Το πλήρες κείμενο για την Υγεία στο νέο Μνημόνιο

Ο κύβος ερρίφθη. Το νέο Μνημόνιο είναι γεγονός και περιλαμβάνει αρκετές δράσεις στο χώρο της υγείας. Τα περισσότερα είναι λίγο ως πολύ γνωστά, ενώ δεν λείπουν και οι εκπλήξεις. Το τελικό κείμενο δείχνει ότι η κυβέρνηση δέχθηκε να κάνει πίσω σε όλα!!!!

Όπως είχε ήδη γίνει γνωστό, η κυβέρνηση κλήθηκε να πάρει πίσω όλες τις μονομερείς ενέργειες. Δηλαδή, να επαναφέρει το εισιτήριο των 5 ευρώ στα νοσοκομεία, τη συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία χωρίς εξαιρέσεις και φυσικά να μην προχωρήσει στο διορισμό κομματικά επιλεγμένων διοικητών στα νοσοκομεία.

Δεν θα επεκταθώ σε αυτά περισσότερο. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε κάποια νέα δεδομένα, που προκύπτουν για το μέλλον:

• Μέχρι το το Σεπτέμβριο του 2015, θα επεκταθούν τα πλαφόν του clawback του 2015 για διαγνωστικά, ιδιωτικές κλινικές και φάρμακα για τα επόμενα 3 χρόνια!

• Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα λάβουν περαιτέρω δομικά μέτρα, όσα απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες του 2016 είναι σε γραμμή με τα πλαφόν του claw back, συμπεριλαμβανομένου την ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων για τις πιο ακριβές φαρμακευτικές ουσίες και διαγνωστικές διαδικασίες.

• Οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τις τιμές των γενοσήμων ώστε αυτές να συμβαδίζουν με τις τρεις χαμηλότερες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου κάνοντας μεγαλύτερη χρήση συμφωνιών τιμής-όγκου όπου είναι αυτό αναγκαίο.

• Τα επόμενα 3 χρόνια, θα αναπτύξουν πρόσθετες οδηγίες συνταγογράφησης, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες με το μεγαλύτερο κόστος και τις θεραπευτικές επιπλοκές. Φιλόδοξες αλλά εφικτά χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να τεθούν από τις αρχές.

• Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 (και μέχρι το Δεκέμβριο του 2016 αντιστοίχως), οι αρχές θα κάνουν στέρεα βήματα για να αυξήσουν το ποσοστό των κεντρικών προμηθειών στο 60% (στο 80% αντίστοιχα), το ποσοστό των εξωνοσοκομειακών γενοσήμων στο 50% (στο 60%) και το ποσοστό των προμηθειών από τα νοσοκομεία για φαρμακευτικά προϊόντα με βάση τη δραστική ουσία στα 2/3 (στα ¾) του συνόλου, σε συνδυασμό με τους συμφωνηθέντες στόχους.

• Η διείσδυση των γενοσήμων θα πρέπει να υποστηριχτεί από περαιτέρω ενέργειες για να βελτιωθεί η δομή των κινήτρων για τους φαρμακοποιούς, συμπεριλαμβανομένου μία δομή στο κέρδος, μέχρι τον Αύγουστο του 2016.

• Μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, οι αρχές θα φτιάξουν ένα κέντρο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, το οποίο θα πληροφορεί για την ένταξη νέων φαρμάκων στη θετική λίστα.

Άφησα για το τέλος δύο σημεία, τα οποία αποτελούν ήττα κατά κράτος του ΣΥΡΙΖΑ και του Π. Κουρουμπλή, ο οποίος είχε επικρίνει τη συμφωνία που είχαν κάνει οι Άδωνις-Βορίδης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος με τη σειρά του προσέλαβε τη γερμανική εταιρεία GIZ.

Το νέο Μνημόνιο λοιπόν αναφέρει ρητά ότι:
1. Για τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, οι αρχές θα πρέπει μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την υιοθέτηση των DRG ή άλλων διεθνών προδιαγραφών, που βασίζονται στο κόστος, μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, τα εφαρμόσουν το νέο σύστημα. Μέχρι τον Ιούνιο του 2016, θα παρουσιάσουν ένα σχέδιο για να πραγματοποιούν ετήσιους, ανεξάρτητους οικονομικούς ελέγχους των λογαριασμών των νοσοκομείων, με την υλοποίηση να ξεκινήσει το 2017 και όλα τα νοσοκομεία θα καλυφθούν μέχρι το 2018. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης.

2. Οι αρχές θα παρακολουθούν στενά και θα εφαρμόσουν πλήρως την καθολική κάλυψη του πληθυσμού στην υγεία και θα πληροφορήσουν για αυτό τους πολίτες για τα δικαιώματά τους και θα προχωρήσουν στην εφαρμογή του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την έκδοση της υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται στον Ν.4238 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας

Δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση θα χρειαστεί να βασιστεί στη διαθέσιμη τεχνική βοήθεια, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από τον ΠΟΥ και τη GIZ… Και εις άλλα με υγεία…

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο που είναι από δική μας μετάφραση, ενώ στα επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε το γνήσιο κείμενο στα αγγλικά:

«Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας, ελέγχοντας τις δημόσιες δαπάνες, διαχειριζόμενες τις τιμές των φαρμάκων, βελτιώνοντας τη διαχείριση των νοσοκομείων, να αυξήσουν την κεντρικοποίηση των προμηθειών των νοσοκομείων, να διαχειριστούν τη ζήτηση φαρμάκων και ιατρικής φροντίδας μέσω ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων, να επιφορτίσουν τους προμηθευτές του ιδιωτικού τομέα με πιο αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος τρόπο, να εκσυγχρονίσουν τα πληροφοριακά συστήματα, αναπτύσσοντας ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αναφοράς για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα, που επιτρέπει να σχηματιστούν οδοί περίθαλψης για τους ασθενείς.

Οι αρχές ως προαπαιτούμενες ενέργειες δεσμεύονται να επαναφέρουν σε ισχύ σημεία κλειδιά μεταρρυθμίσεων στο σύστημα υγείας. Ειδικότερα, θα:

α) τροποποιήσουν το Ν.4332/2015 ανακαλώντας μέρος του Ν. 4052 (Αναδιοργάνωση του συστήματος υγείας υπό το Μνημόνιο συνεργασίας) όσον αφορά το διορισμό των διοικητών νοσοκομείων.
β) Ανακαλέσουν την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1117/2015 ώστε να ενισχύσουν κυρώσεις και ποινές ως επακόλουθο στην αξιολόγηση και αναφορά στην κακή διαγωγή και σύγκρουση συμφερόντων στη συνταγογραφική συμπεριφορά και τη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες συνταγογράφησης του ΕΟΦ (αποκατάσταση προηγούμενη δέσμευση Μνημονίου)
γ) Αποκαταστήσουν πλήρους συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία, συμπεριλαμβάνοντας την ανάκληση της εγκυκλίου 26225/8-4-2015.
δ) Μειώσουν την τιμή όλων των εκτός πατέντας φαρμάκων στο 50% και όλων των γενοσήμων στο 32,5% τις τιμής τη στιγμή λήξης της πατέντας, ανακαλώντας την προστασία για τα φάρμακα, που υπήρχαν στην αγορά πριν το 2012
ε) Αποκαταστήσουν το εισιτήριο των 5 ευρώ στις επισκέψεις στα νοσοκομεία
στ) Δημιουργήσουν clawbacks για διαγνωστικά και ιδιωτικές κλινικές και να αποσυνδέσουν το clawback του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές από εκείνο του 2013.
Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, θα επεκταθούν τα πλαφόν του clawback του 2015 για διαγνωστικά, ιδιωτικές κλινικές και φάρμακα για τα επόμενα 3 χρόνια και από τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα
Α) εφαρμόσουν τα εκκρεμή clawback για το πρώτο εξάμηνο του 2015 για φάρμακα, διαγνωστικά και ιδιωτικές κλινικές, τα οποία θα συγκεντρωθούν.
Β) Δημοσιεύσουν ένα δελτίο τιμών για να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων και θα το δημοσιεύουν κάθε 6 μήνες και
Γ) αναθεωρήσουν και περιορίσουν τις τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων για να φέρουν τις δαπάνες στην ίδια γραμμή με τους στόχους του clawback. Θα εκτελούν τα claw backs κάθε 6 μήνες.

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα λάβουν περαιτέρω δομικά μέτρα, όσα απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες του 2016 είναι σε γραμμή με τα πλαφόν του claw back, συμπεριλαμβανομένου την ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων για τις πιο ακριβές φαρμακευτικές ουσίες και διαγνωστικές διαδικασίες. Οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τις τιμές των γενοσήμων ώστε αυτές να συμβαδίζουν με τις τρεις χαμηλότερες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου κάνοντας μεγαλύτερη χρήση συμφωνιών τιμής-όγκου όπου είναι αυτό αναγκαίο. Τα επόμενα 3 χρόνια, θα αναπτύξουν πρόσθετες οδηγίες συνταγογράφησης, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες με το μεγαλύτερο κόστος και τις θεραπευτικές επιπλοκές. Φιλόδοξα αλλά εφικτά χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να τεθούν από τις αρχές.

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 (και μέχρι το Δεκέμβριο του 2016 αντιστοίχως), οι αρχές θα κάνουν στέρεα βήματα για να αυξήσουν το ποσοστό των κεντρικών προμηθειών στο 60% (στο 80% αντίστοιχα), το ποσοστό των εξωνοσοκομειακών γενοσήμων στο 50% (στο 60%) και το ποσοστό των προμηθειών από τα νοσοκομεία για φαρμακευτικά προϊόντα με βάση τη δραστική ουσία στα 2/3 (στα ¾) του συνόλου, σε συνδυασμό με τους συμφωνηθέντες στόχους. Η διείσδυση των γενοσήμων θα πρέπει να υποστηριχτεί από περαιτέρω ενέργειες για να βελτιωθεί η δομή των κινήτρων για τους φαρμακοποιούς, συμπεριλαμβανομένου μία δομή στο κέρδος, μέχρι τον Αύγουστο του 2016.

Οι αρχές θα εισάγουν νέα φάρμακα στη θετική λίστα στη βάση των κριτηρίων, που τέθηκαν το 2012, θα είναι αντικείμενο οδηγιών συνταγογράφησης και σε τιμές που θα τεθούν στα επίπεδα των τριών χαμηλότερων της Ε.Ε. ή και χαμηλότερα αν οι αρχές μπορούν να διαπραγματευτούν μία έκπτωση. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, οι αρχές θα φτιάξουν ένα κέντρο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, το οποίο θα πληροφορεί για την ένταξη νέων φαρμάκων στη θετική λίστα.

Για τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, οι αρχές θα πρέπει μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την υιοθέτηση των DRG ή άλλων διεθνών προδιαγραφών, που βασίζονται στο κόστος, μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, τα εφαρμόσουν το νέο σύστημα. Μέχρι τον Ιούνιο του 2016, θα παρουσιάσουν ένα σχέδιο για να πραγματοποιούν ετήσιους, ανεξάρτητους οικονομικούς ελέγχους των λογαριασμών των νοσοκομείων, με την υλοποίηση να ξεκινήσει το 2017 και όλα τα νοσοκομεία θα καλυφθούν μέχρι το 2018. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης.

Για να εκτιμήσει την απόδοση των παρόχων υγείας, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να συγκεντρώνει και να δημοσιοποιεί σχετικά δεδομένα (σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση). Μέχρι τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα αναπτύξουν θα μελετήσουν τη δυναμικότητα του δημόσιου τομέα ανά περιοχή και ειδικότητα και θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για να αναθεωρήσουν την ανάγκη ανάθεσης σε ιδιώτες παρόχους ανά περιοχή. Και θα αναπτύξουν ένα νέο ηλεκτρονικό φάκελο για τους ασθενείς. Μέχρι τον Αύγουστο του 2016, θα αναπτύξουν ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών παραπομπών στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, το οποίο θα βασίζεται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή και θα επιτρέπει την παρακολούθηση του χρόνου αναμονής.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2017, οι αρχές θα αναπτύξουν ένα σχέδιο για προ-εγκρίνουν παραπομπές στους ιδιώτες παρόχους, βασιζόμενες στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή, το σύστημα ηλεκτρονικών παραπομπών και το χάρτη της δυναμικότητας του δημόσιου τομέα. Μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, οι αρχές θα αναπτύξουν θεραπευτικά πρωτόκολλα για τις οδούς πρόσβασης των ασθενών (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη) για τις οδούς που έχουν τις περισσότερες επιπλοκές, θεραπευτικές και κόστους. Θα εφαρμοστούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Οι αρχές θα παρακολουθούν στενά και θα εφαρμόσουν πλήρως την καθολική κάλυψη του πληθυσμού στην υγεία και θα πληροφορήσουν για αυτό τους πολίτες για τα δικαιώματά τους και θα προχωρήσουν στην εφαρμογή του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την έκδοση της υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται στον Ν.4238 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας».

Επισυνάπτεται το Αγγλικό κείμενο: new MOU July 2015 Health

 

ΠΗΓΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *