Αν. Βασιάδης. Ο ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας είναι προανάκουσμα δραματικών εξελίξεων.

Κατά τρόπο που γεννά εύλογες αμφιβολίες ως προς την εγκυρότητά του, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και   προκάλεσε σειρά αντιδράσεων από τους  ιατρικούς και όχι μόνο φορείς, ανυπόγραφο κείμενο κυβερνητικής προέλευσης  με τον τίτλο «ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ».
Ο συγκεκριμένος κανονισμός είχε προαναγγελθεί κατ  επανάληψη από τους κυβερνητικούς παράγοντες, κατά την διάρκεια των συναντήσεων που προηγήθηκαν με τους εκπροσώπους του Ιατρικού Κόσμου,  στα πλαίσια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν για την ιατρική απασχόληση,  εν όψει της  έναρξης λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ.  Ανεμένετο δε ότι με τον κανονισμό θα διευκρινίζονταν στην λεπτομέρειά τους, όλες οι υφιστάμενες ασάφειες ως προς το καίριο αυτό ζήτημα.  Παρά ταύτα όμως, οι ασάφειες παραμένουν, ενώ και θέσεις που επισήμως είχαν διατυπωθεί από τους καθ ύλην αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες, οι οποίες  απετέλεσαν βάση διαλόγου,  αποσύρθηκαν.
Οι διατάξεις για τον ΕΟΠΥΥ σε ότι αφορούν την ιατρική απασχόληση, αποτελούν ένα μόνο μικρό τμήμα στο συγκεκριμένο πόνημα, το οποίο   στο μεγαλύτερο μέρος του απασχολείται με τον ομογενοποίηση των υφιστάμενων κανονισμών παροχών όλων των Δημόσιων Ασφαλιστικών Οργανισμών. Με την ενσωμάτωση στον ενιαίο κανονισμό, των διατάξεων για τις σχέσεις ιατρικής απασχόλησης σε σχέση με τον ΕΟΠΥΥ, αφήνεται συμπερασματικά να εννοηθεί ότι αυτή θα καλύπτει εκ των ενόντων  και τους υπόλοιπους ασφαλιστικούς οργανισμούς, χωρίς όμως αυτό να προσδιορίζεται.
Η λεπτομερής ανάγνωση του συγκεκριμένου κανονισμού, σε συνάρτηση με την εν δυνάμει λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και τις διεκδικήσεις του ιατρικού κόσμου, ανάγει στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Ο συντάκτης του κανονισμού επιχειρεί να καθιερώσει ένα Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο όμως σε μεγάλο ποσοστό θα βασίζεται στις υφιστάμενες δομές της Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης στον δημόσιο, αλλά και στον  επιχειρηματικό τομέα.
Κατ΄αυτόν τον τρόπο απορρίπτονται κάθετα οι εμπεριστατωμένες προτάσεις των Ιατρικών Φορέων για την καθιέρωση ενός Εξωνοσοκομειακού Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ταυτόχρονα υποβαθμίζεται δραματικά η ίδια η Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, καθώς οι Νοσοκομειακοί Ιατροί προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, αναπόφευκτα θα αποσπαστούν από το κατ΄εξοχήν έργο τους που είναι η περίθαλψη των νοσηλευομένων ασθενών.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Απορρίπτεται ως θεσμός και ως προοπτική η Γενική Συλλογική Σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τον Π.Ι.Σ., όπως κατ΄επανάληψη τη ζήτησε η Γενική Συνέλευση των Προέδρων και των Εκπροσώπων όλων των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας.
Απορρίπτεται επίσης το αίτημα της καθιέρωσης της ελεύθερης επιλογής Ιατρού και της αμοιβής και πράξη κατά περίπτωση. Αντίθετα καθιερώνεται η πάγια αντιμισθία βάσει του νεολογισμού των «κλιμακίων περιθαλπόμενων δικαιούχων περίθαλψης» με ποσά παντελώς αναντίστοιχα με τα κατ ελάχιστον απαιτούμενα,  για την διατήρηση ενός σύγχρονου ιατρείου που να μπορεί να υποστηρίξει τις γραμματειακές απαιτήσεις του ΕΟΠΥΥ.
ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Καταγράφεται πλήρης κυβερνητική υπαναχώρηση από τις  γραπτές και προφορικές προτάσεις των κυβερνητικών στελεχών που αποτέλεσαν θέμα διαλόγου επί μήνες, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών που θα συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ.
Καθίστανται εντελώς ασαφές το τοπίο και εις ό,τι αφορά τις προηγηθείσες δεσμεύσεις για πλήρη ενσωμάτωση στον ΕΟΠΥΥ, των ιατρών που υπηρετούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τις υφιστάμενες ίδιες εργασιακές σχέσεις.  Αυτή η διαπίστωση επικαιροποιείται με την παράλληλη δημοσιοποίηση του Νομοσχεδίου για την εργασιακή εφεδρεία που συμπεριλαμβάνει και το ιατρικό προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
Κατά τον πλέον σαφή τρόπο και με την διατύπωση της «μή αναγνώρισης δαπανών απο παρόχους υγείας που δεν θα έχουν υπογράψει σύμβαση» απορρίπτεται   η ελεύθερη συνταγογράφηση  των ιατρών που δεν θα συμβληθούν με τον Οργανισμό.
ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ακυρώνονται οι διαβεβαιώσεις για το ωράριο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά ιατρεία που αρχικά είχε καθορισθεί στις 4 ώρες. Επίσης παραμένει στην ασάφεια  ο   αριθμός των ημερησίως εξυπηρετουμένων ασθενών  και ο χρόνος εκάστης ιατρικής επίσκεψης.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τεχνηέντως αποφεύγεται  ο καθορισμός αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής των Ιατρών που θα συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ, ενώ παραμένει  ανοικτός ο δρόμος των αυθαίρετων επιλογών με αδιαφανή κριτήρια που θα υπαγορεύονται από προσωπικές, εξωθεσμικές παρεμβάσεις.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Είναι πρόδηλα εμφανές με τις ως άνω διαπιστώσεις, ότι στο συγκεκριμένο Σχέδιο Κανονισμού, δεν έχει γίνει αποδεκτή  καμία από τις προτάσεις του Ιατρικού Σώματος.
Αντίθετα αποδεικνύεται περίτρανα αυτό το οποίο είχε έγκαιρα συνειδητοποιηθεί, ότι δηλαδή ο προηγηθείς διάλογος υπήρξε προσχηματικός και παρελκυστικός, ως προς τις πραγματικές προθέσεις της Κυβέρνησης.
Καθίσταται περισσότερο από προφανές ότι στα σχέδια των Κυβερνόντων συμπεριλαμβάνεται η επαγγελματική εξαφάνιση των αυτοαπασχολούμενων ιατρών, οι οποίοι ως μόνη διέξοδο θα έχουν πλέον την χαμηλόμισθη και ανασφαλή απασχόληση  στις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις της Υγείας. Με την συστηματικά διαμορφούμενη κατάσταση, αναμένεται η πλήρης ανάθεση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα επιχειρηματικά συμφέροντα, με θεωρητική εναλλαγή το συνεχώς υποβαθμιζόμενο Ε.Σ.Υ.
Μπροστά στην απροκάλυπτα επερχόμενη εργασιακή  λαίλαπα στον ιατρικό χώρο, κανείς δεν μπορεί να θεωρεί εαυτόν οτι βρίσκεται κατ εξαίρεση στο απυρόβλητο.
Αυτές τις ιστορικές ώρες όπου κρίνεται συνολικά η υπόσταση του  ιατρικού  επαγγέλματος, δεν μπορούν να εμφιλοχωρήσουν αντιλήψεις που υπαγορεύονται από φρούδα  αισθήματα επιστημονικής ή επαγγελματικής αυτάρκειας,  ή προσδοκίες   ευνοικής μεταχείρισης από το σύστημα,  λόγω ειδικών σχέσεων. Το αναμενόμενο τσουνάμι των   δραματικών αλλαγών δεν θα φεισθεί ουδενός και  θα πλήξει  τους πάντες  ανεξαιρέτως.
Μπροστά σε μια τέτοια απροκάλυπτη επίθεση εναντίον συνολικά του Ιατρικού Κόσμου, η άμεση και καταλυτική αντίδραση, είναι η μόνη γραμμή άμυνας.
Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων και των Εκπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας, έχει λάβει και έχει επικαιροποιήσει τις αποφάσεις της, που επιβεβαιώνονται καθημερινά από τους επιμέρους φορείς.  Οι αποφάσεις αυτές μπορούν να προσπίσουν και να διαφυλάξουν την αξιοπρεπή άσκηση της ιατρικής, αρκεί να εφαρμοστούν από τους ίδιους τους ιατρούς.
Η άρνηση οποιασδήποτε ιατρικής σύμβασης με τους συγκεκριμένους απαξιωτικούς όρους του ΕΟΠΥΥ, αποτελεί στοιχειώδη στάση αυτοσεβασμού και αξιοπρέπειας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΒΑΣΙΑΔΗΣ Μέλος Δ.Σ. του ΠΙΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *