Συνεχίζονται οι προσλήψεις επικουρικών στις περιφέρειες

Tην πρόσληψη επικουρικού προσωπικού ανακοινώνουν η μία μετά την άλλη οι Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες. Ολες οι ΔΥΠΕ έχουν πάρει την έγκριση από το υπουργείο Οικονομικών, ενώ μόνο η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής αναμένει το “πράσινο φως” από το υπουργείο. Στην ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης αντιστοιχούν 130 θέσεις επικουρικού προσωπικού, στην ΥΠΕ Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου – Δυτικής Ελλάδας 147 θέσεις και στην ΥΠΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 43 θέσεις. Η πλειονότητα των επιτυχόντων θα συνάψει συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 μηνών, ενώ κάποιοι θα υπογράψουν οκτάμηνες ή εξάμηνες συμβάσεις.

ΔΥΠΕ Ηπείρου – Ιονίων Νήσων – Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος (Θέσεις 147)
Στο στάδιο της αξιολόγησης των αιτήσεων βρίσκεται η ΔΥΠΕ Ηπείρου – Ιονίων Νήσων – Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, θα ακολουθήσει η πλήρωση των θέσεων. Μάλιστα, η ΚΥΑ για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στη ΔΥΠΕ δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ πριν από λίγες εβδομάδες.

ΔΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης (Θέσεις 130)
Στη ΔΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης συνεχίζεται η διαδικασία καταχώρισης των αιτήσεων και αναμένεται η αξιολόγησή τους. Εν συνεχεία, η ΔΥΠΕ θα ξεκινήσει να καλύπτει τις θέσεις με βάση τη σειρά εγγραφής τους στον ΟΑΕΔ.

ΔΥΠΕ Αττικής (Θέσεις 158)
Εκατόν πενήντα οκτώ θέσεις επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού θα καλύψει η 1η Διοικητική Περιφέρεια Αττικής. Η ΔΥΠΕ αναμένει την έγκριση από το υπουργείο Οικονομικών. Οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν, μεταξύ άλλων, νοσηλευτές, παρασκευαστές, ραδιολόγους – ακτινολόγους, βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό και πληρώματα ασθενοφόρων.

ΔΥΠΕ Πειραιώς-Αιγαίου (Θέσεις 173)
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την πρόσληψη των επικουρικών στα Νοσοκομεία της ΔΥΠΕ Πειραιώς-Αιγαίου. Η ΔΥΠE έχει αρχίσει να κατοχυρώνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγησή τους.

ΔΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Τις θέσεις έχει αρχίσει να καλύπτει η Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Συγκεκριμένα, οι 43 θέσεις θα καλυφθούν σε 13 Νοσοκομεία, ενώ το προσωπικό θα συνάψει δωδεκάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκτός από τους προσληφθέντες στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, οι οποίοι θα εργαστούν για οκτώ μήνες.

Επικουρικός κατάλογος
Αρχικά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ή απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους καταλόγους, δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα δικαιολογητικά αλλά μόνο βεβαίωση ανεργίας.

Οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι σε επικουρικό πίνακα, για να εγγραφούν στον κύριο πίνακα, προσκομίζουν μόνο βεβαίωση ανεργίας πρόσφατης έκδοσης με την προϋπόθεση ότι έχουν τα τυπικά προσόντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προηγούνται όλοι άνεργοι, ενώ η προτεραιότητα μεταξύ αυτών καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στον ΟΑΕΔ.

Τέλος, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Οσοι εγγράφονται για πρώτη φορά στους επικουρικούς καταλόγους θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγούνται από την υπηρεσία μας)
Τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται (επικυρωμένα) ή επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας για τους υποψηφίους ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωμένη)
Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατά την πρόσληψή τους να υποβάλουν στον φορέα τα εξής δικαιολογητικά:

Αντίγραφο ποινικού μητρώου
Για τους άνδρες υποψήφιους Πιστοποιητικό Στρατού τύπου Α΄ ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής
Πιστοποιητικό Υγείας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν).

ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΓΕΝΗΣ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ

http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23321&subid=2&pubid=63391342

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *