Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας. Προκήρυξη αρχαιρεσιών

υγεια-225x2002311 (2)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 8-ΤΡΙΠΟΛΗ 221 00
ΤΗΛ.071/224591 ΦΑΞ.071/237412
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 244 ΤΡΙΠΟΛΗ 28-08-2014
ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας

Κοινοποίηση

. 1. Π.Ι.Σ.
2.Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η          Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, βάσει του άρθρου 24 του Β.Δ.11-10/7-11-1957
ΦΕΚ Α,αρ.φύλλου 225 και σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 3/2014 πράξη του Δ.Σ. της 25-08-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι           Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

για την ανάδειξη

1.Έντεκα (11)μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
2.Προέδρου,Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου (Π.Σ.)και έξ (6) τακτικών
μελών καθώς και ισαρίθμων αναπληρωματικών
3.Τριών (3) μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής και ισαρίθμων αναπληρωματικών
4.Τεσσάρων (4) εκπροσώπων του για την Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ.
Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014 στα γραφεία του Ιατρικού
Συλλόγου Αρκαδίας, οδός Φιλελλήνων 8,από της ανατολής μέχρι δύσεως του ηλίου με το σύστημα
της απλής αναλογικής και με τέσσερις (4) κάλπες, κάθε μία χωριστά για τα ανάλογα όργανα (Δ.Σ.,
Π.Ι.Σ., Πειθαρχικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή).
Δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι Ιατροί που έχουν
ανανεώσει την εγγραφή τους , έχοντας εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και για το
‘Α εξάμηνο του έτους 2014. Για μεν την υποβολή υποψηφιότητας ορίζεται χρονική προθεσμία
τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών προ των εκλογών,( 12-09-2014 και ώρα 13.00, ημέρα Παρασκευή)
για δε την εγγραφή στους καταλόγους των εχόντων δικαίωμα ψήφων, τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ημερών προ των εκλογών,( 26-09-2014και ώρα 13.00 ημέρα Παρασκευή) που πρέπει να έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων προς τον Πρόεδρο του
Ιατρικού Συλλόγου συνοδευμένη υπό βεβαιώσεως του Συλλόγου (περί εγγραφής και εκπλήρωση
οικονομικών υποχρεώσεων )ή ανανέωσης του δελτίου ταυτότητας, στις ώρες λειτουργίας των
γραφείων του Συλλόγου.
Εντός τριών (3) ημερών ανακηρύσσονται δι΄εγγράφου ανακοινώσεως οι υποψήφιοι αυτοί που
νομίμως υπέβαλλαν αίτηση, οπότε και θα αναρτηθεί ο σχετικός πίνακας στα γραφεία του Συλλόγου.
Για τους έχοντες δικαίωμα ψήφων, θα αναρτηθεί έτερος πίνακας στα γραφεία του Συλλόγου,
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες προ των εκλογών. Ο ανωτέρω πίνακας εκτίθεται προς έλεγχο
παντός ενδιαφερομένου και επιδέχεται διόρθωση τουλάχιστον εντός οκτώ (8) ημερών προ των
εκλογών κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ.
Όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου εκφράζουν την προτίμησή τους με σταυρό που μπαίνει δίπλα στο
όνομα του υποψηφίου για (Δ.Σ.,Ε.Ε.,και Π.Σ. ή τον εκπρόσωπο του Π.Ι.Σ.)
Ο κάθε εκλογέας μπορεί να προτιμήσει και να θέσει σταυρό κατ΄ανώτατο όριο σε τόσους
υποψήφιους όσους και ο αριθμός των εκλεγομένων μελών, στο καθένα από τα παραπάνω όργανα.
Οι ενστάσεις κατά του κύρους των αρχαιρεσιών υποβάλλονται στο Σύλλογο το βραδύτερον εντός
οκτώ (8) ημερών από της διενέργειας αυτών.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου προς την οποία κοινοποιείται το παρόν,
παρακαλείται για τον όρισμό του εκπροσώπου της και του αναπληρωτή του.

Το ωράριο λειτουργίας των γραφείων του Συλλόγου για την εξυπηρέτηση
σχετικά με τις αρχαιρεσίες είναι:

Δευτέρα.18.00-21.00 Τρίτη ως και Παρασκευή 11.00-14.00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                ΡΟΥΜΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *