Νέοι στόχοι συνταγογράφης γενόσημων – Πέναλτι και εξαιρέσεις

Νέους στόχους συνταγογράφησης γενόσημων, με στόχο την αύξηση του όγκου, στους εξωτερικούς ασθενείς, στο 40% έως το Δεκέμβριο του 2015. Παράλληλα θέτει και νέα συνολικά όρια ανά ειδικότητα, αριθμό ασθνεών και περιοχή θέτει Υπουργική Απόφαση του Ανδρέα Ξανθού που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα, η απόφαση καθιερώνει νέους ελάχιστους ποσοστιαίους στόχους συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο, με βάση τη διαθεσιμότητα τους και την κατανάλωση κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Οι στόχοι εχουν προκύψει μετά από την επεξεργασία των δεδομένων του περασμένου έτους και αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και του γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Παράλληλα, η ΥΑ προσδιορίζει τα όρια  στη φαρμακευτική δαπάνη κάθε γιατρού, ανάλογα με την ειδικότητα του, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί αλλά και την περιφερειακή ενότητα της χώρας, επαναφέροντας την αντίστοιχη υπουργική απόφαση του 2014.

Εξαιρέσεις

Από τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση και τη φαρμακευτική δαπανη εξαιρούνται οι χρόνιοι νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση), οι καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), οι ασθενείς που πάσχουν από ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), οι μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων, οι καρκινοπαθείς, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, οι πάσχοντες από κυστική ίνωση και οι ασθενείς με πνευμονική υπέρταση.

Ακόμη, εξαιρούνται τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για παιδιά και εφήβους και τα φάρμακα των οποίων τη χρήση προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των επιτροπών του. Εκτός περιορισμών τίθενται και τα φάρμακα τα οποία θα  ενταχθούν σε κλειστό προϋπολογισμό και εκείνα για τα φάρμακα για τα οποία θα επιτευχθούν συμφερότερες τιμές αποζημίωσης μέσω της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

“Με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, δύνανται να εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσης επιπλέον κατηγορίες ασθενών και ειδικές κατηγορίες ιατρών, μετά από γνωμοδότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής”, σημειώνεται στην ΥΑ.

Ποινές

Η ΥΑ αναφέρεται σαφώς και στα πέναλτι που περιμένουν τους γιατρούς αν αποκκλίνουν σημαντικά των στόχων.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως, σε περίπτωση επανειλημμένης και αδικαιολόγητης απόκλισης από τα όρια που προβλέπονται: α) σε ποσοστό έως 20 % αθροιστικά για τρεις συνεχόμενους μήνες (ή 6,7 % / μήνα) γίνεται έγγραφη σύσταση στον ιατρό για την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων

β) σε ποσοστό άνω του 20% αθροιστικά για τρεις συνεχόμενους μήνες, ο ιατρός καλείται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ που διαπιστώνει την υπέρβαση να δικαιολογήσει τη συνταγογράφησή του. Σε περίπτωση μη επαρκούς αιτιολόγησης της απόκλισης, ο ΕΟΠΥΥ δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

“Συγκεκριμένα επιβάλλεται: Πρόστιμο ύψους έως 1000 € σε περίπτωση αδικαιολόγητης αθροιστικής απόκλισης από 20% έως 25% από το στόχο για τρεις συνεχόμενους μήνες. Πρόστιμο ύψους έως 3000 € σε περίπτωση αδικαιολόγητης αθροιστικής απόκλισης από 25,01 % έως 30 % από το στόχο για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες. Πρόστιμο ύψους έως 5000 € σε περίπτωση αδικαιολόγητης αθροιστικής απόκλισης πάνω από 30,01 % από το στόχο για 3 συνεχόμενους μήνες.

Επιπρόσθετα, των ανωτέρω χρηματικών κυρώσεων εάν από τον έλεγχο της συνταγογράφησης του ιατρού και την περαιτέρω διερεύνηση προκύψουν παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν:

− συνταγογράφηση εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας όπως αυτές αναφέρονται στις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ περιλήψεις χαρακτηριστικών του προϊόντος,

— παραβίαση κατευθυντήριων οδηγιών συνταγογράφησης που εκδίδονται από τον ΕΟΦ και τον ΕΟΠΥΥ,

— προκλητή ζήτηση, δηλαδή η ζήτηση που δεν αντιστοιχεί στις υπαρκτές ανάγκες υγείας,

— κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, δηλαδή συνταγογράφηση ιδιοσκευασμάτων συγκεκριμένου παραγωγού

— συνταγογράφηση εν αγνοία των ασφαλισμένων,

— κατευθυνόμενη εκτέλεση συνταγών, δηλαδή υπόδειξη στους ασφαλισμένους συγκεκριμένων φαρμακείων για την εκτέλεση των συνταγών,

— παραβάσεις των όρων της σύμβασης, θα επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις:

  •  προσωρινός αποκλεισμός από την συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από δύο (2) μήνες μέχρι δώδεκα (12) μήνες.
  • οριστική καταγγελία της σύμβασης σε ιατρούς συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή αποκλεισμός κάθε συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τους μη συμβεβλημένους ιατρούς, ανάλογα με την βαρύτητα των παραβάσεων που θα διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο της συνταγογράφησης των ιατρών.

Επίσης, η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρούσα υπουργική απόφαση, αποτελεί για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., του Π.Ε.Δ.Υ., καθώς και για τους ιατρούς μονίμους ή με σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία. Τα πρόστιμα που καταλογίζονται εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.”.

ΦΕΚ_Νέοι στόχοι συνταγογράφησης γενοσήμων

ΠΗΓΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *