ΟΠΑΔ. Ενημέρωση αρχείων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση αρχείων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης»
Σχετ.: Το υπ’ αρ. 461/17-10-2011/θέμα 10 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ.
Σας γνωρίζουμε ότι το ΔΣ του Ο.Π.Α.Δ., κατά τη συνεδρίασή του στις 17/10/11,
αποφάσισε, εκτός των άλλων, να ληφθούν μέτρα για την άμεση ενημέρωση των αρχείων της
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, σε περίπτωση που διακοπεί ή καταγγελθεί η σύμβαση
προμηθευτή του Οργανισμού.
Για το σκοπό αυτό, η αρμόδια Υ.Π.Α.Δ. οφείλει να προβαίνει σε άμεση ενημέρωση της
Διεύθυνσης Πληροφορικής και Μελετών (Δ3) του Ο.Π.Α.Δ., μετά από λήψη σχετικής
απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. για διακοπή ή καταγγελία της σύμβασης προμηθευτή του
Οργανισμού, και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία προθεσμίες
προσφυγής και εκδίκασης αυτής (άρθρο 41, Ν.3329/05) και δεν έχει εκδοθεί προσωρινή
διαταγή αναστολής ή απόφαση αναστολής Διοικητικού Δικαστηρίου.
Εσωτερική Διανομή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Δ2γ/1
2. Δ3/1
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
1

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *