Οι τιμές της Υγείας τιμή δεν έχουν…

«Για την ταχύτερη αποζημίωση των υπηρεσιών Υγείας και για την αποδοτικότερη χρηματοδότηση των νοσοκομείων» (μετά της σχετικής τάσης τσιμπήματος των τιμών προς τα άνω… προσθέτουμε εμείς) εφευρέθηκαν τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ) – DRGs.

Πρακτικά, πρόκειται για ένα ευρετή­ριο στο οποίο μπορούν να ανατρέχουν ήδη οι γιατροί και το διοικητικό προ­σωπικό του ΕΣΥ και να εντοπίζουν νόσους, διαγνώσεις και ιατρικές πράξεις πάσης φύσεως μετά του κωδικού τους και της ταρίφας τους.

Οι χρήστες του εν συνεχεία έχουν τη δυνατότητα να προσωποποιούν τις περιπτώσεις εισάγοντας παραμέτρους, όπως το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς, τη διάρκεια της νοσηλείας κ.λπ. Μια τέτοια βάση δεδομένων (προς το παρόν απανθίζει 700 ιατρικές περι­πτώσεις) μοιάζει αυτονόητη ακόμα και για το τελευταίο κατάστημα που δια­θέτει υπολογιστές.

Πλην όμως, εδώ και πολλά χρόνια, τα νοσοκομεία ήταν στον τομέα αυ­τόν χειροκίνητα. Έτσι, το υπουργείο ανέθεσε σε μία επίλεκτη Επιτροπή (πρόκειται για ανθρώπους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας), έναντι μόλις 600.000 ευρώ, να καταρτίσει τις εν λόγω λίστες και να μελετήσει τις δυνα­τότητες βραχυπρόθεσμης εφαρμογής των DRGs (θυμίζουνε και τη δραχμή και προκαλούν μελαγχολία). Όπερ και εγένετο.

Η δαπάνη έπιασε τόπο και, από τις αρχές του τρέχοντος μήνα, μία Βαβέλ νέου τύπου εξελίσσεται στα σπλάχνα του ΕΣΥ.

Διπλές περιγραφές ασθενειών, δι­πλές και διαφορετικές τιμές, επανάλη­ψη εις οχταπλούν… των ίδιων ιατρικών πράξεων, άλλοι κωδικοί στα ελληνικά, άλλοι στα αγγλικά, φλύαρες περιγρα­φές περιπτώσεων που κάνουν καζάνι ακόμα και το κεφάλι του πιο διαστροφικού (επαγγελματικά) επιστήμονα, απουσία κωδικών βασικών ιατρικών πράξεων, παθήσεων ή διαγνώσεων (π.χ. μεταγγίσεων για πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, κολπική μαρμα­ρυγή), μπάχαλο με τα έντυπα υποβολής προς τα ασφαλιστικά ταμεία, αλ­γόριθμοι χωρίς ΚΕΝ, κωδικοί χωρίς τι­μές, αδιαβάθμητες τιμολογήσεις (σε ό,τι αφορά τον χρόνο παραμονής), λά­θος μεταφράσεις παθήσεων, ελλιπείς προβλέψεις σε ό,τι αφορά τις διακομι­δές ασθενών κ.λπ., κ.λπ.

Η αλήθεια είναι ότι η περιπτωσιο­λογία είναι ευρύτατη κι ότι τα νοσο­κομεία δεν είναι κυλικεία για να λογι-στικοποιούνται τα πάντα με ευκολία… Παραθέτουμε (ως ενδεικτικές του γε­λοίου του πράγματος) λίγες από τις απορίες του προσωπικού των νοσοκο­μείων προς το υπουργείο Υγείας:

♦ «7.Κ46.Μ(ΚΕΝ) καρδιακή ανα­κοπή. Το ICD10 I46 ΜΔΝ είναι 6 ημε­ρών. Η ασθενής έμεινε 1 ημέρα και απεβίωσε. Τι ΚΕΝ θα βάλουμε;»

♦ «Για μια ολική ονυχεκτομή με μο­νοήμερη νοσηλεία, μας έδωσαν ICD10 L60 και ιατρική πράξη Χ603419. Το προτεινόμενο ΚΕΝ είναι Δ27Χ. Το πο­σό είναι 198,60. Είναι υπερβολικό! Εί­ναι σωστό;»

♦ «Στο ICD 10 – W20 αναφέρει: “W20 χτύπημα από αντικείμενο που εκτοξεύεται ή πέφτει περιλαμβάνει: την κατάρρευση χωρίς ασφυξία, την κατάρρευση κτιρίου, εκτός των περι­πτώσεων πυρκαγιάς, την πτώση βρά­χου, την πτώση λίθου, την πτώση δέ­ντρου”. Τι γίνεται στην περίπτωση που έχουμε κάποιον ασθενή που τραυμα­τίστηκε από κατάρρευση κτιρίου κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς (ο ασθενής εί­ναι πυροσβέστης)»…

Οι αλλαγές θέλουν χρόνο, θα σκε­φτείτε και καλό είναι να μη γινόμαστε προπέτες… Σωστό. Η προχειρότητα όμως με την οποία έχουν εργαστεί οι εργολήπτες δεν περνάει απαρατή­ρητη, όπως δεν περνάει απαρατήρη­τη και η πληροφορία που ανάρτησε η δικτυακή πύλη Ygeia.net. «Υπάρχουν 2.639.100 ευρώ εγκεκριμένα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσω­πικού στα ΚΕΝ»… Πού πήγαν ή πού θα πάνε… πάλι τα λεφτά; Οέο;

http://topontiki.gr/article/24163

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *