Ομιλία του Υπουργού Υγείας, Μάκη Βορίδη, στο συνέδριο του Economist.

βοριδης εκονομιστΟμιλία πραγματοποίησε ο Υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης, στο συνέδριο του Economist με θέμα “The Big Rethink for Europe, The Big Turning Point for Greece”, που έγινε σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο.

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας του κ. Βορίδη:

«Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και βεβαίως για την παρουσία σας.

Το θέμα είναι η μεταρρύθμιση στο χώρο της υγείας, η χρησιμότητά της και η φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα. Και επιτρέψτε μου, ξεκινώντας, να επισημάνω ότι για πάρα πολλά χρόνια, η φαρμακευτική αγορά της χώρας μας χαρακτηριζόταν από πλήθος στρεβλώσεων.

Αναποτελεσματικό σύστημα τιμολόγησης των διαφορετικών κατηγοριών των φαρμάκων.

Ελλιπές σύστημα καθορισμού ασφαλιστικών τιμών αποζημίωσης.

Έντονα φαινόμενα σπατάλης και προκλητικής ζήτησης φαρμάκων.

Ανυπαρξία συστημάτων ελέγχου της δαπάνης για το δημόσιο σύστημα.

Ανυπαρξία μηχανισμών εφαρμογής κατευθυντήριων οδηγιών ορθής συνταγογράφησης.

Έλλειψη κανόνων προαγωγής του ανταγωνισμού ανάμεσα στους παρόχους.

Υψηλά περιθώρια κέρδους στο σύστημα διανομής (χονδρέμποροι και φαρμακεία).

Καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των φακέλων νέων φαρμάκων και στη τιμολόγηση.

Ελλιπές πλαίσιο διεξαγωγής κλινικών μελετών και φαρμακευτικής έρευνας.

Χαμηλή χρήση γενοσήμων φαρμάκων και αντίστοιχα υψηλή χρήση επωνύμων φαρμάκων.

Στο κομμάτι και στο τμήμα των υποχρεώσεων του δημοσίου, πολύ σημαντικά χρέη και καθυστερήσεις στις πληρωμές των προμηθευτών.

Σε μεγάλο βαθμό, μία για χρόνια πολιτική εξαιρετικά χαμηλής συμμετοχής των ασφαλισμένων στην δαπάνη και βεβαίως αυτό συνοδευόμενο από μια συνακόλουθη έλλειψη κινήτρων αυτοσυγκράτησης.

Και παράλληλες εξαγωγές οι οποίες οδηγούσαν σε ελλείψεις φαρμάκων.

 

Αυτό νομίζω ήταν για πολλά χρόνια ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο κινήθηκε η φαρμακευτική αγορά και προφανώς αυτά όλα είχαν μία πολύ συγκεκριμένη και σαφή δυσμενέστατη δημοσιονομική συνέπεια. Οδήγησαν σε μία συνολική φαρμακευτική δαπάνη που έφτασε σε δημόσια φαρμακευτική δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 1.9% και σε συνολική δαπάνη στο 2.4%, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά στις χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ είναι 1.5% και 1% αντίστοιχα.

 

Για αυτούς τους λόγους και μέσα στα πλαίσια της γενικότερης δημοσιονομικής προσαρμογής, ένας από τους τομείς που έπρεπε να συνεισφέρει σημαντικά στη συνολική προσπάθεια που κάνει η χώρα για την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, για την εξοικονόμηση πόρων, για την καλύτερη χρησιμοποίηση και την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων, ήταν και το κομμάτι της φαρμακευτικής δαπάνης. Ξεκίνησε, τα τελευταία χρόνια, μια προσπάθεια υλοποίησης διαθρωτικών αλλαγών με στόχο τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και την βελτίωση του συστήματος, διατηρώντας όμως ως κεντρικό στόχο την καθολική πρόσβαση στην παροχή υπηρεσιών υγείας των ασφαλισμένων και αυτό, βεβαίως, περιλαμβάνει και την πρόσβαση στο φάρμακο.

 

Όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, στο οικονομικό σκέλος, στόχος είναι να επαναφέρουμε τα επίπεδα της δαπάνης στα δημοσιοοικονομικά δεδομένα της χώρας και στα επίπεδα των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών.

 

Στο σκέλος των μεταρρυθμίσεων έχουν υλοποιηθεί πολλές διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

 

Εκσυγχρονισμός του συστήματος τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων.

Η εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών, εκπτώσεων & επιστροφών που είναι συναρτημένες με τον κύκλο εργασιών και με την επίτευξη αυτού του κλειστού προϋπολογισμού.

Μία εξαιρετικά επιτυχημένη παρέμβαση ήταν η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και έλεγχος των δεδομένων, όπου επιτρέψτε μου ένα μικρό σχόλιο, γιατί ακούω κριτικές σε πολλά επίπεδα για την εφαρμογή αυτών των μέτρων.

 

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που σήμερα υμνείται στο σύνολό της, όταν αρχικώς είχε εισαχθεί, είχε συναντήσει σφοδρότατες αντιδράσεις γιατί σήμαινε στην πραγματικότητα τη μετάβαση σε ένα νέο καθεστώς. Τώρα, πολλές από τις παρεμβάσεις που κάνουμε, παρότι έχουμε έναν χαρακτήρα εξορθολογισμού, όταν εφαρμόζονται εξίσου επιφέρουν σφοδρές αντιδράσεις. Νομίζω, ότι η Ελλάδα στο σημείο αυτό είναι μία χώρα εξαιρετικά συντηρητική και το λέω εγώ με την κακή έννοια του όρου, γιατί ο συντηρητισμός κατά τη δική μου άποψη είναι πολύ καλό πράγμα. Είναι συντηρητική στις κακές της πρακτικές, δεν θέλει σαφώς, αν υπάρχει σημαντικό σημείο αντίστασης, όταν μετακινούμαστε σε κάτι καλύτερο.

 

Αναπτύσσουμε και ενσωματώνουμε πρωτόκολλα συνταγογράφη-σης στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Αναπτύσσουμε μηχανισμούς αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας και επιμερισμού κινδύνου.

Εκσυγχρονίζουμε τον ΕΟΦ και βελτιώνουμε το πλαίσιο κλινικών δοκιμών και τις πληρωμές μας στους παρόχους. Σε νομοσχέδιο το οποίο ετοιμαζόμαστε να καταθέσουμε, ίσως μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας ή στα μέσα της επόμενης, θα υπάρχει παρέμβαση και στο ζήτημα αυτό. Παρέμβαση που θα δημιουργήσει ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να μειώσουμε τους χρόνους που απαιτούνται για την αδειοδότηση των φαρμάκων αλλά και να δημιουργήσουμε συνθήκες για τη βελτίωση των κλινικών δοκιμών.

 

Η πληρωμή προς τους παρόχους έχει ακόμα αρκετές δυσκολίες και εκεί χρειάζεται να γίνει αρκετή δουλειά. Έχει διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο, κυρίως έχει υπάρξει μια υπουργική απόφαση η οποία λέει ότι τα ταμεία ασφάλισης οφείλουν να αποδίδουν αυθημερόν όσες εισφορές εισπραχτούν προς τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να ομαλοποιηθεί το σύστημα εισροής εσόδων προς τον ΕΟΠΥΥ ώστε με τη σειρά του να μπορέσει να ομαλοποιήσει τη ροή των πληρωμών. Αυτή είναι μια υπουργική απόφαση η οποία μένει να υλοποιηθεί και είναι ένα από τα ζητήματα που θα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο.

 

Πρόσφατα μειώσαμε περαιτέρω τα περιθώρια στο σύστημα διανομής και εξασφαλίσαμε την καθολική πρόσβαση των ασθενών στα ακριβά φάρμακα. Είναι μια παρέμβαση που κάναμε για την φαρμακευτική κάλυψη των ανασφαλίστων συμπολιτών μας.

 

Όλα όσα ανέφερα στοχεύουν στον εξορθολογισμό τους συστήματος και στον έλεγχο της δαπάνης και θα συνεχίσουμε να τα βελτιώνουμε.

 

Παράλληλα επανασχεδιάζουμε το πλαίσιο της φαρμακευτικής πολιτικής ώστε να δημιουργήσουμε ένα σταθερό πλαίσιο, όπου οι επιχειρήσεις θα δύνανται να σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν με σιγουριά, ενώ θα δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της κλινικής και φαρμακευτικής έρευνας και επιχειρηματικότητας, υλοποιώντας μια σειρά από πρωτοβουλίες στον τομέα της έγκρισης φακέλων, κλινικών μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων.

 

Αυτό συνοψίζει, μέσα στο χρόνο που είχαμε, μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και την οποία φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε με αμείωτο ρυθμό, το επόμενο χρονικό διάστημα».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.