Πόρισμα επιτροπής σοφών. Ανατροπές στην υγεία. Για εργαζόμενους, νοσοκομεία, παροχές

Πλήρη αναδιοργάνωση του ΕΣΥ, των δημοσίων νοσοκομείων, των παροχών υγείας και
των εργασιακών σχέσεων στο χώρο της υγείας προβλέπει το πόρισμα που καταρτίστηκε
από την ειδική επιτροπή των «σοφών» του υπουργείου Υγείας και αναμένεται να
παραδοθεί σήμερα στην τρόικα. Σύμφωνα με το πόρισμα, το οποίο δημοσίευσε
η «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», προτείνονται ριζικές ανατροπές στον χάρτη των
νοσοκομείων, τόσο σε σχέση με τη λειτουργία και το χαρακτήρα τους όσο και σε
σχέση με τους εργαζόμενους και τις παροχές στους ασθενείς. Το πόρισμα εισηγείται
ακόμη την πώληση δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και την παραχώρηση
ολόκληρων κλινικών σε ιδιώτες, την αναθεώρηση του θεσμού του γιατρού πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ προτείνει ακόμη και την εφαρμογή ειδικού
«ποινολογίου» για όσους γιατρούς και νοσηλευτές δεν είναι αποδοτικοί και οι οποίοι
θα υποχρεούνται να πληρώνουν πρόστιμα. Όλοι οι γιατροί που υπηρετούν στο
δημόσιο θα επαναξιολογηθούν βάσει κριτηρίων παραγωγής, αποτελεσματικότητας,
αποδοτικότητας και εκπαίδευσης. Θα συνδεθεί η αξιολόγηση αυτή με τους στόχους
μέσω ενός «συμβολαίου δραστηριοτήτων» ανά κλινική και γιατρό και θα υπάρχει
«επιβράβευση ή τιμωρία βάσει αποτελεσμάτων πέρα από τις τακτικές αποδοχές του
καθενός».
Οι γιατροί αλλά και όλες οι κλινικές θα ελέγχονται και για τη χρήση των πόρων που θα
κάνουν από το νοσοκομείο. Οι «σοφοί» της υγείας προτείνουν δραστικό περιορισμό
των προσφερόμενων θέσεων για λήψη ειδικότητας όπου υπάρχει πληθωρισμός
ιατρών για την επόμενη τριετία αλλά και τον περιορισμό των θέσεων ειδικευόμενων
σε ειδικότητες όπου υπάρχει υπερεπάρκεια όπως καρδιολογία, γενική χειρουργική,
μαιευτική-γυναικολογία, ουρολογία κ.λπ. Επίσης, προτείνουν να αλλάξει η σχέση
εργασίας των γιατρών με το ΕΣΥ, με θέσπιση του «γιατρού-συμβούλου» με μερική
απασχόληση στους τρεις τομείς: παθολογικό, χειρουργικό, εργαστηριακό για εφημερίες
και στα εξωτερικά ιατρεία. Επίσης, επαναφέρουν τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού.
Ο οικογενειακός γιατρός θα μπορεί να συμπράττει με άλλους συναδέλφους του
δημιουργώντας Κέντρα Οικογενειακών Γιατρών. Παράλληλα το πόρισμα προτείνει να
δοθεί έμφαση στην περιφερειακή οργάνωση του συστήματος υγείας με την κατάργηση
των σημερινών επτά υγειονομικών περιφερειών (ΥΠΕ) και πλήρη εκχώρηση όλων των
αρμοδιοτήτων της διοίκησης από το υπουργείο Υγείας (οικονομικούς και ανθρώπινους
πόρους) και τις ΥΠΕ, στους βαθμούς της αιρετής αυτοδιοίκησης.
Τέλος, σαρωτικές είναι οι αλλαγές που περιλαμβάνει το πόρισμα για τα νοσοκομεία
όπου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται να ανατεθεί το μάνατζμεντ δημόσιων νοσοκομείων
σε ιδιώτη με συμβόλαιο, ο οποίος θα προσλαμβάνει ακόμη και όλο το προσωπικό,
ενώ ανάλογα με το συμβόλαιο θα έχει την υποχρέωση να φέρνει νέες επενδύσεις
κεφαλαίου. Επίσης ιδιώτης θα μπορεί να χρηματοδοτεί, να κατασκευάζει και να
κατέχει ένα δημόσιο νοσοκομείο παρέχοντας τις κλινικές υπηρεσίες. Το νοσοκομείο
θα παραμένει στην ιδιοκτησία του ιδιώτη ή θα μεταβιβάζεται μετά τη λήξη του
συμβολαίου. Επίσης προβλέπει εγκατάσταση ιδιωτικής πτέρυγας εντός δημοσίου
νοσοκομείου. Τέλος, προβλέπει όσα νοσοκομεία απομείνουν στο δημόσιο να
μετατραπούν σε αυτόνομες επιχειρήσεις με αλλαγή του νομικού καθεστώτος, ώστε
να γίνουν ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα, κοινωφελούς σκοπού μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και να έχουν διοικητική αυτοτέλεια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *