υποθηκών επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, πλοίων και αεροσκαφών, προσωποκράτηση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, κ.λ.π.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω μέτρων προτείνεται:

α)         Όσον αφορά στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών, επιβάλλεται η άμεση διασύνδεση του συστήματος πληροφορικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα σύστημα «TAXIS» του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και με τα πληροφορικά συστήματα των Υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων όλης της χώρας.  Επικουρικά και μέχρι την ολοκλήρωση των παραπάνω αναφερομένων διασυνδέσεων επιβάλλεται η προσκόμιση κατά την απογραφή κάθε επιχείρησης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επίσημου αντιγράφου του Ε9 όλων των προσωπικών φορέων κάθε επιχείρησης. Ενδεχομένως θα πρέπει να αντιμετωπισθεί και η δυνατότητα θέσπισης υποχρέωσης προσκόμισης του παραπάνω αντιγράφου και κατά την ενδιάμεση διαδικασία, που η επιχείρηση συναλλάσσεται με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, π.χ αίτηση για ρύθμιση οφειλής, αίτηση διενέργειας ελέγχου κ.λ.π.

β)         Επανεξέταση των διατάξεων για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας (οιονεί αναγκαστικό μέτρο είσπραξης των οφειλών) σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων (μεγαλοοφειλέτες κ.λ.π), καθώς και θέσπιση νέων διατάξεων για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών με την προϋπόθεση της εξόφλησης της οφειλής ή παρακράτηση του ποσού οφειλής από το τίμημα που εισπράττει λόγω της πώλησης          ο πωλητής – οφειλέτης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (χρεωστική βεβαίωση με το σύνολο της οφειλής).

γ)         Θέσπιση δυνατότητας πρόσβασης-ενημέρωσης και κατάσχεσης άυλων τίτλων (μετοχών, ομολόγων κ.λ.π) των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω της αντίστοιχης αρμόδιας υπηρεσίας του χρηματιστηρίου Αθηνών (Αποθετήριο κ.λ.π), με ενδεχόμενη δυνατότητα ηλεκτρονικής ενδεχομένης διασύνδεσης του συστήματος μας πληροφορικής με την αντίστοιχη υπηρεσία του χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

δ)         Παρατηρείται πολλές φορές επιχειρήσεις που δε διαθέτουν ακίνητη περιουσία     ή διαθέτουν αντίστοιχη μικρής αξίας δυσανάλογη σε σχέση με τις οφειλές τους προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να διαφεύγουν στην πράξη της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω ανυπαρξίας ακίνητης περιουσίας (αλλοδαποί ή και ημεδαποί, που δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία). Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού και δεδομένου ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ευθύς άμα τη υποβολή της αίτησης απογραφής επιχείρησης καλύπτει ασφαλιστικά και υποβάλλεται στη σχετική δαπάνη αντιμετώπισης οποιασδήποτε ασφαλιστικής περίπτωσης, που θα επέλθει στους εργαζόμενους του συγκεκριμένου εργοδότη, θα πρέπει να αξιολογηθεί η ενδεχόμενη καταβολή εγγύησης εκ μέρους του, που θα καλύπτει ασφαλιστικές εισφορές μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (π.χ ενός εξαμήνου) και εν συνεχεία την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του οφειλέτη, ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

ε)         Να υπάρχει μαύρη λίστα (τύπου Τειρεσίας) εισφορών. Το ΑΦΜ των υπευθύνων να «μαυρίζει». Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο πτώχευσης επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες των οποίων ανοίγουν νέες απαλλαγμένες από οφειλές.

2.         Κεντρική παρακολούθηση της επικινδυνότητας των οφειλετών.

3.         Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών. Επειδή οι νόμοι, που ψηφίστηκαν από το 1982 μέχρι σήμερα για ρύθμιση οφειλών με ευνοϊκούς όρους (μεγάλος αριθμός δόσεων κ.λ.π), δεν απέδωσαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μόνο το 10-15% των οφειλετών τις ακολούθησαν μέχρι εξόφλησης της οφειλής), θα πρέπει να θεσπισθούν πάγιες διατάξεις ρύθμισης οφειλών όπως:

Αριθμός δόσεων ανάλογα με το ύψος οφειλής των επιχειρήσεων, ανάλογα με τον κλάδο και το αντικείμενο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, συνέπεια αυτής ως προς την τήρηση προγενέστερης ρύθμισης, φερεγγυότητα της επιχείρησης (ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων, χορήγηση εγγυητικής τραπεζικής επιστολής κ.λ.π, ασφαλισμένες σε Υποθήκη απαιτήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), εποχικότητα της επιχείρησης κ.λ.π.
Απώλεια της ρύθμισης να επέρχεται είτε από τη μη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών, μετά το μήνα υπαγωγής σε ρύθμιση, είτε από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή της καθορισθείσας δόσης.

4.         Επαναφορά του δικαιώματος προσφυγής του Διευθυντή σε αποφάσεις Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών, οι οποίες είναι καταφανώς εις βάρος του ΙΚΑ. Προκειμένου να έχει η επιχείρηση δικαίωμα ένστασης σε ΤΔΕ ή δικαστήρια να υποχρεώνεται να καταβάλλει προηγουμένως το σύνολο της οφειλής και σε περίπτωση που δικαιωθεί, αυτή να επιστρέφεται.

5.         Μέτρα για την ενεργοποίηση του ασφαλισμένου. Ενημέρωση των πολιτών. Καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης.

6.         Επίσης προτείνεται να γίνει διαχωρισμός των επιχειρήσεων, οι οποίες οφείλουν στο ΙΚΑ, ανάλογα με το πλήθος των απασχολούμενων, το ύψος της οφειλής και τη συχνότητα των καθυστερήσεων. Με νομοθετική ρύθμιση, οι επιχειρήσεις που υπερβαίνουν την οριοθετημένη οφειλή και τη συνέπεια καταβολής των εισφορών θα πρέπει να αναστέλλεται η λειτουργία τους και στη συνέχεια να κλείνουν, εφόσον συνεχίζουν να μην τακτοποιούν τις οφειλές τους.

Είμαστε αντίθετοι στη λειτουργία επιχειρήσεων που λειτουργούν με ανασφάλιστους εργαζόμενους, με μισθούς κατώτερους του επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης, με καθυστερήσεις μηνών στην καταβολή των δεδουλευμένων, με παραβίαση στοιχειωδών εργασιακών κεκτημένων, όπως ωράρια και συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, εις βάρος του Δημοσίου και του ασφαλιστικού συστήματος, συσσωρεύοντας κέρδη εκατομμυρίων που εξάγονται σε τράπεζες του εξωτερικού.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ως εκπρόσωποι εργαζομένων, ότι μια τέτοια πρόταση έρχεται σε αντίθεση με τους εργαζόμενους σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα εργασιακών σχέσεων και θεωρούμε ότι αναπτυξιακή δυναμική στη χώρα θα επιφέρει η λειτουργία υγειών επιχειρήσεων, οι οποίες θα διασφαλίζουν θέσεις εργασίας, με αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες εργασίας και θα τονώνουν τα έσοδα του κράτους και του ασφαλιστικού συστήματος, προκειμένου και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν τις παροχές και συντάξεις που τους αναλογούν.

Επισημαίνουμε ότι η αποτελεσματικότητα των ανωτέρω προτάσεων προϋποθέτει την εφαρμογή στο σύνολό τους και όχι αποσπασματικά μέτρα, που υιοθετήθηκαν μέχρι σήμερα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των ανωτέρω προτάσεων είναι η αξιοποίηση του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού, που διαθέτει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο στηρίζει εδώ και χρόνια αγόγγυστα και με αυτοθυσία την κοινωνική ασφάλιση, παρά τη ραγδαία αύξηση του φόρτου εργασίας, τις αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές και τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές και νέες τεχνολογίες.

Προτείνουμε τη δημιουργία κλιμακίων, στα οποία θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής όλοι οι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με σκοπό τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε στοχευμένες επιχειρήσεις, επί 24ώρου βάσης, τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας των οφειλών και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων είσπραξης.

Τα κλιμάκια αυτά θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη νομική κάλυψη και προστασία.

Είναι προφανές ότι όταν το αποτέλεσμα της διενέργειας ελέγχων από το σώμα της ΕΥΠΕΑ, που αποτελείται από 20 άτομα είναι η βεβαίωση 9.751.500 € οφειλών το έτος 2011, η συμμετοχή όλων των Διοικητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ σε κλιμάκια που θα απασχολούνται καθημερινά με το έργο της αύξησης των εσόδων θα φέρει πολλαπλάσια αποτελέσματα.

Προτείνουμε τα μέλη των κλιμακίων να λαμβάνουν μια μηνιαία αποζημίωση της τάξης των 500 ευρώ, μόνο στην περίπτωση που επιτευχθεί ο στόχος είσπραξης επιπλέον μηνιαίων εσόδων, τουλάχιστον της τάξης των 15.000.000 €.

Τονίζουμε ότι το ποσό αυτό θα καταβάλλεται, μόνο εφόσον τα αποτελέσματα της εργασίας των κλιμακίων αυτών θα είναι η αύξηση των εσόδων του ΙΚΑ, ενώ το σύνολο της αποζημίωσης αυτής θα είναι ένα μηδαμινό ποσοστό των εσόδων που θα συρρέουν στα ταμεία. Κατά συνέπεια το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα καταβάλλει μια ετήσια δαπάνη ελάχιστη σε σχέση με τα πολλαπλάσια οφέλη που θα αποκομίζει ετησίως από τη ραγδαία αύξηση των εσόδων.

Τέλος επαναλαμβάνουμε ότι η εύρυθμη λειτουργία και η βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, του θεμελιώδους σημασίας αγαθού για ένα Κράτος Δικαίου, απαιτεί πολιτική βούληση, σταθερό νομικό πλαίσιο, εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει, δυναμικού που έχει την απαραίτητη εμπειρία, τεχνογνωσία, ήθος, υπευθυνότητα, εργατικότητα και φιλότιμο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συζήτηση, σε ότι αφορά την πρακτική υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων.

Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                Η Γ.Γραμματέας

Νίκος Χατζόπουλος                                               Ιωάννα Τσιαπαρίκου

–                                               Από το γραφείο τύπου της ΠΟΣΕ ΙΚΑ

One thought to “ΠΟΣΕ-ΙΚΑ. Πακέτο προτάσεων για την αύξηση των εσόδων του ΙΚΑ”

  1. ΠΟΛΥ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ…ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΧΡΩΣΤΑΝΕ Κ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΔΙΟΤΙ ΟΙ 36 ΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΜΕΧΡΙ Κ Ο ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΣΕ ΠΑΕΙ ΣΤΙΣ 72 Κ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ…ΕΝΤΟΜΕΤΑΞΥ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΥΧΑΙΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ. ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΠΛΕΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΣ Κ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΚΑΤΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ Κ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ Κ ΞΑΝΑΡΩΤΑΩ ΠΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ Κ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΕΦΟΣΟΝ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ 36 ΜΗΝΕΣ?…ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΠΧ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 2000 ΕΥΡΩ? ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΧΡΕΟΣ? ΜΕ ΤΗΝ 24ΩΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ? ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Η ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ????…ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ Κ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Κ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΟΥΝ ΛΙΓΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΤΩΣΕΙΣ Κ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΖΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΑΚΙ…ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΤΟ 2009 ΗΤΑΝ 96 ΔΟΣΕΙΣ ΞΑΦΝΙΚΑ ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΙΣ 36 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Κ ΥΠΗΡΧΕ ΑΥΤΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ?..ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΕΥΝΟΙΚΗ Κ ΞΑΝΑ ΕΥΝΟΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ Κ ΜΟΝΟ ΕΥΝΟΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΗΣΑΜΕ ΣΤΟΥΣ 36 ΜΗΝΕΣ. ΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΑ Κ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ.ΑΠΟ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Κ ΤΟ ΣΚΥΛΟ ΧΟΡΤΑΤΟ ΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΑ Κ ΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΤΩΡΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ…ΠΩΣ ΘΑ ΓΕΜΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ? ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΛΥ ΑΛΛΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ….ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *