Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 – 5 -2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ.Υ4α/οικ. 61143
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Τηλ. 210 5231107
Πληροφορίες:κ.Αποστολίδου ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων για την ένταξη των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής
Υποστήριξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ »

Με στόχο τη ομαλή ένταξη και λειτουργία των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32
του Ν. 3918/11, καθορίζονται τα ακόλουθα:

Όλοι οι γιατροί που υπηρετούν μέχρι 31/5/2011 στις Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, συμπεριλαμβανομένων και των γιατρών προς ειδίκευση, μεταφέρονται από 1/6/2011 στα αντίστοιχα Νοσοκομεία του ΕΣΥ (Φορείς Υποδοχής) με την ίδια εργασιακή σχέση που έχουν συνάψει με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Το ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό που είναι αποσπασμένο ή διατεθειμένο από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σε εξειδικευμένες μονάδες ή τμήματα των νοσοκομείων του ΕΣΥ
εξακολουθεί να παραμένει και να παρέχει υπηρεσία στις εν λόγω μονάδες ή τμήματα. Οι Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ συνεχίζουν μετά την
ημερομηνία ένταξη τους στο ΕΣΥ (ήτοι 1-6-2011) να εφημερεύουν κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αριθ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23-5-2005 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 740/Β/2005), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που από 1/6/2011 λειτουργούν ως αντίστοιχα παραρτήματα των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, θα συνεχίσουν να δέχονται και να παρέχουν υπηρεσίες υγείας μέχρι 31/12/2011 μόνο στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους ασφαλισμένους των ταμείων με τα οποία έχει συναφθεί ανάλογη σύμβαση.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *