ΠΙΣ. Γενικό Ψήφισμα έκτακτης γενικής συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Μετά την ολοκλήρωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2011 και αφού λήφθησαν υπόψη οι τοποθετήσεις και οι προτάσεις όλων όσων έλαβαν το λόγο, εκδίδεται το ακόλουθο Γενικό Ψήφισμα :

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
1.    Καταγγέλλονται οι  μεθοδευόμενες  εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας  καταργήσεις και συγχωνεύσεις κλινών, τμημάτων και νοσοκομείων, οι οποίες επιχειρούνται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες Υγείας του πληθυσμού και οι τεκμηριωμένες θέσεις της Ιατρικής Κοινότητας.
2.    Απορρίπτεται η προοπτική λειτουργίας Ιδιωτικών Εξωτερικών Ιατρείων στα Δημόσια Νοσοκομεία από ιατρούς του ΕΟΠΥΥ και η παραχώρηση κλινών στις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες. Ζητείται επιτακτικά η κατάργηση λειτουργίας των ιδιωτικών απογευματινών εξωτερικών ιατρείων από Νοσοκομειακούς και Πανεπιστημιακούς Ιατρούς.
3.    Διεκδικείται η κατοχύρωση του αριθμού των θέσεων των ειδικευομένων ιατρών στα Νοσοκομεία.
4.    Απορρίπτεται ως εξαιρετικά επισφαλής για το σύστημα εφημεριών  των δημοσίων νοσοκομείων, κάθε μεθόδευση συμπτύξεων κλινικών, προκειμένου να καθιερωθούν εφημερίες κατά τομέα.
5.    Διεκδικείται ανυποχώρητα ο επανασχεδιασμός της  νοσοκομειακής περίθαλψης  στις νησιώτικες και ακριτικές  περιοχές της χώρας, με την εξασφάλιση του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και της απαραίτητης ιατροτεχνολογικής υποδομής, για την θωράκιση της Υγείας των κατοίκων.
6.    Τίθεται επιτακτικά η αναγκαιότητα επίσπευσης των διαδικασιών προμήθειας των αναγκαίων υλικών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των μεγάλων χειρουργικών επεμβάσεων και την εν γένει νοσηλεία των ασθενών.

ΕΟΠΥΥ-ΟΠΑΔ
7.    Ζητείται η καθιέρωση Γενικής Συλλογικής Σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τον Π.Ι.Σ., μετά από επίσημη διαπραγμάτευση, που θα καθορίζει όλα τα ζητήματα απασχόλησης, ασφάλισης, αμοιβής και ελέγχου, η οποία θα δίδει τη δυνατότητα σε όλους τους ιατρούς που επιθυμούν, να συμβάλλονται αμοιβόμενοι  κατά πράξη και περίπτωση.
8.    Προβάλλεται ως ανυποχώρητη διεκδίκηση η ελεύθερη συνταγογράφηση και παραπεμπτικογραφία, μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών, για όλους ανεξαιρέτως τους ιατρούς και υποστηρίζονται όλες οι κινητοποιήσεις των ιατρικών συλλόγων προς την κατεύθυνση αυτή.
9.    Απορρίπτεται συνολικά το δημοσιοποιηθέν σχέδιο Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, το οποίο συντάχθηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη καμμία από τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις της ιατρικής κοινότητας.
10.     Με το δεδομένο ότι από 1/11/2011 αμφισβητείται η υπόσταση του ΟΠΑΔ, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στον ΕΟΠΥΥ, χωρίς να έχει  διασαφηνιστεί το περαιτέρω πλαίσιο λειτουργίας του και οι συμβεβλημένοι ιατροί βρίσκονται σε πλήρη αβεβαιότητα και αδυναμία εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων,  ζητείται η ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ των διατάξεων που ενεργοποιούν χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο τον ΕΟΠΥΥ, η επανενεργοποίηση της συνταγογράφησης στους Οργανισμούς ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ, η απόσυρση των ενιαίου τύπου συνταγολογίων ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ, η μέσω νομικών  διαδικασιών πλήρης διευκρίνιση του καθεστώτος απασχόλησης  σε σχέση με τις υφιστάμενες ατομικές συμβάσεις των ιατρών και η έναρξη τεκμηριωμένου διαλόγου για τον ΕΟΠΠΥ με βάση τις προτάσεις της ιατρικής κοινότητας.
11.    Απαιτείται η άμεση καταβολή των οφειλών του ΟΠΑΔ και των λοιπών Ταμείων στους δικαιούχους ιατρούς και αποφασίζεται η ενεργοποίηση κάθε ένδικου μέσου για τη διεκδίκηση των δεδουλευμένων. Ειδικότερα, αποφασίζεται να υποστηριχθούν από τον Π.Ι.Σ. οι καταθέσεις αγωγών και οι κινητοποιήσεις των Ιατρικών Συλλόγων προς αυτήν την κατεύθυνση.
12.    Ζητείται η εκχώρηση της δυνατότητας συνταγογράφησης και παραπεμπτικογραφίας σε όλους τους νέους ειδικευμένους αυτοαπασχολούμενους ιατρούς.
13.    Καλούνται όλοι οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ ιατροί να μην παραλάβουν τα ενιαίου τύπου συνταγολόγια του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ, περιοριζόμενοι στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και αναμένοντας τις εξελίξεις στο πλαίσιο της διεκδίκησης για τη Γενική Συλλογική Σύμβαση. Επίσης, καλούνται όσοι έχουν παραλάβει ήδη συνταγολόγια να τα επιστρέψουν άμεσα και να μη ανταποκριθούν σε καμμία ενδεχόμενη πρόσκληση ένταξης στον ΕΟΠΥΥ.
14.    Καλούνται οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ιατροί να αναστείλουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι του ΟΠΑΔ από 1/12/2011 και να δέχονται τους ασφαλισμένους αμοιβόμενοι, σύμφωνα με το επίσημο κρατικό τιμολόγιο, εκδίδοντας απόδειξη παροχής υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και παραπεμπτικογραφίας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
15.    Ζητείται η άμεση αναβάθμιση των ηλεκτρονικών εφαρμογών κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται το ιατρικό απόρρητο, η ιατρική εγκυρότητα, η αποτροπή παράνομης χρήσης και η συνολικώς ευχερής διαχείριση του συστήματος.
16.     Να ζητηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας, Εργασίας και από τις διοικήσεις ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ το κόστος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ- ΠΛΑΝΟΔΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
17.    Εκφράζεται η κάθετη αντίθεση του ιατρικού κόσμου της χώρας στην επιχειρούμενη κατάργηση των διατάξεων του Κανονισμού Ιατρικης Δεοντολογίας περί  πλανοδιακής ιατρικής, που μεθοδεύεται με τον νόμο για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων και ζητείται η προστασία του ιατρικού επαγγέλματος με την αποτροπή του φαινομένου αυτού.
18.    Ζητείται οσαύτως η άμεση απαγόρευση  διενέργειας ιατρικών εξετάσεων με πλανοδιακό τρόπο, από διάφορες εταιρείες  σε δημόσιους χώρους.

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
19.    Να επισπευστούν όλες οι τρέχουσες διαδικασίες για την οριστική κάλυψη των 1860 ιατρικών θέσεων που προκυρήχθηκαν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
20.     Να διευκρινισθεί από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εάν υφίστανται σε εξέλιξη διεργασίες για την παραχώρηση διαχείρισης των ιατρικών εργαστηρίων και των πολυϊατρείων του Ιδρύματος, σε εξωιδρυματικά συμφέροντα.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ)
21.     Αποφασίζεται η χρήση κάθε νόμιμου μέσου για τη διασφάλιση των αποθεματικών του Τομέα Υγειονομικών ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) και για την υπεύθυνη ενημέρωση του ιατρικού κόσμου  ως προς την πραγματική σήμερα κατάστασή τους.
22.    Ζητείται η άμεση εξώφληση όλων των οφειλών του Ταμείου  έναντι των ιατρών οι οποίες καθυστερούν κατά ανεπίτρεπτο τρόπο.
23.    Απαιτείται η άμεση διεκπεραίωση των φαρμακευτικών δαπανών των ασφαλισμένων, ώστε να αποκατασταθεί η συμβατική σχέση των φαρμακοποιών με το Ταμείο και η ομαλή ροή εξυπηρέτησης.
24.    Διεκδικείται η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την απόδοση των συντάξεων των συναδέλφων που εξέρχονται από το επάγγελμα.

ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
25.    Εκφράζεται η κάθετη αντίθεση σε κάθε σχεδιασμό εφεδρείας ιατρικού προσωπικού και κατάργησης  οργανικών ιατρικών θέσεων στα Δημόσια Νοσοκομεία, στο ΕΚΑΒ, στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και στους Φορείς Κοινωνικής Προνοίας.
ΝΕΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ
26.    Υποστηρίζονται και προβάλλονται οι προτάσεις που οι εκπρόσωποι των ειδικευομένων ιατρών ανέπτυξαν στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. για την εκπαίδευση και το επίκαιρο Νομοσχέδιο που προβλέπει τις εξετάσεις ειδικότητας. Σε αυτό το πνεύμα  ζητείται  να αποσυρθεί πάραυτα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τις εξετάσεις των ειδικοτήτων και τις Επιστημονικές Εταιρίες.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
27.    Υιοθετούνται οι προτάσεις των Ιατρικών Συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη συγκρότηση ενιαίου μετώπου για την προάσπιση της Υγείας, στο οποίο θα μετέχουν Υγειονομικοί και Κοινωνικοί Φορείς, οι οποίοι συντεταγμένα θα αναπτύσσουν δράσεις για την αναβάθμιση της περίθαλψης και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών.
28.    Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ως ο αντιπροσωπευτικότερος Ιατρικός Φορέας της χώρας εξουσιοδοτείται να αναπτύξει όλες τις αναγκαίες δράσεις, για τη διασφάλιση της επιστημονικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας όλων των ιατρών, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση χωρίς προσωπικές επιβαρύνσεις,  όλων των κατοίκων της χώρας σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, στο Δημόσιο σύστημα Υγείας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *