ΦΕΚ Β’ 2243 / 18-8-2014 Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων

Ο προϋπολογισÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓμός της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 2000 εκατ. €,
συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για το σύνολο του 2014 και ομοίως το ποσό των 2000
εκατ. €, για το σύνολο του έτους 2015. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για την φαρμακευτική
περίθαλψη των ανασφάλιστων πολιτών, καθώς και η δαπάνη για τα εμβόλια, τους ορούς και τα παράγωγα αίματος. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται σε μηνιαία βάση ανάλογα με τον στόχο, τις διαχρονικές τάσεις και την αναμενόμενη χρονική απόδοση των μέτρων και
διοικητικών παρεμβάσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, ώστε ενδεχόμενες υπερβάσεις να κατανέμονται αναλογικά στο σύνολο του έτους. Κάθε μήνα υπολογίζεται η διαμόρφωση της δαπάνης σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο
και τυχόν υπερβάλλον ποσό υπολογίζεται και απαιτείται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή κατόχους αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) σε εξαμηνιαία βάση.
document   ΦΕΚ Β’ 2243 / 18-8-2014                    κλικ             εδώ 
2. Η δαπάνη του ΕΟΠΠΥ για τις πληρωμές των ιδιωτικών φαρμακείων προκύπτει από το αιτούμενο προς απόδοση ποσό από τους φαρμακοποιούς με βάση τα τιμολόγιά τους για τους λογαριασμούς συνταγών που
εκτελούνται στους μήνες αναφοράς και λογαριασμούς που, για λόγους όπως καθυστερήσεις υποβολών και ιδι−
αίτερης επεξεργασίας λόγω εκχωρήσεων, κατασχέσεων και οφειλών σε Δ.Ο.Υ. κ.λπ., καθίστανται αντικείμενο
επεξεργασίας και πληρώνονται στους μήνες αναφο−
ράς. Η δαπάνη για τα ιδιωτικά φαρμακεία προκύπτει
από το άθροισμα των πληρωμών που γίνονται μέσω
της ΚΜΕΣ και των πληρωμών μέσω των περιφερειακών
Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ. Η δαπάνη των φαρμακείων
του ΕΟΠΥΥ προκύπτει από το άθροισμα των τιμολογίων
που εκδίδονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες που
 
document   ΦΕΚ Β’ 2243 / 18-8-2014                    κλικ             εδώ 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *