Εξώδικη πρόσκληση και δήλωση του ΟΑΕΕ προς τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

Του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία « Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 22 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ
Τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης,
Που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ
Προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

Περιήλθε σε γνώση του Οργανισμού ότι σύμφωνα με την από 18-10-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας, από τη Δευτέρα 14-11-2011 και μέχρι τις 30-11-2011 θα ανασταλούν όλες οι συμβάσεις όλων των γιατρών και με όλα τα Ταμεία για τους λόγους που πιθανόν αναφέρονται σε αυτή.

Επειδή, όμως, η τυχόν αναστολή εκτέλεσης όλων των από τις σχετικές ατομικές συμβάσεις των ιατρών υποχρεώσεών τους, συνεπάγεται παραβίαση των όρων τους και επομένως μονομερή εκ μέρους τους καταγγελία αυτών, λαμβανομένου δε υπόψη ότι ο Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του, η στέρηση των οποίων τους εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο, σας καθιστούμε γνωστά τα παραπάνω, παρακαλείσθε να προβείτε στην ανάκληση της απόφασής σας για αναστολή των ατομικών συμβάσεων των γιατρών και σας δηλώνουμε ότι ο Οργανισμός προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του προς τους ασφαλισμένους του, θα προχωρήσει στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, εφαρμόζοντας τα όσα οι μετά των ιατρών συμβάσεις και ο νόμος προβλέπουν.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα στους προς τους οποίους απευθύνεται για να λάβουν γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, αντιγράφοντας την ολόκληρη στην οικεία έκθεση επίδοσης της.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Θεωρούμε ιδιαίτερα τιμητική την εξώδικο πρόσκληση και δήλωση, η οποία για πρώτη φορά εστάλη σε ιατρικό σύλλογο.

Οψόμεθα εις Φιλίππους κ. Βουδούρη.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γραμματέας

Dr. Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος                                        Νικόλαος Π. Νίτσας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *