Ανακοίνωση ΕΝΕ για την Αυτοαξιολόγηση

νοσηλευτ.Ενόψει της συμπλήρωσης του φύλλου αυτοαξιολόγησης,  η ΕΝΕ επισημαίνει τα ακόλουθα:

Αρχικά, λαμβανομένης της φύσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος, θεωρούμε εκ προοιμίου εσφαλμένη την αξιολόγηση των νοσηλευτών επί τη βάσει του ίδιου συστήματος, που εφαρμόζεται, στο υπόλοιπο προσωπικό ενός νοσοκομείου. Μάλιστα, η ΕΝΕ έχει δημοσιεύσει σχετικά έγγραφα στις 18/2/14, 14/4/14, 24/4/14, 29/4/14 και 30/5/14, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας και με τα οποία εκφράζεται η αντίθεσή της με το θεσμό της αξιολόγησης όπως αυτό περιγράφεται με το Ν 4250.

Επιπλέον, δεν αντιλαμβανόμεθα πώς θα αξιολογηθεί ένας νοσηλευτής, όταν δεν έχει στη διάθεσή του ακόμη και στοιχειώδη απαραίτητα υλικά μέσα για να κάνει νοσηλεία και η στελέχωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών είναι ιδιαιτέρως ενδεής. Περαιτέρω, θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι δεν νοείται αξιολόγηση προσωπικού, που στερείται σαφούς καθηκοντολογίου. Εν προκειμένω είναι γεγονός, ότι στην ελληνική νομοθεσία δεν υπάρχει σαφής περιγραφή των νοσηλευτικών πράξεων, ώστε οι νοσηλευτές να επιφορτίζονται με ξεκάθαρα και αναμφισβήτητα υπηρεσιακά καθήκοντα.

Κι ενώ υπάρχει σχετική εξουσιοδοτική διάταξη στο άρθρο 5§1 του Νόμου 3868/2010, αυτή δεν έχει εισέτι εφαρμοστεί. Κατά το μέρος τούτο και ελλείψει νοσηλευτικού καθηκοντολογίου, δεν αντιλαμβανόμεθα επί ποίας βάσης θα γίνει η αξιολόγηση των νοσηλευτών.

Σημειωτέον, ότι η ΕΝΕ έχει επανειλημμένως καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία καθηκοντολογίου με λεπτομερή περιγραφή όλων των νοσηλευτικών πράξεων. Η υλοποίηση της πρότασης αυτής οπωσδήποτε θα δώσει νόημα και στην αξιολόγηση του νοσηλευτικού προσωπικού, κάτι που θα επιτευχθεί και με τη δημιουργία κλάδου Νοσηλευτών του ΕΣΥ.

Όπως σαφώς προκύπτει εκ των ανωτέρω, η συμπλήρωση της στήλης της αυτοαξιολόγησης είναι υποχρεωτική για κάθε αξιολογούμενο, κατά την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 18 του ΠΔ 318/1992, αλλά όμως, ουδεμία έννομη συνέπεια επιφέρει, ούτε και επηρεάζει την τελική βαθμολογία του υπαλλήλου.

Υπ’αυτό το πρίσμα καλούνται οι συνάδελφοι νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων, όταν συμπληρώσουν το πεδίο της αυτοαξιολόγησης, όπως συμπεριλάβουν δήλωση ρητής επιφύλαξης για την προάσπιση παντός εννόμου συμφέροντός τους, ένεκα του προδήλως αντισυνταγματικού χαρακτήρα των εφαρμοζόμενων διατάξεων του Νόμου 4250/2014.

Το έντυπο υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΝΕ, www.enne.gr.

Κάντε κλικ εδώ για την Δήλωση Επιφύλαξης

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις σχετικές παρεμβάσεις της ΕΝΕ για την Αξιολόγηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.