ΠΙΣ. Πρόσθετες οδηγίες για την αναστολή-επίσχεση των ιατρικών συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ

 

Εν όψει της αναστολής – επίσχεσης των ιατρικών συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ από 1 Δεκεμβρίου 2011  και συμπληρωματικά ως προς  τις οδηγίες που προηγήθηκαν, παρακαλούμε να κοινοποιήσετε στους ελευθεροεπαγγελματίες Ιατρούς μέλη σας, τις ακόλουθες πρόσθετες οδηγίες :

 

Α. Κατά την ιατρική επίσκεψη ο Ιατρός  αφού αμοιφθεί από τον ασφαλισμένο, θα εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και θα συμπληρώνει κανονικά την εντολή υγειονομικής περίθαλψης στο ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας ασφαλισμένου, με τις κατά περίπτωση επισημάνσεις και σφραγίδες (Πρώτη επίσκεψη, Δεύτερη επίσκεψη, ιατρείο ή οικία  κλπ). Η εντολή θα παραμένει στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου. Στην υγειονομική εντολή πρέπει να αναγράφεται η επισήμανση “Αναστολή-Επίσχεση επί πιστώσει”.

 

Β. Η συνταγογράφηση, η αναγραφή των ιατρικών πράξεων και τα παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων θα εκδίδονται ηλεκτρονικά και θα αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός αριθμός σε εντολή υγειονομικής περίθαλψης στο ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας ασφαλισμένου. Στην εντολή πρέπει οσαύτως  να αναγράφεται η επισήμανση “Αναστολή-Επίσχεση επί πιστώσει”. Η εντολή των ιατρικών πράξεων θα παραμένει στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου.  Για ιατρικές πράξεις  που πραγματοποιούν κλινικοί ιατροί θα εκδίδεται ξεχωριστή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.

 

Γ. Οι εργαστηριακοί ιατροί που εκτελούν τις εργαστηριακές εξετάσεις, αφού αμοιφθούν από τον ασφαλισμένο, θα εκδίδουν επίσης απόδειξη παροχής υπηρεσιών και θα επισημαίνουν την εκτέλεση  των εξετάσεων στο φύλλο της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εντολής με τον ειδικό κωδικό αριθμό, καθώς και στην εντολή υγειονομικής περίθαλψης στο ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας ασφαλισμένου στην οποία θα αναγράφεται ο κωδικός  των εξετάσεων. Στην υγειονομική εντολή πρέπει να αναγράφεται η επισήμανση “Αναστολή-Επίσχεση επί πιστώσει” μαζί με την επισήμανση εκτέλεσης των εξετάσεων.

 

Δ. Η αναστολή – επίσχεση συμπεριλαμβάνει και τις ιατρικές συμβάσεις με τον Τομέα ΥΔΚΥ του ΟΠΑΔ (πρώην ΤΥΔΚΥ) καθόσον έχει ενσωματωθεί στον γενικότερο Ν.Π.Δ.Δ  ΟΠΑΔ και συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι.

 

 

Για τον ΠΙΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *