Οδηγίες συμπλήρωσης ενιαίου συνταγολογίου προς Ιατρούς E . O .Π. Y . Y .

Το συνταγολόγιο ενιαίου προορίζεται για αυτόματη ανάγνωση από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕΣ) του Οργανισμού. Οι συνταγές εκτός από το να είναι αναγνώσιμες από ανθρώπινο μάτι, πρέπει να είναι συμπληρωμένες έτσι ώστε να διευκολύνεται η αυτόματη ανάγνωσή τους από την ΚΜΕΣ.
Έχει γίνει προσπάθεια τα διαστήματα στα οποία τοποθετείται κάθε
πληροφορία, να είναι σαφώς καθορισμένα και είναι σημαντικό να
περιορίζεται η εγγραφή στο διαθέσιμο χώρο.
Το νέο συνταγολόγιο είναι έγχρωμο και υπόκειται χρωματική επεξεργασία κατά την ανάγνωση. Η συνταγογράφηση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με στυλό διαρκείας χρώματος Μπλε ή Μαύρου. Λόγω του μεγέθους της, η χρήση Ιατρικής σφραγίδας πρέπει να περιοριστεί και να τοποθετείται άπαξ και αποκλειστικά στο προκαθορισμένο σημείο, για συνταγογράφο Ιατρό και Ελεγκτή αντίστοιχα στο κάτω μέρος της συνταγής.
Συμπλήρωση Πεδίων
Σε όσα από τα πεδία ήταν εφικτό έχουν χρησιμοποιηθεί πλαίσια προεπιλεγμένων τιμών.
Τα πλαίσια είναι σχεδιασμένα με πράσινο περίγραμμα στα απλά συνταγολόγια και με ροζ περίγραμμα στα συνταγολόγια κλινικών. Η τιμή στην οποία αντιστοιχούν αναγράφεται στο κέντρο του πλαισίου. Κατά την συμπλήρωση του συνταγολογίου, τα πλαίσια πρέπει να
«μαυρίσουν» ως ένδειξη επιλογής της συγκεκριμένης τιμής, προσπαθώντας να γεμίσει το εσωτερικό του πλαισίου όσο περισσότερο γίνεται. Οι προτεινόμενοιτρόποι σκίασης κατά προτίμησηείναι:
· Κυκλική, οριζόντια, κάθετη ή πλάγια
σκίαση
· Σήμανση με «» ή «»
Προσοχή: οι ιατροί οφείλουν να σκιάζουν τα πεδία και όχι να τα κυκλώνουν.
Σε όσα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν χειρόγραφα αριθμοί, έχουν χρησιμοποιηθεί
ανεξάρτητα πλαίσια για κάθε ψηφίο, καθορίζοντας το εύρος της πληροφορίας που αναμένεται να καταχωρηθεί. Ακόμα, για διευκόλυνση της συμπλήρωσης υπάρχουν προτυπωμένα διαχωριστικά Ημέρας/Μήνα/Έτους για τις ημερομηνίες.
1 1 1 1
Ένδειξη ΕΚΑΣ
Για την σήμανση δικαιώματος ΕΚΑΣ του Ασφαλισμένου ο Ιατρός πρέπει και αρκεί να βάζει υπογραφή στο αντίστοιχο πλαίσιο. Η υπογραφή δεν πρέπει να καλύπτει άλλη πληροφορία και λόγω μεγέθους, δεν επιτρέπεται η χρήση Ιατρικής Σφραγίδας.
Συμμετοχή Ασφαλισμένου
Για την επιβεβαίωση δήλωσης ποσοστού συμμετοχής μικρότερο του 25%, ο
συνταγογράφος Ιατρός πρέπει να υπογράφει στην αντίστοιχη θέση της συνταγής. Η υπογραφή δεν πρέπει να καλύπτει άλλη πληροφορία και λόγω μεγέθους, δεν επιτρέπεται η χρήση Ιατρικής Σφραγίδας.
Ποσότητα Συσκευασιών Φαρμάκων
Η συνταγοραφούμενη ποσότητα συσκευασιών κάθε φαρμάκου της συνταγής πρέπει να αναγράφεται καθαρά από τον Ιατρό σε κάθε συνταγή. Για ποσότητα έως και τεσσάρων συσκευασιών, που αφορά στη μεγάλη πλειοψηφία των συνταγών, ο Ιατρός πρέπει και αρκεί να «σημάνει» την αντίστοιχη ένδειξη «μαυρίζοντας» ένα από τα αριθμημένα πλαίσια.
Για ποσότητα μεγαλύτερη των τεσσάρων συσκευασιών ανά φάρμακο πρέπει να αναγραφεί στο αντίστοιχο πεδίο ο αριθμός των απαιτούμενων συσκευασιών, χωρίς να σημανθεί κανένα από τα ανωτέρω πλαίσια.
Παραδείγματα ορθής και λανθασμένης αναγραφής της ποσότητας φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα
Ιατρικές Σφραγίδες
Λόγω του μικρού μεγέθους της συνταγής πρέπει να γίνεται χρήση μίας και μόνο Ιατρικής σφραγίδας από κάθε Ιατρό ή Ελεγκτή με προσεκτική τοποθέτηση στο
προκαθορισμένο σημείο, ώστε να μην επικαλύπτεται άλλη πληροφορία.
Επαναλαμβανόμενη Συνταγή και Χρόνια Πάθηση
Οι περιπτώσεις χρόνιας πάθησης και επαναλαμβανόμενης
συνταγής έχουν ενσωματωθεί στο νέο συνταγολόγιο, ώστε να
μην χρειάζεται τοποθέτηση σφραγίδας ή άλλης πρόσθετης
σήμανσης για την καταχώριση σχετικής πληροφορίας.
ΑΜΚΑ Ιατρού Στο νέο συνταγολόγιο έχει αντικατασταθεί η ένδειξη «κωδικός Ιατρού» με τον ΑΜΚΑ
ιατρού, ο οποίος πρέπει να συμπληρώνεται χειρόγραφα. Η χρήση Ιατρικής σφραγίδας στο
σημείο αυτό δεν επιτρέπεται.
Διευκρινίζουμε ότι στη σφραγίδα του ιατρού εξακολουθεί να αναγράφεται ο αριθμός ΤΣΑΥ.
Κωδικός Νόσου
Στη συνταγή υπάρχει η ένδειξη «Κωδικός Νόσου» με πρόβλεψη για την αναγραφή έως και τριών διαφορετικών κωδικών. Η συγκεκριμένη ένδειξη θα αρχίσει να συμπληρώνεται όταν σας δοθούν σχετικές οδηγίες από τη Διοίκηση.
Φάρμακα χορηγούμενα από τα φαρμακεία του Οργανισμού
Η ένδειξη «χορηγείται από φαρμακείο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες αποφάσεις θα γράφεται μέσα στο πλαίσιο όπου θα συνταγογραφείται το φάρμακο. Υπενθυμίζουμε ότι τα εν λόγω φάρμακα πρέπει να συνταγογραφούνται σε ξεχωριστή συνταγή.
Αγροτικοί Ιατροί
Οι αγροτικοί ιατροί συμπληρώνουν τα στοιχεία της γνωμάτευσης του ιατρού ειδικότητας αμέσως μετά τη διάγνωση.
Χρήση Συνδετήρων
Η επισύναψη τυχόν δικαιολογητικών στη συνταγή, πρέπει να γίνεται με
χρήση κλασσικών συνδετήρων και όχι με συρραπτικό μηχάνημα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *