Αναδρομικά και έμμεσα αύξηση εισφορών σε μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους

Αναδρομικά, από την 1η Ιουλίου θα ισχύσουν για τους μηχανικούς αλλά και τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του ενιαίου ταμείου αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ) οι έμμεσες αυξήσεις των εισφορών. Κάτι που οδήγησε ήδη σε κινητοποιήσεις τους διπλωματικούς μηχανικούς, οι οποίοι σκληραίνουν τη στάση τους, αντιδρώντας όχι μόνο στην αύξηση των εισφορών. Ζητούν τη λήψη μέτρων για την προστασία των αποθεματικών του ταμείου τους, την απόσυρση της πρότασης για κατάργηση των κατώτερων νόμιμων αμοιβών και των σχεδιαζόμενων μέτρων για την απελευθέρωση του επαγγέλματος των μηχανικών.

Ειδικά για το ασφαλιστικό, τελικά, όχι από την 1/1/2012 αλλά αναδρομικά από 1η Ιουλίου 2011 θα επιβάλλεται τόσο η πρόσθετη εισφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, γιατρούς και νομικούς, ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 όσο και η αναγκαστική μετάταξη των «νέων» ασφαλισμένων (από 1/1/1993 και μετά) του ΕΤΑΑ, σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Πρόκειται για μέτρα που περιλαμβάνονται στο υπό αναθεώρηση Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο προβλέπει την έμμεση αύξηση εισφορών, μέσω μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, για χιλιάδες γιατρούς, φαρμακοποιούς, μηχανικούς και νομικούς – συμβολαιογράφους.

Με εγκύκλιό της η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αθηνά Δρέττα, ξεκαθαρίζει ότι για την υπαγωγή των από 1/1/1993 ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία μετά την πάροδο τριετίας, θα λαμβάνεται υπόψη όλος χρόνος ασφάλισής τους στο ΕΤΑΑ (ελεύθερου επαγγελματία ή μισθωτού). Στις περιπτώσεις που ο συνολικός χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΑΑ στις 30/6/2011 υπερβαίνει τα 3 έτη ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι θα υπαχθούν στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και όχι σε εκείνη που αντιστοιχεί με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισή τους.

Για παράδειγμα, νέος ασφαλισμένος που ασφαλίστηκε στο ΕΤΑΑ από 1/7/2003, συμπληρώνει 8 έτη ασφάλισης μέχρι 30/6/2011, θα υπαχθεί στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και όχι στη 3η βάσει του χρόνου ασφάλισης. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας στη 2η , θα υπαχθεί υποχρεωτικά στη 3η ασφαλιστική κατηγορία, και ούτω καθ’ εξής.

Να σημειωθεί ότι, οι από 1/1/1993 ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία στην οποία και θα παραμένουν για όσο χρονικό διάστημα η συγκεκριμένη κατηγορία εξακολουθεί να είναι ανώτερη εκείνης που προκύπτει βάσει του χρόνου ασφάλισής τους.

Όσον αφορά τις εισφορές, είναι γνωστό ότι για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ προβλέπεται η καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση του φορέα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η πρόσθετη εισφορά για τους μέχρι 31/12/1992 σφαλισμένους θα καταβάλλεται χωρίς μείωση για τους ασφαλισμένους κάτω πενταετίας, δεδομένου ότι αυτή δεν συναρτάται με τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Στην περίπτωση της υποχρεωτικής μετάταξης των από 1/1/1993 ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, η προβλεπόμενη για τους κάτω πενταετίας ασφαλισμένους μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, εξακολουθεί να εφαρμόζεται, και συνεπώς τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και έχουν λιγότερα από πέντε έτη ασφάλισης, καταβάλλουν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για το χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας.

Προσοχή. Ειδικά για τους μηχανικούς, ξεκαθαρίζεται ότι η υποχρεωτική υπαγωγή των από 1/1/1993 ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία, αφορά και την Ειδική Προσαύξηση. Συνεπώς, από 1/7/2011 ο υπολογισμός της εισφοράς για την Ειδική Προσαύξηση γίνεται επί του ποσού της νέας ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία εντάσσεται ο ασφαλισμένος. Όμως, ως κριτήριο για τη συμπλήρωση τριετίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υπαγωγής στην Ειδική Προσαύξηση, και όχι η ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ.

Της Ρούλας Σαλούρου

Πηγή:www.capital.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *