Κερκόπορτα για άρση μονιμότητας στο Δημόσιο

Ταυτόχρονα ανοίγει κερκόπορτα για την άρση της μονιμοποίησης για όσους διορίζονται από εδώ και στο εξής στις δημόσιες υπηρεσίες με τη διάταξη που ορίζει ότι οι δόκιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δεν θα μονιμοποιούνται πλέον αυτοδίκαια αλλά μόνον ύστερα από θετική κρίση υπηρεσιακού συμβουλίου, που θα μετρήσει την αποδοτικότητα, τις προσωπικές ικανότητες και τη μέχρι στιγμής συμπεριφορά του υπαλλήλου.

Η πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου-σκούπα, παρά το θολό τοπίο που αφήνουν οι διατάξεις, δείχνει ότι επιφέρει σαρωτικές αλλαγές στους υπαλλήλους του Δημοσίου. Τόσο που κάνει ορισμένους γνώστες των δημοσιοϋπαλληλικών θεμάτων να μιλούν για οριακές καταστάσεις, καθώς κάθε μέτρο έχει πολλαπλασιαστική ισχύ στην ήδη άσχημη κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων μετά τις αλλεπάλληλες μειώσεις μισθών και την ανασφάλεια της εργασίας τους.

Οι κυριότερες είναι οι εξής:

**Καταργούνται όλες οι κενές οργανικές θέσεις σε όλο το Δημόσιο -εδώ και τώρα-μέσα στο επόμενο δίμηνο, αντί να παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι τον επόμενο χρόνο εφ’ όσον από 1ης-1-2012 θα γίνει αναδιάρθρωση και αξιολόγηση όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού. Θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέχρι και το τέλος του 2012 και στη συνέχεια, μετά την κατάρτιση των νέων οργανισμών, να καταργηθούν οι κενές οργανικές θέσεις. Το γεγονός ότι καταργούνται αυτή τη στιγμή δίνει το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων και τη λογική που ισχύει «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι».

Εξαιρούνται γιατροί ΕΣΥ

Από την κατάργηση των θέσεων εξαιρούνται οι γιατροί του ΕΣΥ, το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων και οι εκπαιδευτικοί στην ανώτατη βαθμίδα.

**Καταργούνται όλα τα επιδόματα εκτός από τρία (οικογενειακό, το οποίο αφορά πλέον μόνο την ύπαρξη τέκνων και όχι επίδομα γάμου, τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας, καθώς και τα επιδόματα παραμεθόριων περιοχών και επικίνδυνης-ανθυγιεινής εργασίας). Για πρώτη φορά δεν ισχύει το επίδομα γάμου, αλλά το νέο ζευγάρι στο Δημόσιο παίρνει επίδομα μόνο με την απόκτηση παιδιού.

** Διατηρούνται τα επιδόματα θέσης ευθύνης και απόδοσης με κίνητρο και στοχοθεσία.

Το κίνητρο καταβάλλεται σε υπαλλήλους που πέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό μέχρι και 90% και αποτυπώνεται σε προσαύξηση κατά 10% στον ετήσιο βασικό μισθό τους, ενώ η προσαύξηση ανέρχεται στο 25% του μισθού εάν πέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό από 90% και πάνω. Ολα αυτά στη θεωρία, διότι στην πράξη παρόμοιο επίδομα θα δοθεί από το 2013 και μετά, διότι η στοχοθεσία στο Δημόσιο θα τεθεί τον επόμενο χρόνο, οπότε και θα υπάρξουν εισηγήσεις θετικές για εκείνους που έχουν πετύχει τους στόχους. Κύκλοι της ΑΔΕΔΥ εκτιμούν ότι το ποσό του επιδόματος αυτού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 150 ευρώ το μήνα.

**Ειδικά για τους υπαλλήλους πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε μονάδες που έχουν κύρια αρμοδιότητα την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, την είσπραξη εσόδων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τον προγραμματισμό και έλεγχο αντίστοιχων δαπανών, καταβάλλεται κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων.

**Θεσπίζεται ποσόστωση στις προαγωγές με συνωστισμό υπαλλήλων μεταξύ δεύτερου και τρίτου βαθμού. Νέα και δυναμικά στελέχη της διοίκησης θα παραμείνουν σ’ αυτή τη δεξαμενή για χρόνια χωρίς να έχουν ακόμα και την προσδοκία για ανέλιξη στην ιεραρχία, γεγονός που θα τους καθηλώσει και ψυχολογικά.

** Ωρίμανση τέλος. Συνδέεται απόλυτα ο βαθμός με το μισθολόγιο. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα θετικό μέτρο αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις να λειτουργήσει αβίαστα η αξιολόγηση και μέτρηση υπηρεσιών και υπαλλήλων βάσει στόχων και αποτελεσμάτων. Ομως κανείς μέχρι σήμερα δεν είχε ενδιαφερθεί να εφαρμόσει παρόμοια συστήματα στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι από το 2004, όπως κατήγγειλαν και οι απόφοιτοι της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, υπάρχει ο σχετικός νόμος που απλώς ποτέ δεν εφαρμόστηκε…

** Δίδεται κεντρικός, σχεδόν εξουσιαστικός, ρόλος στα υπηρεσιακά συμβούλια, στα οποία δεν συμμετέχουν πλέον οι συνδικαλιστές (για να κάνουν τα στραβά μάτια στα ατοπήματα των συναδέλφων τους), συνεχίζουν όμως τα μέλη αυτών των συμβουλίων να διορίζονται στην πλειονότητά τους από το πολιτικό σύστημα. Ποια θα είναι τα εχέγγυα της λειτουργικής ανεξαρτησίας αυτών των σχημάτων όταν συγκροτούνται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία και όταν τα κριτήρια είναι κομματικά, συντεχνιακά, πελατειακά;

** Κενός λόγος αποδεικνύεται όλη η διαδικασία του ΑΣΕΠ με αντικειμενικά κριτήρια και μετρήσιμα προσόντα που θα οδηγούσαν τους υπαλλήλους της εφεδρείας στην επανάκαμψη στο Δημόσιο σε θέσεις που θα ήταν ίσως περισσότερο χρήσιμοι. Πρώτον, διότι μόνον ένας στους δέκα θα μπορεί να συμμετέχει σε προσλήψεις τακτικού προσωπικού και δεύτερον, διότι οι προσλήψεις τα επόμενα χρόνια θα είναι μηδενικές έως ελάχιστες. Αρα οι υπάλληλοι της εφεδρείας έχουν μπροστά τους τη δυνατότητα της μερικής απασχόλησης και υπό προϋποθέσεις (μόνον 30%) μπορούν να καταλάβουν θέσεις συμβασιούχων ορισμένου χρόνου.

Στην περίπτωση όμως που ο υπάλληλος της εφεδρείας απασχοληθεί με οποιονδήποτε τρόπο στο Δημόσιο χάνει το δικαίωμα των καταβολών του 60% του βασικού του μισθού. Ετσι είναι αμφίβολο αν κάποιος ιδιαίτερα τα επόμενα δύο χρόνια ενδιαφερθεί γι’ αυτού του είδους την απασχόληση.

** Εντάσσεται για πρώτη φορά η έννοια του κλαδικού υπαλλήλου ως μέτρο για να επιτευχθούν η κινητικότητα και η ευελιξία στο Δημόσιο. Ο οποιοσδήποτε υπάλληλος μπορεί με μια απλή απόφαση δύο συναρμόδιων υπουργών να βρεθεί από το ένα υπουργείο στο άλλο. Κανείς δεν μας έχει πει πώς θα γίνεται αυτό. Με βάση το οργανόγραμμα, το καθηκοντολόγιο και το προσοντολόγιο, θα περιγράφεται η θέση, οι ανάγκες της υπηρεσίας και πώς θα κατοχυρωθεί η αντικειμενική διαδικασία αυτής της κινητικότητας… Θα λαμβάνεται υπόψη η κρίση του υπαλλήλου για τα αντικείμενα με τα οποία θέλει να ασχοληθεί ή τα γεωγραφικά όρια μέσα στα οποία μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του; Διαφορετικά οι δημόσιοι υπάλληλοι μετατρέπονται σε μόνιμους στρατιώτες με φύλλα πορείας.

Της ΕΛΕΝΗΣ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *