Αναστάσιος Βασιάδης. Το επισφαλές των κυβερνητικών εξαγγελιών για τον ΕΟΠΥΥ

«timeo Danaos et dona ferentes»  ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ ΑΙΝΕΙΑΔΑ

Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΒΑΣΙΑΔΗΣ  Μέλος Δ.Σ ΠΙΣ

Στην ιατρική επικαιρότητα κυριάρχησαν τις τελευταίες ημέρες οι κυβερνητικές  εξαγγελίες για τον νέο τύπο ιατρικών συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ που θα ισχύσουν από 1.1.2011 και για την ελεύθερη συνταγογράφηση.  Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν από τους συναρμόδιους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας και από τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων κατά την διάρκεια ειδικής συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποία αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.
Μετά από μία προσεκτική ανάγνωση των εισηγήσεων και των απαντήσεων που έδωσαν τα κυβερνητικά στελέχη στις διευκρινιστικές ερωτήσεις που υπέβαλλαν οι Βουλευτές που συμμετείχαν στην σύνθεση της Επιτροπής και μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,  καταγράφονται οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
Για πρώτη φορά προσεγγίστηκε θετικά το πανιατρικό αίτημα για την καθιέρωση της ελεύθερης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  και  από τους  ιατρούς που δεν θα συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ.
Δεν διευκρινίστηκε όμως, ούτε από πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή της,  ούτε μια ποια διαδικασία θα ενταχθούν στο σύστημα όσοι δεν θα έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε αν θα υπάρχουν πλαφόν στις ηλεκτρονικές συνταγές και ποία. Γενικώς και αορίστως το θέμα παραπέμφθηκε στην  προσεχή τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας και σε περαιτέρω δράσεις που θα αναπτυχθούν από κυβερνητικής πλευράς.   Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι με την προβλεπόμενη από τον  νόμο διαμορφωθείσα πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ  για την τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού, η καθιέρωση της  ελεύθερης συνταγογράφησης παραπέμπεται σε απροσδιόριστο  χρόνο μετά από έκδοση άλλης Κ.Υ.Α.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ  ΜΕ ΕΟΠΥΥ
Προαναγγέλθηκε για χρόνο που δεν προσδιορίστηκε, η σύμβαση 5.000 γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ βάσει του ισχύοντος Ενιαίου Κανονισμού, χωρίς καθορισμό των εργασιακών σχέσεων ούτε των κριτηρίων επιλογής, ούτε των αμοιβών  της προβλεπόμενης αντιμισθίας.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ   ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΟΠΥΥ
Ανακοινώθηκε η έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σύμφωνα με την οποία παρατείνονται οι ιατρικές συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ με αμοιβή κατά επίσκεψη 10 ευρώ καθαρά,  με πλαφόν 200 επισκέψεις  και ωράριο εργασίας τεσσάρων  ωρών.
Αναγγέλθηκε  δηλαδή  ότι οι ιατρικές συμβάσεις με τους ως άνω Οργανισμούς  θα παραταθούν με διαφορετικούς όρους από αυτούς που ίσχυαν, χωρίς να γίνει καμία αναφορά για  έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα τροποποιήσει το επίσημο κρατικό τιμολόγιο για τις ιατρικές επισκέψεις,  ούτε η τροποποίηση των ισχυόντων κανονισμών των Ασφαλιστικών Οργανισμών που προβλέπουν τις πρώτες και δεύτερες επισκέψεις, τις επισκέψεις κατ΄ οίκον  και τις ιατρικές πράξεις για τον ΟΠΑΔ και τις αμοιβές κατ΄ αντιμισθία  για τον  ΟΑΕΕ.
Τελικά στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την 16.12.2011, ανακοινώθηκε ότι όλες οι ιατρικές συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ  λύονται στις 31.12.2011.  Οι ιατροί που είχαν συμβληθεί με τους ως άνω Οργανισμούς, μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας αυτού,  έως ότου γίνουν συμβάσεις μίσθωσης έργου, έφόσον υποβάλλουν δήλωση στον Οργανισμό εντός προθεσμίας 10 ημερών από 16.12.2011 με αμοιβή 10 ευρώ ανά επίσκεψη και μέχρι 200 επισκέψεις μηνιαία, χωρίς εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ, αλλά προφανώς με προεισπραττόμενο τον αναλογούντα φόρο.

Εις ότι αφορά την εγκυρότητα των μεταβατικών  αυτών  ιατρικών συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ που θα ισχύσει από 1.1.12,  επισημαίνονται τα ακόλουθα.
1.Δεν προσδιορίζεται εάν οι ιατροί που θα υποβάλλουν την σχετική δήλωση προς τον ΕΟΠΥΥ θα δέχονται στο ιατρείο τους μόνο τους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ, ή και τους ασφαλισμένους  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΓΑ, αμειβόμενοι με 10 ευρώ ανά επίσκεψη, έως τον οριζόμενο αριθμό των 200 επισκέψεων.
2.Δεν καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα καταγράφεται η επίσκεψη. Παραμένει δηλαδή αδιευκρίνιστο εάν θα ισχύουν τα μέχρι τώρα βιβλιάρια υγείας των επιμέρους Ταμείων ή θα αντικατασταθούν με άλλα τύπου ΟΠΑΔ, όπου θα γράφεται εντολή επίσκεψης, ή θα  αναγράφεται η επίσκεψη στα ιδιωτικά συνταγολόγια των ιατρών, ή θα υπάρξει άλλος μη εφαρμοσθείς μέχρι  σήμερα  τρόπος.
3.Δεν διευκρινίζεται εάν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ακυρώνονται οι διατάξεις  του Π.Δ. που ορίζει ότι, η πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο, κοστολογείται 20 ευρώ, η δεύτερη 10 ευρώ, η πρώτη στο σπίτι 25 ευρώ και η δεύτερη 15 ευρώ, με αναλογία 25% των δευτέρων επισκέψεων έναντι των πρώτων και 10% των επισκέψεων στο σπίτι, έναντι των επισκέψεων  στο ιατρείο.
4.Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δεν αναφέρεται η επίσκεψη στο σπίτι, ούτε οι ιατρικές πράξεις που διενεργούνται από τους ιατρούς, ούτε που θα αναγράφονται οι αριθμοί  που ορίζονται για τις εντολές ιατρικών πράξεων από την ηλεκτρονική εφαρμογή.
5.Δεν υπάρχει καμιά ΠΡΟΒΛΕΨΗ για ωράριο εργασίας ούτε για περαιτέρω υποχρεώσεις και  όρους των διάμεσων αυτών ιατρικών  συμβάσεων.
6.Δεν προσδιορίζεται εάν οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν επί πιστώσει ή οι αμοιβές θα εισπράττονται από τους ασφαλισμένους επί αποδείξει.
7.Δεν καθορίζεται με ποιον ακριβώς τρόπο θα εισπράττονται οι αμοιβές, εφόσον οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται επί πιστώσει.
8.Παραμένει αδιευκρίνιστο, εάν οι υφιστάμενες συμβάσεις των ελευθεροεπαγγελματιών με το Ι.Κ.Α. παραμένουν, ή λύονται αυτομάτως μαζί με τις συμβάσεις του ΟΠΑΔ και ΕΟΠΥΥ.
9.Ομοίως αδιευκρίνιστο παραμένει εάν οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από τον ΟΠΑΔ, τον ΕΟΠΥΥ και τον ΟΓΑ  θα μπορούν να επισκέπτονται τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ με τα βιβλιάρια Υγείας των Οργανισμών τους και αν θα κάνουν χρήση των παροχών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
10.Δεν καθορίζεται εάν οι 200 προβλεπόμενες ιατρικές επισκέψεις αφορούν διαφορετικά πρόσωπα ή  κάποιες εξ αυτών μπορούν να πραγματοποιούνται από  τον ίδιο ασφαλισμένο.
11. Αδιευκρίνιστη επίσης παραμένει  η ενσωμάτωση κάποιων εκ των ιατρικών πράξεων στην αμοιβή των 10 ευρώ.
12.Επισημαίνεται η απουσία στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου κάθε πρόβλεψης για τους εργαστηριακούς ιατρούς.
13.Τονίζεται το ελάχιστο του εναπομείναντος χρόνου, εκ των 10 ημερών  που προβλέπονται για την υποβολή των δηλώσεων,  όπως  και το γεγονός ότι δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για τρέχουσες ή εργάσιμες ημέρες  και ποια υπηρεσία είναι η κατά τόπους διαδεχθείσα  τον ΕΟΠΥΥ,  για την αποδοχή των δηλώσεων.
14.Καταληκτικά υπογραμμίζεται ότι, μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ ιατροί, δεν έχουν ενημερωθεί αρμοδίως, ούτε για το γεγονός της λύσης των συμβάσεών τους , ούτε για την διορία των δηλώσεων  η οποία οσονούπω λήγει.

Εκ των ως άνω καθίσταται κατανοητό ότι οι εξαγγελθείσες μεταβατικές   ιατρικές συμβάσεις δεν μπορούν να υλοποιηθούν εάν δεν εκδοθεί η ΚΥΑ που θα ρυθμίζει τα σημεία που παραμένουν ασαφή, εάν δεν γίνουν οι αντίστοιχες τροποποιήσεις των κειμένων νομοθετικών διατάξεων που προσκρούουν σε αυτή τη ρύθμιση και εάν δεν εκδοθούν οι αναγκαίες εφαρμοστικές εγκύκλιοι.
Πέραν όλων τούτων, αναδύεται το απαράδεκτον της δραματικής υποτίμησης της αξίας της Ιατρικής Επίσκεψης, που αναπόφευκτα μετακυλίεται στους  ασφαλισμένους.
Η επιστροφή στο πριν το 2004 καθεστώς  καθηλωμένης ιατρικής αμοιβής, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό από το Ιατρικό Σώμα.

Οι μέχρι τώρα κυβερνητικές εξαγγελίες  και μεθοδεύσεις απετέλεσαν προϊόν αμηχανίας και αδιεξόδου  μετά την γενίκευση των αναστολών των ιατρικών συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ  και της ισχυροποίησης της θέσεως του Ιατρικού Σώματος,  εν όψει της προαναγγελθείσας έναρξης λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ.

Στην διάρκεια των ιατρικών κινητοποιήσεων  διατρανώθηκε η δυναμική του Ιατρικού Κόσμου πράγμα το οποίο θορύβησε τους κυβερνώντες οι οποίοι αναζητούν τρόπους υπονόμευσης και διάσπασης.
Η μέχρι τώρα πολιτική φιλοσοφία των κυβερνώντων απορρίπτει την ελεύθερη συνταγογράφηση και την ιατρική αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση.
Η αορίστως εξαγγελλόμενη καθιέρωση της ελεύθερης συνταγογράφησης, όπως   και  η προσκαίρως ενεργοποιούμενη υποτιμημένη ιατρική επίσκεψη κατά περίπτωση, αποτελούν τον Δούρειο Ίππο με τον οποίο οι κυβερνώντες επιχειρούν να διασπάσουν την ιατρική συσπείρωση. Απέναντι σε αυτά τα «δώρα των Δαναών» οι πάντες οφείλουν να είναι επιφυλακτικοί  και ανένδοτοι.

Κατόπιν τούτων και εν αναμονή των  νέων αποφάσεων και οδηγιών  από τα θεσμικά όργανα της Ιατρικής Κοινότητας, οι Ιατροί οφείλουν να εναρμονιστούν  στις συλλογικές αποφάσεις των Φορέων τους, να εμμείνουν στις αναστολές των μέχρι τώρα συμβάσεων  και να μη προχωρήσουν σε  ατομικές ιατρικές συμβάσεις ουδενός τύπου με τον  ΕΟΠΥΥ.
Μόνο έτσι θα επιτευχθούν οι βασικές διεκδικήσεις, που είναι  η καθιέρωση Γενικής Συλλογικής Ιατρικής Σύμβασης  μετά από διαπραγμάτευση όρων και αμοιβών, με την συμμετοχή όλων  όσων επιθυμούν,  με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση και την θέσπιση  της  ελεύθερη συνταγογράφησης  και αναγραφής ιατρικών πράξεων, για όσους επιλέξουν να μην συμβληθούν με τον Οργανισμό.

2 thoughts to “Αναστάσιος Βασιάδης. Το επισφαλές των κυβερνητικών εξαγγελιών για τον ΕΟΠΥΥ”

 1. 10 ΕΥΡΩ Χ 200 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ = 2000 ΕΥΡΩ
  2000 ΕΥΡΩ Χ23% ΦΟΡΟΣ = -460 ΕΥΡΩ, ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1540
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΑΥ -600 ΕΥΡΩ, ΥΠΟΛΟΙΠΟ 940.
  ΜΕΛΑΝΙΑ, ΧΑΡΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΕΣ – 250 ΕΥΡΩ , ΥΠΟΛΟΙΠΟ 690 ΕΥΡΩ
  ΟΤΕ – ΔΕΗ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ – 150 ΕΥΡΩ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 400 ΕΥΡΩ
  ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 400 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ

  ΕΝΟΙΚΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ, ΠΕΤΡΕΛΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΕΞΟΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΛΠ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

  ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ 400 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *